37 found
Order:
 1.  61
  The Constitution of the Human Body in Plato's Timaeus.Filip Karfík - 2012 - Croatian Journal of Philosophy 12 (2):167-181.
  The author emphasizes the fact that the largest part of Plato’s Timaeus deals with human nature and offers a detailed account of the constitution of the human body. He then lists the parallels and the differences between the constitution of the world body and the human body. The central part of the paper deals with Plato’s explanation of the persistence of the human body within a bodily environment which causes its dissolution. The author pays a special attention to Plato’s theory (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  55
  L'âme logos de l'intellect et le logismos de l'âme. À propos des Ennéades V, 1 [10] et IV, 3 [27].Filip Karfík - 2011 - Chôra 9:67-80.
  The paper raises the question of the relationship between the description of the soul as logos and the description of its cognitive activities as logismos in Plotinus’ Enneads V, 1 [10] et IV, 3 [27]. It first offers an interpretation of the definition of the soul as a logos of the intellect in V, 1 [10]. Then it scrutinises the use of the terms logismos and logizesthai in the same treatise and compares it to a similar use of these terms (...)
  Translate
    Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. What the Mortal Parts of the Soul Really Are.Filip Karfík - 2005 - Rhizai. A Journal for Ancient Philosophy and Science 2:197-217.
  The paper examines the account of the mortal parts of the human soul in theTimaeus. What is their nature? What is their relationship to the immortal part of the soul and its inner structure on the one hand, and to the body and its organs and their functioning on the other? Are they incorporeal or corporeal? What kind of movement do they have? In what sense precisely are they ‘another kind of soul’ ?
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. Damir Barbarić (ed.), Platon über das Gute und die Gerechtigkeit–Plato on Goodness and Justice–Platone sul Bene e sulla Giustizia.Filip Karfík - 2006 - Rhizai. A Journal for Ancient Philosophy and Science 1:129-135.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  9
  La philosophie de l'histoire et Ie problème de l'âge technique chez Jan Patočka.Filip Karfík - 1999 - Études Phénoménologiques 15 (29-30):5-28.
  No categories
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  1
  Parts of the Soul in Plotinus.Filip Karfík - 2014 - In Dominik Perler & Klaus Corcilius (eds.), Partitioning the Soul: Debates From Plato to Leibniz. De Gruyter. pp. 107-148.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. The Republic and the Laws of Plato: Proceedings of the First Symposium Platonicum Pragense.Aleš Havlíček & Filip Karfík (eds.) - 1998 - Oikoumenh.
 8. 20. τά δέκα τών σκεπτικών.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. 28. 'ανεπικρισία.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. 32. Αί παρακείμεναι φιλοσοφίαι. Bemerkungen zu Sextus Empiricus, PH I 210 – 241.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. 40. 'ο έξ ύποϑέσεως τρόπος.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. 36. Ainesidemos und Sextos Empeirikos.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. 38. Εύρίσκω bei Sextos Empeirikos.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. 21. Über den Charakter des spätantiken Skeptizismus.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. 15. Über eine negative Erfahrung.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. 44. Über einen Kunstgriff in Sextos’ Schriften.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17.  8
  Die Beseelung des Kosmos: Untersuchungen Zur Kosmologie, Seelenlehre Und Theologie in Platons Phaidon Und Timaios.Filip Karfík - 2004 - Saur.
 18. 34. Das Wort σκεπτικός in Philons Schriften.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. 29. Νοείν, ein Modewort in Sextus’ Schriften.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. 47. 'h έν ταίς ζητήσεσιν έποχή.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. 49. Hermann Mutschmann hat Recht behalten.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. James Wilberding, Plotinus' Cosmology. A Study of Ennead II. 1 (40). Text, Translation, and Commentary.Filip Karfík - 2007 - Rhizai. A Journal for Ancient Philosophy and Science 2:361-368.
  Review on James Wilberding, Plotinus’ Cosmology. A Study of Ennead II.1 . Text, Translation, and Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2006.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. 46. M I – VI als Schlüssel zu Sextos Empeirikos’ Schriften.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Nejvyšší rody v Platónově dialogu Sofistés.Filip Karfik, Lenka Karfikova, Pavel Kouba & Stepan Spinka - 2009 - Reflexe: Filosoficky Casopis 37:83-124.
  Po disputacích k tématům Filosofie nepředmětnosti Ladislava Hejdánka a Nekonečnost konečnosti podle Ivana Chvatíka uspořádala Katedra filosofie Evangelické teologické fakulty UK v Praze dne 29. června 2009 v pořadí již třetí pokus o výměnu mezi domácími filosofy. Tentokrát však nebyl východiskem diskusí programový text některého z účastníků, ale Platónův výklad o nejvyšších rodech v dialogu Sofistés. Tomuto textu se zde dostalo trojí velmi odlišné interpretace, kterou bychom snad mohli vzdáleně přirovnat k liternímu, morálnímu a alegorickému neboli naukovému pochopení posvátného textu (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. 37. Philon von Alexandreia und skeptische Tropen.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. 39. Randbemerkungen zum neuen Pyrrhon-Buch.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. 43. Stilistisch-lexikalische Bemerkungen zur letzten Schrift des Sextos Empeirikos.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. 13. Sexti Empirici Opera, vol. I, rec. H. Mutschmann, ed. I. Mau.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. 22. Sexti Empirici Opera, vol. III, rec. H. Mutschmann, iterum ed. I. Mau.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. 50. Sesto Empirico, Contro gli Etici.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. 26. Skeptische Zweitropenlehre und Sextus Empiricus.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. 48. Sextos zwischen Gorgias und Karneades.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. 33. U. Burkhard, Die angebliche Heraklit-Nachfolge des Skeptikers Ænesidem.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. 45. Urkundliche Namen der erhaltenen Sextosschriften.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35. 24. Zur Bilanz des griechischen Skeptizismus.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. 30. Zu den skeptischen Widerlegungsformen.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. 31. Zur Interpretation des Photiosabschnittes über Ainesidemos.Filip Karfík & Jan Janda - 2008 - In Filip Karfík & Jan Janda (eds.), Studien Zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius Und Zur Pyrrhonischen Skepsis. Walter de Gruyter.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography