8 found
Order:
 1. Chugoku Shiso Ni Okeru Riso to Genjitsu.Takehiko Okada - 1983 - Mokujisha.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Chugoku to Chugokujin.Takehiko Okada - 1973 - Keigaku Shuppan.
 3. Jukyåo Seishin to Gendai.Takehiko Okada - 1994
 4. So Min Tetsugaku No Honshitsu.Takehiko Okada - 1984 - Mokujisha.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Tåoyåo No Aidentiti Chåugoku Kodai No Shisåoka Ni Manabu.Takehiko Okada - 1994
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Toyo No Michi.Takehiko Okada - 1969 - Meitoku Shuppan.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Zoku Toyo No Michi.Takehiko Okada - 1976 - Meitoku Shuppan Sha.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  52
  The Chu Hsi and Wang Yang-Ming Schools at the End of the Ming and Tokugawa Periods.Takehiko Okada & Robert J. J. Wargo - 1973 - Philosophy East and West 23 (1/2):139-162.