14 found
Order:
 1.  3
  Modele Jaźni W Samowiedzy.Anita Pacholik-Żuromska - 2019 - Filozofia Nauki 27 (3):55-76.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  3
  False Re-Representations in Self-Knowledge.Anita Pacholik-Żuromska - forthcoming - Logic and Logical Philosophy:1.
  Self-knowledge (SK) is a natural ability of the human cognitive system and is defined as a complex re-representation of knowledge subject has about her own internal states. It is composed of two basic representations: the representation of I and the representation of the experienced state. SK has a propositional (i.e. language-like) form and can be expressed in the form of self-reports like “I believe that I believe that p”. It has then the form of a second-order belief which, as a (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  Podmiot jako istota społeczno-kulturowa.Daniel Żuromski & Anita Pacholik-Żuromska - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (2):291.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  3
  Self-Knowledge as a Result of the Embodied and Social Cognition.Anita Pacholik-Żuromska - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  7
  Dimensionen des Verstehens.Anita Pacholik-Żuromska - 2014 - Studia Z Historii Filozofii 5 (2):135-150.
  In this paper I try to consider the question of understanding as a special mental capacity in the light of the neuroscientific approach and the philosophical tradition. I assert that it is not sufficient to explain the process of understanding on the subpersonal level. The understanding has several dimensions that are revealed only in the aspect of interpretation, communication and social interaction. This kind of understanding implies the meta-representational knowledge, which we wanted to present on the example of rational and (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  3
  Literarische Psychoanalyse der Frauengestalten in den gewählten Erzählungen von Arthur Schnitzler.Anita Pacholik-Żuromska - 2015 - Studia Z Historii Filozofii 6 (1):149-167.
  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie psychologicznego portretu kobiety końca dziewiętnastego wieku, mistrzowsko uchwyconego w opowiadaniach Arthura Schnitzlera: Die Braut, Fräulein Else i Die griechische Tänzerin. Artykuł odwołuje się do interpretacji filozoficznych, w których dominuje dualistyczny opis nawiązujący do problemu umysłu i ciała rozważanego na gruncie Freudowskiej psychoanalizy. Z jednej strony kobieta jest tu charakteryzowana jako indywiduum determinowane napięciem między psyche a somą, z drugiej zaś strony jako jednostka funkcjonująca w społeczeństwie zdominowanym przez mężczyzn.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Ewolucja Języka Myśli.Anita Pacholik-Żuromska - 2012 - Diametros 34:79-91.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Argumentation as a Cognitive Process.Anita Pacholik-żuromska - 2009 - Ruch Filozoficzny 66 (2).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Niemiecka Analityczna Filozofia Umysłu.Anita Pacholik-Żuromska (ed.) - 2011 - Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Okolicznościowy adres z okazji jubileuszu Profesor Urszuli Żegleń.Anita Pacholik-Żuromska & Marcin Zdrenka - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (2):5.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. The Problem of the Directness of the Cognitive Access to One's Own Mental States.Anita Pacholik-Zuromska - 2010 - Filozofia Nauki 18 (1):53.
 12. Wpływ zaburzeń orientacji czasoprzestrzennej na perspektywę pierwszoosobową.Anita Pacholik-Żuromska - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 86 (2):289-304.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Zagadnienie bezpośredniości dostępu poznawczego do własnych stanów mentalnych.Anita Pacholik-Żuromska - 2010 - Filozofia Nauki 18 (1).
  The question of subject's cognitive access to his own mental states contains an assumption, that this cognition is direct and authoritative, what is also a condition of subject's self-knowledge. The directness means, that this kind of cognition is not burdened by the intermediaries as Fregean senses or representations. Now arises the problem, how the self-knowledge, which has a propositional character can be direct, hence nonrepresentational. In this paper I considered the three kinds of representations, which are present in self-knowledge and (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Nauki Kognitywne Wobec Badań Nad Podmiotem.Anita Pacholik-Żuromska - 2013 - Ruch Filozoficzny 70 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark