29 found
Order:
 1.  6
  Pure Altruistic Gift and the Ethics of Transplant Medicine.Paweł Łuków - 2020 - Journal of Bioethical Inquiry 17 (1):95-107.
  The article argues that altruistic giving based on anonymity, which is expected to promote social solidarity and block trade in human body parts, is conceptually defective and practically unproductive. It needs to be replaced by a more adequate notion which responds to the human practices of giving and receiving. The argument starts with identification of the main characteristics of the anonymous altruistic donation: social separation of the organ donor from the recipient, their mutual replaceability, non-obligatoriness of donation, and non-obligatoriness of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  11
  Leaving Gift-Giving Behind: The Ethical Status of the Human Body and Transplant Medicine.Paweł Łuków - 2019 - Medicine, Health Care and Philosophy 22 (2):221-230.
  The paper argues that the idea of gift-giving and its associated imagery, which has been founding the ethics of organ transplants since the time of the first successful transplants, should be abandoned because it cannot effectively block arguments for markets in human body parts. The imagery suggests that human bodies or their parts are transferable objects which belong to individuals. Such imagery is, however, neither a self-evident nor anthropologically unproblematic construal of the relation between a human being and their body. (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  70
  The Fact of Reason. Kant’s Passage to Ordinary Moral Knowledge.Paweł Łuków - 1993 - Kant-Studien 84 (2):204-221.
  The paper gives an interpretation of Kant's doctrine of the fact of reason against the background of a constructivist reading of his philosophy, which does not allow us to appeal to any indubitable facts. The fact of reason is the object of a philosophical account of the moral law forms the quid juris part of deduction or legitimization of the law. A more intuitive grasp of the fact is the phenomenon of reverence for duty which ordinary people grasp in form (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 4.  21
  A Difficult Legacy: Human Dignity as the Founding Value of Human Rights.Paweł Łuków - 2018 - Human Rights Review 19 (3):313-329.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  2
  Rola świadomej zgody rodziców w opiece nad noworodkami na granicy zdolności do przeżycia.Paweł Łuków - 2020 - Diametros 17 (63):40-55.
  The paper analyses the application of the best interest standard in the medical care of extremely preterm babies. It proposes that as long as the parents base their decision on a well-founded medical opinion regarding the neonate’s diagnosis and prognosis and are not victims of superstition or prejudice, medical professionals are obligated to respect the parents’ informed consent, even if the professionals disagree with the parents’ opinion. In their assessments of the neonate’s interest, medical professionals can be primarily guided by (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Kanta odkrycie normatywności.Paweł Łuków - 2004 - Diametros 1:1-31.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Od redakcji.Paweł Łuków, Joanna Andrusiewicz & Jakub Zawiła-Niedźwiecki - 2020 - Etyka 58 (2):5.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  34
  What is the Problem of Freedom of the Will?Paweł Łuków - 2007 - Polish Journal of Philosophy 1 (1):65-80.
  I argue in the paper that the problem of freedom has been misconstrued. There is no one problem of freedom but many problems concerning individual agents’ responsiveness to principles and reasons. The problem of free will results from attempts to incorporate the notion of freedom, which belongs to the order of guiding action, into a determinist framework of explanation. My view could be seen as compatibilist because it denies the existence of a fundamental conflict between freedom and determinism. However, since (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Kantowskie obowiązki względem przyrody – człowiek a pozostałe zwierzęta.Paweł Łuków - 2006 - Diametros 9:51-73.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Kim są potrzebujący pomocy?Paweł Łuków - 2010 - Diametros 26:154-165.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  1
  Od Redakcji, 41/2008.Katarzyna Lazari-Radek & Paweł Łuków - 2008 - Etyka 41.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  1
  Od Redakcji.Paweł Łuków, Joanna Andrusiewicz & Jakub Zawiła-Niedźwiecki - 2019 - Etyka 58 (1):5-6.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Imperatyw kategoryczny i intuicjonistyczne dziedzictwo Sidgwicka.Paweł Łuków - 2008 - Etyka 41:110-129.
  Artykuł przedstawia interpretację imperatywu kategorycznego podaną przez H. Sidgwicka w The Methods of Ethics i wpływ tej interpretacji na kolejne pokolenia filozofów anglosaskich. Interpretacja ta jest Kantowi całkowicie obca, ponieważ w swojej lekturze Kanta Sidgwick korzystał z zespołu idei, które od dawna były obecne w brytyjskiej filozofii moralnej i znacznie różniły się od idei Kantowskich. Autorytet Sidgwicka spowodował, że jego błędne opinie o imperatywie kategorycznym bezkrytycznie powtarzano bez solidnych badań nad tekstami Kanta. Sidgwickowska interpretacja imperatywu kategorycznego żyje własnym życiem w (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Klonowanie.Paweł Łuków - 1999 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 29 (1):179-191.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Kanta Krytyka czystego rozumu.Paweł Łuków - 1995 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 16 (4):207-219.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Klonowanie reprodukcyjne a wartość dzieci.Paweł Łuków - 2001 - Etyka 34:137-145.
  It is sometimes argued that if reproductive human cloning were available to parents who lost a child the possibility of replication of the child would lead to its devaluation. This argument seems to presuppose a view of the relationship between parents and children according to which parental love is loosely linked to children’s identities. The value of a child for a parent, it is assumed, stems from its being a person or genetically linked to its parents. Against this view I (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Lekcja z filozofii politycznej.Paweł Łuków & Barbara Markiewicz - 1996 - Etyka 29:181-187.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Maksymy, równość i wrażliwość moralna.Paweł Łuków - 1998 - Etyka 31:93-108.
  Equal treatment and sensitivity to differences are often seen as contradictory demands on moral theory. However, they are consistent if moral principles are capable of various degrees of generality. General principles structure moral perception and judgement. When they are in conflict with each other, they give rise to more specific principles. Supplemented with an adequate decision procedure, principles can guide action in a way that avoids uniformity of rigorism and indeterminacy of situationism. Textual analysis shows that, contrary to traditional interpretations, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Oblicza Głodu (Onora O'Neill, Faces of Hunger).Paweł Łuków - 1990 - Etyka 25:350-356.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Od Redakcji, 49/2014.Paweł Łuków - 2014 - Etyka 49.
  Bezprecedensowy rozwój nauk przyrodniczych ostatnich dziesięcioleci może sprawiać wrażenie, że tzw. humanistyka traci na znaczeniu skoro często nie daje ostatecznych odpowiedzi, nie poprawia materialnych warunków życia, nie przyczynia się do innowacyjności gospodarki i nie podnosi produktu krajowego brutto. To częsta opinia. I błędna. Po pierwsze, obiegowy podział na humanistykę i nauki przyrodnicze jest niedoskonały. Nie bardzo wiadomo, gdzie umieścić nauki prawne, społeczne, medyczne czy ekonomiczne, w których wiedza o człowieku łączy się z wiedzą o jego otoczeniu, a jedne i drugie (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Od Redakcji, 43/2010.Paweł Łuków - 2010 - Etyka 43.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Od Redakcji, 42/2009.Paweł Łuków - 2009 - Etyka 42.
  18 września 2009 roku zmarła w Olsztynie profesor Barbara Skarga, Przewodnicząca Rady Redakcyjnej Etyki, jej redaktor naczelna wlatach 1993–2006. Prof. Skarga była wyjątkową osobą. Po latach spędzonych w sowieckich łagrach, w 1955 roku powróciła do Polski, by kontynuować rozpoczęte jeszcze przed drugą wojną światową studia filozoficzne. W centrum jej zainteresowań zawsze był człowiek, we wszystkich jego wymiarach, złożoności i zdolności do dobra. I do zła. Zawsze pozostawała w kontakcie z otaczającą ją rzeczywistością, dowodząc, że nawet w świecie tak trudnym do (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Od Redakcji, 40/2007.Paweł Łuków - 2007 - Etyka 40.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Od Redakcji, 39/2006.Paweł Łuków - 2006 - Etyka 39.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Pojęcie genu i genocentryczny paradygmat biologii.Paweł Łuków - 2005 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 53 (1):85-105.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Powinność i dobro. Wątpliwy deontologizm Kanta.Paweł Łuków - 2002 - Etyka 35:141-156.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Praktyka i teoria moralności.Paweł Łuków - 1999 - Etyka 32:171-179.
  Traditionally it is believed that there are two requirements which must be met by a plausible normative theory of morality. It is expected to be sensitive to actual moral beliefs and to guide action. However, it is impossible to satisfy them both within the traditional approach to the tasks of moral theorizing. An alternative theory would have to provide intellectual tools for solution of actual moral problems in a way which would rely on judgment and imagination in practical reasoning. Moral (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Radykalna nieprzekładalność i kryteria przekładu.Paweł Łuków - 2001 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 37 (1):87-94.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Samotność instrumentalnego rozumu.Paweł Łuków - 1995 - Etyka 28:57-68.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark