Order:
Disambiguations
Fan Lu [3]Fang Lu [2]
 1.  20
  The Binocular Balance at High Spatial Frequencies as Revealed by the Binocular Orientation Combination Task.Yonghua Wang, Zhifen He, Yunjie Liang, Yiya Chen, Ling Gong, Yu Mao, Xiaoxin Chen, Zhimo Yao, Daniel P. Spiegel, Jia Qu, Fan Lu, Jiawei Zhou & Robert F. Hess - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 2.  15
  Corrigendum: The Binocular Balance at High Spatial Frequencies as Revealed by the Binocular Orientation Combination Task.Yonghua Wang, Zhifen He, Yunjie Liang, Yiya Chen, Ling Gong, Yu Mao, Xiaoxin Chen, Zhimo Yao, Daniel P. Spiegel, Jia Qu, Fan Lu, Jiawei Zhou & Robert F. Hess - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 3.  5
  On the Relationship Between Sensory Eye Dominance and Stereopsis in the Normal-Sighted Adult Population: Normative Data.Yonghua Wang, Lele Cui, Zhifen He, Wenman Lin, Jia Qu, Fan Lu, Jiawei Zhou & Robert F. Hess - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 4. Dao de de Xin Ling Zhi Gen: Ru Jia "Cheng" Lun Yan Jiu.Fang Lu - 2004 - Hunan Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark