16 found
Order:
 1. Chūgoku shisō ni okeru risō to genjitsu.Takehiko Okada - 1983 - Tōkyō: Mokujisha.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Chugoku to Chugokujin.Takehiko Okada - 1973 - Keigaku Shuppan.
 3.  1
  Gendai no Yōmeigaku.Takehiko Okada - 1992 - Tōkyō: Meitoku Shuppansha.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Jukyō seishin to gendai.Takehiko Okada - 1994 - Tōkyō: Meitoku Shuppansha.
 5. Kusumoto Tanzan Sekisui zenshū.Takehiko Okada, Tanzan Kusumoto, Sekisui Kusumoto & Kanran Ōtsuka (eds.) - 1980
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  3
  Ming dai zhe xue de ben zhi =.Takehiko Okada - 2022 - Jinan Shi: Shandong ren min chu ban she. Edited by Kun Jiao.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Ō Yō-mei bunshū.Takehiko Okada - 1970 - Edited by Yangming Wang.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Ō Yō-mei to Minmatsu no jugaku.Takehiko Okada - 1970
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Sō Min tetsugaku no honshitsu.Takehiko Okada - 1984 - Tōkyō: Mokujisha. Edited by Takehiko Okada.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Sō Min tetsugaku josetsu.Takehiko Okada - 1977
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. 東洋のアイデンティティ: 古代中国の思想家に学ぶ.Takehiko Okada - 1994 - Tōkyō: Hihyōsha.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Toyo No Michi.Takehiko Okada - 1969 - Meitoku Shuppan.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Yamazaki Ansai.Takehiko Okada - 1985 - Tōkyō: Meitoku Shuppansha.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Yōmeigaku no sekai.Takehiko Okada (ed.) - 1986 - Tōkyō: Meitoku Shuppansha.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Zoku Toyo No Michi.Takehiko Okada - 1976 - Meitoku Shuppan Sha.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  53
  The Chu hsi and Wang Yang-Ming schools at the end of the Ming and tokugawa periods.Takehiko Okada & Robert J. J. Wargo - 1973 - Philosophy East and West 23 (1/2):139-162.