14 found
Order:
See also
Marita Brčić Kuljiš
University of Split
 1. Book Reviews. [REVIEW]Luka Boršić, Marita Brčić & Nada Gosić - 2010 - Synthesis Philosophica 25 (2):377-390.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Cultural Pluralism and Justice in Recepction of Will Kymlicka.Marita Brčić - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (1):49-61.
 3.  5
  Izvori liberalnog mišljenja u filozofiji Immanuela Kanta.Marita Brčić - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (4):783-797.
  Immanuel Kant, svojim kopernikanskim obratom, vraća čovjeku središnje mjesto u svijetu. Čovjek se, u njegovoj filozofiji, shvaća kao individua koja posjeduje slobodu. Ta sloboda izvor ima u umu, a čovjek je postaje svjestan tek kada djeluje u skladu s moralnim zakonom. Na taj način Kant slobodu pridružuje svakom pojedincu, kao prirođeno pravo, koje nijedan pozitivni zakon ne može dovesti u pitanje. Svojim moralnim zakonom on čovjeka čini odgovornim, kako za sebe tako i za čitav svijet. Ta se odgovornost za svijet (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  29
  Iris Marion Young: Global Challenges: War, Self-Determination and Responsibility for Justice; Cambridge, Polity Press 2007.Marita Brčić - 2008 - Synthesis Philosophica 23 (2):445-448.
 5.  11
  Kulturni pluralizam i pravednost u recepciji Willa Kymlicke.Marita Brčić - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (1):49-61.
  Shvaćajući kulturni pluralizam kao činjenicu suvremenog liberalno demokratskog društva, uočava se njegova problematičnost u odnosu na same liberalno-demokratske ideje. Demokracija polazi od prava većine, a liberalizam polazi od pojedinca kojemu su osigurana temeljna prava i dužnosti zanemarujući činjenicu njegova mogućeg pripadanja manjinskoj kulturi. Može li se odgovor na zahtjev kulturne različitosti pronaći isključivo u teoriji ljudskih prava ili je potrebno dopustiti postavljanje posebnih prava za pripadnike različitih manjinskih kultura? Je li takva posebna prava dovode u pitanje ideal jednakosti koji se (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  Načelo Razlike. Ključ Za Pravednije Demokratsko Društvo.Marita Brčić - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (1-2):61-78.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  6
  Recenzije I Prikazi.Marita Brčić, Ankica Čakardić, Dražen Zetić, Marko Tokić, Drago Šimundža, Srećko Pulig, Mladen Planinc, Snježan Hasnaš, Tonči Valentić, Darija Zrilić, Maja Profaca & Krunoslav Nikodem - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (1):199-229.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  7
  Recenzije I Prikazi.Marita Brčić, Nikola Skledar, Snježan Hasnaš, Marinko Lolić, Ana Maskalan, Zvonko Šundov, Suzana Marjanić, Tomislav Krznar, Željko Senković & Vladimir Jelkić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (3):709-742.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Simpozij »Mediteranski korijeni filozofije«.Marita Brčić & Tonći Kokić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (2):495-500.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  6
  The Difference Principle. The Key to a Just Democratic Society.Marita Brčić - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (1-2):61-78.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  16
  The Sources of Liberal Thought in Immanuel Kant's Philosophy.Marita Brčić - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (4):783-797.
 12.  5
  Filozofski Život.Snježan Hasnaš, Sead Alić, Iris Vidmar, Ivana Zagorac, Marita Brčić, Tonći Kokić, Goran Grgec & Hrvoje Jurić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (2):483-505.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  8
  Recenzije.Lino Veljak, Martina Žeželj, Mateja Donković, Iva Rinčić Lerga, Marita Brčić & Snježan Hasnaš - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (2):465-481.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  7
  Filozofski Život.Iris Vidmar, Marita Brčić, Snježan Hasnaš, Bruno Ćurko, Sead Alić, Dražen Zetić, Tomislav Krznar, Predrag Režan, Ruža Kovačević & Ivana Skuhala Karasman - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (4):999-1036.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark