34 found
Order:
Disambiguations
Jolanta Koszteyn [32]J. Koszteyn [2]
 1.  4
  Biological Adaptation: Dependence or Independence From Environment?Jolanta Koszteyn & Piotr Lenartowicz - 1997 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2:71-97.
 2.  10
  On Paley, Epagogé, Technical Mind and a Fortiori Argumentation.Piotr Lenartowicz & Jolanta Koszteyn - 2002 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7:49-83.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3.  13
  Actio Immanens - a Fundamental Concept of Biological Investigation.Jolanta Koszteyn - 2003 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8:81-120.
 4.  14
  On the Descriptive Terminology of the Information Transfer Between Organisms.Jolanta Koszteyn & Piotr Lenartowicz - 1999 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 4:165-201.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  23
  In Memoriam Piotr Lenartowicz SJ.Roman Darowski, Zbigniew Wróblewski & Jolanta Koszteyn - 2012 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 17 (1):117-126.
  The article presents an obituary for Polish philosopher Piotr Lenartowicz.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  9
  Adaptacja biologiczna: zależność czy niezalezność od środowiska?Jolanta Koszteyn & Piotr Lenartowicz - 1997 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2:97-102.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Actio Immanens - Podstawowe Pojęcie Biologii.Jolanta Koszteyn - 2003 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8:114-120.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Actio Immanens - a Fundamental Concept of Biological Investigation.Jolanta Koszteyn - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8 (1):81-120.
  Actio immanens - as many other terms, coined by the Aristotelian-Thomist philosophical tradition - is a biological concept par excellence. It was formed as a mental result of biological observation, on the strength of studies on living beings and so, refers to them first and foremost. During the last century, the term actio immanens gradually disappeared from philosophical encyclopedias and has totally vanished from the biological and philosophical language used to describe the dynamism of life. Moreover, if this term does (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9.  1
  Biological Adaptation: Dependence or Independence From Environment?Jolanta Koszteyn & Piotr Lenartowicz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 2 (1):71-102.
  Since more than hundred years the attempts to explain biological adaptations constitute the main current of evolutionary thinking. In 1901 C. LI. Morgan wrote: „The doctrine of evolution has rendered the study of adaptation of scientific importance. Before that doctrine was formulated, natural adaptations formed part of the mystery of special creation, and played a great role in natural theology through the use of the argument from 'design in nature’". The modem doctrine of biology stresses the importance of the environment (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  20
  Biomolecular Perfection and the „Common Descent".Jolanta Koszteyn - 2005 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10:89-110.
 11.  1
  Biomolecular Perfection and the „Common Descent".Jolanta Koszteyn - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10 (1):89-112.
  The concept of „fundamental unity of life" belongs to the descriptive element of biology. It contrasts with the equally empirical concept of multiplicity and diversity of living forms. „Fundamental unity of life" means that however peculiar a biological form might be, some of its essential mechanisms are exactly the same as in the rest of the biological world. It is astonishing to realize that so different beings as bacteria, plants and men manifest several evidently non fortuitous identities. For thousands of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  6
  Dynamika rozwojowa jako podstawowy behawior istot żywych w koncepcji życia Piotra Lenartowicza SJ.Jolanta Koszteyn - 2018 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 24 (2):40-56.
  Patrząc na osobnika z perspektywy jego rozwoju. można powiedzieć, że w swej najgłębszej istocie jest on nie tyle i nie przede wszystkim całościową funkcjonalną strukturą, która przejawia życie, ile jest raczej żywą dynamiką, której jednym z zasadniczych przejawów jest zintegrowane budowanie, odbudowywanie, naprawianie i modyfikowanie różnorakich skorelowanych struktur ciała, czyli maszyn molekularnych, organelli i organów, które warunkują zachodzenie różnorodnych procesów biochemicznych i fizjologicznych oraz umożliwiają selektywne interakcje ze środowiskiem abiotycznym i biotycznym. Dynamika rozwojowa — w przekonaniu Lenartowicza — jest podstawowym (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski. Uniwersytety Wobec Współczesnych Wyzwań.Jolanta Koszteyn - 2014 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 20 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. On Some Taxonomical Problems of the Plio-Pleistocene Hominids.J. Koszteyn - forthcoming - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. On the Descriptive Terminology of the Information Transfer Between Organisms.Jolanta Koszteyn & Piotr Lenartowicz Sj - forthcoming - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. On the Descriptive Terminology of the Information Transfer Between Organisms.Jolanta Koszteyn & Piotr Lenartowicz - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 4 (1):165-206.
  Information transfer implies two independent beings and two distinct, although closely tied levels of reality. In other words the „information transfer" is a multi-layer reality. The investigation of the „causal" mechanisms presupposes a proper description of the phenomenal effects. It is the phenomenal sphere of the directly observable events which provokes - in our mind - the questions driving the effort to explore the „mechanisms". It is absolutely crucial, therefore, to approach the process of description with the sufficiently unbiased means. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 17. O terminach opisujĄcych przekaz informacji pomiĘdzy organizmami.Jolanta Koszteyn & Piotr Lenartowicz Sj - 1999 - Studia Philosophiae Christianae 35 (1):19-42.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  6
  Organizm żywy w ujęciu Piotra Lenartowicza SJ.Jolanta Koszteyn - 2018 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 24 (1):71-96.
  Kluczowe w filozofii Lenartowicza było pojęcie organizmu żywego rozumianego jako cykl życiowy, który będąc powiązany z innymi podobnymi cyklami wplata się w sieć linii pokoleń danego rodzaju istot żywych. Fundamentem cyklu życiowego jest dynamika rozwojowa rozpoczynająca się w momencie poczęcia organizmu. Patrząc na osobnika z perspektywy jego rozwoju, można powiedzieć, że w swej najgłębszej istocie jest on nie tyle i nie przede wszystkim całościową funkcjonalną strukturą, która przejawia życie, ile jest raczej żywą dynamiką, której jednym z zasadniczych przejawów jest zintegrowane (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  2
  Perfekcja biomolekuralna a problem „wspólnego przodka".Jolanta Koszteyn - 2005 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 10:110-112.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Plio-Pleistocene Hominids: Epistemological and Taxonomic Problems.Jolanta Koszteyn - 2004 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9:169-199.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  Plio-Pleistocene Hominids: Epistemological and Taxonomic Problems.Jolanta Koszteyn - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):169-202.
  Within the historical times, which roughly corresponds with the Holocene epoch, the whole of mankind is believed to be a single species. Homo sapiens. But the human genealogical tree is populated by a really astounding number of paleontological species and paleontological genera: Ardipithecus ramidus, Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, Paranthropus robustus, Paranthropus boisei, Homo habilis, Homo georgicus. Homo erectus, Homo ergaster, Homo antecessor, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo sapiens.. In fact there are many more but Foley, quite reasonably, states (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  6
  Plio- i plejstoceńskie hominidy: problem epistemologiczne i taksonomiczne.Jolanta Koszteyn - 2004 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9:199-202.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  1
  Problem of the Origin of Human Souls.Jolanta Koszteyn - 2004 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9:105-106.
 24.  3
  Problem pochodzenia dusz ludzkich.Jolanta Koszteyn - 2004 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9:93-105.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Problem pochodzenia dusz ludzkich refleksje na temat artykułu stanisława ziemiańskiego sj pt. jedna czy wiele dusz?Jolanta Koszteyn - 2004 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (2004):93-106.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  3
  Problem pochodzenia dusz ludzkich.Jolanta Koszteyn - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 9 (1):93-106.
  W artykule Jedna czy wiele dusz? Stanisław Ziemiański SJ omawia dwa stanowiska dotyczące problemu genezy duszy ludzkiej – kreacjonizm i traducjanizm. Według nauki Kościoła Katolickiego „każda dusza duchowa jest bezpośrednio stwarzana przez Boga nie jest ona 'produktem' rodziców - i jest nieśmiertelna : DS 1440.), nie ginie więc po jej oddzieleniu się od data w chwili śmierci i połączy się na nowo z ciałem w chwili ostatecznego zmartwychwstania". Jest to stanowisko kreacjonizmu osobowych, indywidualnych dusz ludzkich. Natomiast traducjanizm stoi na stanowisku, (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  12
  Terminologia opisu przekazywania informacji pomiędzy organizmami.Jolanta Koszteyn & Piotr Lenartowicz - 1999 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 4:202-206.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Życie a Orientacja W Rzeczywistości Przyrodniczej: Szkice Z Filozofii Przyrody Ożywionej Z Elementami Teorii Poznania.Jolanta Koszteyn - 2005 - Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" W Krakowie.
 29.  11
  Fossil Hominids - an Empirical Premise of the Descriptive Definition of Homo Sapiens.Piotr Lenartowicz & Jolanta Koszteyn - 2000 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5:141-167.
 30. Fossil Hominids - an Empirical Premise of the Descriptive Definition of Homo Sapiens.Piotr Lenartowicz & Jolanta Koszteyn - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5 (1):141-176.
  Since the discovery of the Neandertal bones 1856, the extremely old, fragmentary fossil remains of hundreds of man-like bodies have been discovered in Europe, Asia, and Africa. Even the oldest ones - usually the most incomplete - look man-like and „un-apish", even to a layman, if compared with a modem apish and human correlate. Sometimes, in the vicinity of these remains, primitive stone tools or the evidence of their production have been found. At present, it seems absolutely certain — within (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  7
  Hominidy plio/plejstoceńskie - empiryczny element opisowej definicji homo sapiens.Piotr Lenartowicz & Jolanta Koszteyn - 2000 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5:167-176.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  13
  O Paley'u, Epagogé, Zmyśle Technicznym I Argumentacji a Fortiori.Piotr Lenartowicz & Jolanta Koszteyn - 2002 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7:79-83.
 33. On Paley, Epagogé, Technical Mind and a Fortiori Argumentation.Piotr Lenartowicz & Jolanta Koszteyn - 1970 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 7 (1):49-83.
  It is our intention to re-investigate only a few of the innumerable epistemological problems concerning Paley's argumentation for the existence of God. Nowadays this argumentation is commonly considered as invalid. Modern philosophers believe that the Humean Dialogs on Natural Religion and the Darwinian theory of evolution deprived Paley's reasoning of any cognitive validity. This judgment seems to us unjustified. We shall try to demonstrate that the very meaning and the logical structure of Paley's argumentation are continuously misunderstood, and that critics (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. On Some Problems Concerning Observation of Biological Systems.S. J. Piotr Lenartowicz & J. Koszteyn - 2000 - Analecta Husserliana 66:107-120.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark