Results for 'Stiliani Chroni'

Order:
 1.  8
  ‘Leave Your Ego at the Door’: A Narrative Investigation Into Effective Wingsuit Flying.Cedric Arijs, Stiliani Chroni, Eric Brymer & David Carless - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 2. Paul Archambault, Seven French Chroni-Clers: Witnesses to History. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1974. Pp. Xiv, 156. $9.75. Andrew Blane, Ed., Thomas E. Bird, Assoc. [REVIEW]Robert Amiet, Repertorium Liturgicum, Typo-Offset Musumeci, Facultatis Theologicae & B. Sectio - 1974 - Mediaeval Studies 1:488.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Co osobie po prywatności? [What's the Use of Privacy?].Marek Piechowiak - 2009 - In Barbara Chyrowicz (ed.), Prywatność w dobie globalizacji. Towarzystwo Naukowe KUL. pp. 33-69.
  Celem opracowania jest dookreślenie tego, czym jest prywatność. Interesuje mnie prywatność w aspekcie nor¬matywnym, jako coś, co uważamy za nasze dobro; coś, czego się domagamy, co jest naszym prawem, i to nie tylko w sensie moralnym, ale także chronionym prawem pozytywnym. Prywatność jest czymś relacyjnym, i to przynajmniej w dwojakim znaczeniu. Po pierwsze, konstytuowana jest poprzez relację oddzielenia od czegoś - państwa, zakładu pracy (pracodawcy), rozmaitych instytucji. Po drugie, to, co prywatne z punktu widzenia jednych relacji - np. relacji jednostki (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark