22 found
Order:
 1.  20
  Filozofski Život.Igor Bezinović, Goran Pavlić, Vanja Brkljač, Ivana Greguric, Bruno Ćurko, Gordana Pelčić, Natalija Fabić, Iva Mihalić, Snježan Hasnaš, Ruža Kovačević, Ivan Tomljenović, Marko Tokić & Goran Grgec - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (4):1041-1065.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  6
  Recenzije I Prikazi.Marita Brčić, Ankica Čakardić, Dražen Zetić, Marko Tokić, Drago Šimundža, Srećko Pulig, Mladen Planinc, Snježan Hasnaš, Tonči Valentić, Darija Zrilić, Maja Profaca & Krunoslav Nikodem - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (1):199-229.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  6
  Recenzije I Prikazi.Marita Brčić, Nikola Skledar, Snježan Hasnaš, Marinko Lolić, Ana Maskalan, Zvonko Šundov, Suzana Marjanić, Tomislav Krznar, Željko Senković & Vladimir Jelkić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (3):709-742.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  Recenzije I Prikazi.Ivana Greguric, Željko Senković, Marijan Krivak, Snježan Hasnaš, Leon Parabić, Petra Jurlina, Joško Žanić & Jadran Zalokar - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (4):1019-1039.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  Filozofski Život.Vinko Grgurev, Marijana Filipeti, Iris Vidmar, Ivan Andrijanić, Gabriela Bašić, Ljudevit Hanžek, Ivana Zagorac, Marija Selak, Ivana Greguric, Ivana Skuhala Karasman, Snježan Hasnaš, Tomislav Krznar, Željka Metesi Deronjić, Ruža Kovačević, Aleksandar Dimitriev, Vanja Brkljač, Krešimir Babel & Elvina Šehić - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (4):997-1042.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  5
  Filozofski Život.Snježan Hasnaš, Sead Alić, Iris Vidmar, Ivana Zagorac, Marita Brčić, Tonći Kokić, Goran Grgec & Hrvoje Jurić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (2):483-505.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  Psychoanalysis – Between Philosophy and Positivism of Psychologization.Snježan Hasnaš - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (1):21-26.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  11
  Psihoanaliza – između filozofije i pozitivizma psihologizacije.Snježan Hasnaš - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (1):21-26.
  Psihoanaliza kao teorija, praksa i interpretacija nije se pojavila kao samo još jedan »izam« na početku 20. stoljeća, već i kao jedan bitan pomak od doista tradicionalističkog poimanja onog unutarnjeg u čovjeku spram vanjskog. Sam Lacan, u suvremenosti jedan od najpoznatijih teoretičara i interpreta psihoanalize, kaže da pristup koji bi odogonetnuo mjesto polazišta njenog istraživanja i definiranja »nije baš unutra, a ne zna se da li je izvana«. Ovim se željelo nagovijestiti da ona uporišta koje govore ne samo o psihoanalizi, (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  14
  Priroda i čovjek. Pregled nekih problema vezanih za filozofsko razmatranje odnosa čovjeka i prirode od novog vijeka do danas.Snježan Hasnaš - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (2):389-406.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  6
  The Nature and the Human.Snježan Hasnaš - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (2):389-406.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  Transfigurations of Contemporaneity.Snjezan Hasnas - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (1-2):79-95.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Transfiguracije suvremenosti.Snježan Hasnaš - 2010 - Filozofska Istrazivanja 30 (1-2):79-95.
  Ovaj je rad osmišljen kao analiza dijela mišljenja američkoga filozofa Fredrica Jamesona. Opus tog autora obuhvaća desetine naslova od kojih će u elaboraciji teme tri biti fragmentarno obrađena, odnosno u svakoj od njih ću posvetiti pozornost jednom poglavlju . Riječ je o sljedećim trima knjigama i pripadajućim poglavljima: The Signatures of the Visible , Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism i A Singular Modernity . Namjera je rada tekstove ovih poglavlja istaknuti kao momente jednog zamišljenog ekskursa o opsegu (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  4
  The Significance of the Mediterranean Questioning of Humanity by Albert Camus.Snježan Hasnaš - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (3):629-634.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  6
  Značaj mediteranskog propitivanja humaniteta kod Alberta Camusa.Snježan Hasnaš - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (3):629-634.
  Mediteransko nasljeđe kulture, filozofije, povijesti i umjetnosti nepregledan je univerzum procesa, informacija, sinteza i imaginacija. Sam po sebi, Mediteran se predstavlja kao jedna opća imenica takvog opsega da predstavlja rod u kojem je velik dio opće europske kulture uvijek jedna od njegovih vrsta. No, ipak, riječ je o dojmu koji ne može težiti precizno utvrđenoj konstataciji već jednoj općoj opservaciji koja samo pokazuje da zamisao o zahvaćanju u smisao Mediterana kao nasljeđa ili suvremenosti predstavlja jedan ogroman, ali nikad dokraja dovršen (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  17
  Filozofski život.Josip Ćirić, Bruno Ćurko, Snježan Hasnaš, Jelena Debeljak, Natalija Fabić, Iva Mihalić, Ivana Zagorac, Marijan Krivak & Tonči Valentić - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (1):231-246.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Filozofski Zivot.Josip Ćirić, Bruno Ćurko, Snježan Hasnaš, Jelena Debeljak & Natalija Fabić - 2006 - Il Pensiero 26 (1):231-246.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  19
  Recenzije.Renata Jambrešić Kirin, Zvonko Šundov, Jelena Debeljak, Snježan Hasnaš, Ksenija Premur, Vani Roščić, Dražen Zetić, Suzana Marjanić & Igor Bezinović - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (2):477-497.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  13
  Filozofski Život.Dunja Marušić Brezetić, Krunoslav Petrunić, Senka Suman, Snježan Hasnaš, Vinko Grgurev, Ivana Kragić, Tomislav Petković, Gabriela Bašić, Ljudevit Hanžek, Krešimir Babel, Ivana Greguric, Stjepan Radić, Tomislav Krznar, Marija Selak, Ksenija Matuš, Bruno Ćurko, Ivana Zagorac, Ivana Skuhala Karasman & Tina Marasović - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (4):809-848.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  3
  Recenzije I Prikazi.Marko Tokić, Slaven Lendić, Lino Veljak, Snježan Hasnaš, Marinko Lolić & Gordana Bosanac - 2012 - Filozofska Istrazivanja 32 (3-4):605-621.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  8
  Recenzije.Lino Veljak, Martina Žeželj, Mateja Donković, Iva Rinčić Lerga, Marita Brčić & Snježan Hasnaš - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (2):465-481.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  10
  Filozofski Život.Iris Vidmar, Martina Žeželj, Aleksandar Dimitriev, Ivana Zagorac, Senka Suman, Emil Kušan, Ljudevit Hanžek, Snježan Hasnaš, Bruno Ćurko, Goran Grgec, Andrej Ciglar & Dunja Marušić - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (2):477-507.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  7
  Filozofski Život.Iris Vidmar, Marita Brčić, Snježan Hasnaš, Bruno Ćurko, Sead Alić, Dražen Zetić, Tomislav Krznar, Predrag Režan, Ruža Kovačević & Ivana Skuhala Karasman - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (4):999-1036.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark