16 found
Order:
 1. Wei-Ming Tu, Qiyong Guo & Wenlong Zheng (2002). Du Weiming Wen Ji.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 2.  20
  Qiyong Guo (2008). More Than “for the Sake of Defense”. Dao: A Journal of Comparative Philosophy 7 (3):317-324.
 3. Dawen Feng & Qiyong Guo (eds.) (2005). Xin Bian Zhongguo Zhe Xue Shi. Hong Ye Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. Qiyong Guo & Yongning Wen (eds.) (2011). Dang Dai Zhongguo Zhe Xue Yan Jiu (1949-2009) =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
 5. Qiyong Guo & Chunyi Hu (eds.) (2011). Dong Ya Ru Xue Yan Jiu Lun Ji =. Yuelu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Qiyong Guo & Zhenren Ouyang (eds.) (2010). Jian Ming Zhongguo Zhe Xue = Jianming Zhongguo Zhexue. Gao Deng Jiao Yu Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Qiyong Guo (2011). Liang Shuming Zhe Xue Si Xiang. Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Qiyong Guo (ed.) (2011). "Ru Jia Lun Li Xin Pi Pan" Zhi Pi Pan. Wuhan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9. Qiyong Guo (ed.) (2004). Ru Jia Lun Li Zheng Ming Ji: Yi "Qin Qin Hu Yin " Wei Zhong Xin = a Collection of Contention About Confucian Ethics. Hubei Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Qiyong Guo (ed.) (2004). Song Ming Ru Xue Yu Chang Jiang Wen Hua =. Hubei Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Qiyong Guo & Genyou Wu (eds.) (2004). Xiao Shafu Jiao Shou Ba Shi Shou Chen Ji Nian Wen Ji =. Hubei Jiao Yu Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Qiyong Guo (2011). Xiong Shili Zhe Xue Yan Jiu. Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Qiyong Guo (2013). Xiong Shili Zhuan Lun. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Qiyong Guo (2011). Zhonghua Ren Wen Jing Shen de Chong Jian: Yi Zhongguo Zhe Xue Wei Zhong Xin de Si Kao. Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Qiyong Guo (2008). Zhongguo Zhe Xue Zhi Hui de Tan Suo. Zhonghua Shu Ju.
 16. Qiyong Guo (2006). Zhongguo Zhe Xue Shi. Gao Deng Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography