Search results for 'Ren Li' (try it on Scholar)

1000+ found
Order:
 1.  2
  Dengfeng Huang, Aifeng Ren, Jing Shang, Qiao Lei, Yun Zhang, Zhongliang Yin, Jun Li, Karen M. von Deneen & Liyu Huang (2016). Combining Partial Directed Coherence and Graph Theory to Analyse Effective Brain Networks of Different Mental Tasks. Frontiers in Human Neuroscience 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  4
  Yongli Ren, Yangdong Ye & Gang Li (2008). The Density-Based Agglomerative Information Bottleneck. In Tu-Bao Ho & Zhi-Hua Zhou (eds.), Pricai 2008: Trends in Artificial Intelligence. Springer 333--344.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. Wenfeng Chen, Chang Hong Liu, Huiyun Li, Ke Tong, Naixin Ren & Xiaolan Fu (2015). Facial Expression at Retrieval Affects Recognition of Facial Identity. Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. Cong Fan, Weiqi He, Huamin He, Guofang Ren, Yuejia Luo, Hong Li & Wenbo Luo (2016). N170 Changes Show Identifiable Chinese Characters Compete Primarily with Faces Rather Than Houses. Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. Shaofan Li, Bo Ren & Hiroyuki Minaki (2014). Multiscale Crystal Defect Dynamics: a Dual-Lattice Process Zone Model. Philosophical Magazine 94 (13):1414-1450.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6. Junming Ren & Lixin Li (eds.) (2006). Xin Zhongguo Makesi Zhu Yi Zhe Xue 50 Nian =. Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7.  42
  Chenyang Li (2007). Li as Cultural Grammar: On the Relation Between Li and Ren in Confucius' "Analects". Philosophy East and West 57 (3):311 - 329.
  A major controversy in the study of the "Analects" has been over the relation between two central concepts, ren (humanity, human excellence) and li (rites, rituals of (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   9 citations  
 8. Youzheng Li (2004). Ren Xue Jie Shi Xue: Kong Meng Lun Li Xue Jie Gou Fen Xi = a Hermeneutics of the Ren-Learning: A Structural Analysis of Confucian Ethics. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
 9.  4
  Chenyang Li (2007). Li as Cultural Grammar: On the Relation Between Li and Ren in Confucius' Analects. Philosophy East and West 57 (3):311-329.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 10. Nansen Huang, Zhishang Chen, Dunhua Zhao & Zhonghua Li (eds.) (2004). Ren Xue Li Lun Yu Li Shi. Beijing Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Xingmin Li (2009). Ji Dong Ren Xin de Nian Dai: Shi Ji Zhi Jiao Wu Li Xue Ge Ming de Li Shi Kao Cha He Zhe Xue Tan Tao. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Zehou Li (2008). Ren Lei Xue Li Shi Ben Ti Lun. Tianjin She Hui Ke Xue Yuan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Silong Li (ed.) (2010). Ren Wen Li Ben: Lou Yulie Jiao Shou Fang Tan Lu. Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Hengwei Li (2007). "Sheng Huo Shi Jie" Fu Za Xing Ji Qi Ren Zhi Dong Li Mo Shi =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Jiyu Ren (2010). Zhonghua Wu Qian Nian de Li Shi Jing Yan: Ren Jiyu Jiang Yan Ji. Ren Min Ri Bao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Keping Yu, Shenming Li & Weiguang Wang (eds.) (2007). Ren de Ji Ben Li Lun Yan Jiu. Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. Meng Li, Guangwei Sun & Xiaolong Ru (eds.) (2008). Dang Dai Jun Ren He Xin Jia Zhi Guan Jiao Yu 21 Jiang. Chang Zheng Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Shenyang Li (2010). Han Dai Ren Xing Lun Shi =. Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19. Long Li & Hongfeng Zhan (eds.) (2006). Ren Ben Fa Guan Yan Jiu. Zhongguo She Ke Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Peixiang Li (2011). Ren de Zhe Xue Yan Jiu =. Xi Nan Jiao Tong da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Yuzhang Li & Yuqing Chen (eds.) (2005). Ren, Zi Ran, Zong Jiao: Zhongguo Xue Zhe Lun Fei'erbaha. Shang Wu Yin Shu Guan.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Ming Li (2011). Sheng Ming Cun Zai Yu Xin Ling Chao Yue: Xian Dai Xin Ru Jia Ren Sheng Jing Jie Shuo Yan Jiu = Shengming Cunzai Yu Xinling Chaoyue. Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Zhendong Li (ed.) (2005). Sha Ren Zi You Sha Fu: Ren Sheng Huan Wei Si Kao = Sharenziyoushafu Rensheng Huanweisikao. Zhongguo Shi Dai Jing Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Qianqi Li (2010). Wu Huan Xing Yi: Ren Lei Ji Jiang You Wu Zhi Shi Dai Zhuan Yi Dao Xin Ling Shi Dai de da Qu Shi. Bai Xiang Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Jianzhong Li (2011). Wei Jin Ren: Nong Kuang Yi Liu Bei = Wei Jin Ren: Nongkuang Yi Liubei. Dong Fang Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Dehua Li (2006). Xin Shi Qi Ren Yu Wen Hua de Fan Si. Bai Hua Zhou Wen Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Rizhang Li (2010). Yuan Qi Yuan Mie Yu Zhen Wo Chang Cun: Guan Yu Ren de Cun Zai Yu Sheng Si. Kangde Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Tiandao Li (ed.) (2008). Zhongguo Gu Dai Ren Sheng Mei Xue. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Zhonghua Li (2005). Zhongguo Ren Xue Si Xiang Shi. Beijing Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Silong Li & Xuenong Zhou (eds.) (2004). Zhe Xue, Zong Jiao Yu Ren Wen. Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Jiantao Ren (2005). Lun Li Wang Guo de Gou Zao: Xian Dai Xing Shi Ye Zhong de Ru Jia Lun Li Zheng Zhi. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Jiantao Ren (2007). Lun Li Zheng Zhi Yan Jiu: Cong Zao Qi Ru Xue Shi Jiao de Li Lun Tou Shi. Jilin Chu Ban Ji Tuan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33.  14
  Ren Li (2013). Media Corruption: A Chinese Characteristic. [REVIEW] Journal of Business Ethics 116 (2):297-310.
  Misbehaviour and malpractices of Chinese journalists in recent years have brought media corruption under the spotlight. The lack of professionalism and scarcity of fully established ethics in (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 34.  18
  Chenggui Li (2006). Three Sources of Wisdom of Chinese Traditional Virtue and a Contemporary Examination. Frontiers of Philosophy in China 1 (3):341-365.
  There are three explanations of the sources of virtue in the history of Chinese traditional ethical thoughts. The first source is tian Dao (the Dao of Heaven) (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35.  4
  Chih‐Ching Liu, Kai‐Ren Chen, Hua‐Fen Chen, Shiu‐Li Huang, Chu‐Chieh Chen, Ming‐Der Lee, Ming‐Chung Ko & Chung‐Yi Li (2011). Association of Doctor Specialty with Diabetic Patient Risk of Hospitalization Due to Diabetic Ketoacidosis: a National PopulationBased Study in Taiwan. Journal of Evaluation in Clinical Practice 17 (1):150-155.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36. J. Y. Huang *, L. C. Zhang, S. Chen, D. Z. Wang, S. H. Jo, W. Z. Li & Z. F. Ren * (2005). Interface Reactions in a Chromium Buffer Layer Deposited Between Stainless Steel and a Silicon Substrate. Philosophical Magazine 85 (14):1459-1471.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. Ren-Cang Li & Zhaojun Bai (2006). Minisymposia-IV Substructuring, Dimension Reduction and Applications-Structure-Preserving Model Reduction. In O. Stock & M. Schaerf (eds.), Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag 3732--323.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 38. Youzheng Li (2009). Ru Xue Jie Shi Xue: Chong Gou Zhongguo Lun Li Si Xiang Shi = a Hermeneutic Study of Historical Ru-Academia: Reconstructing Chinese Ethical History, Ethical Spirit. Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Shang juan. Li shi juan = The volume of historical institutions -- xia juan. Jing shen juan = The volume of ethical spirit.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 39.  6
  Yan Luo, Qianfang Shen, Jiaxian Qian, Zubaidah Zainal Abidin, Azwan Abdul Rashid, Kamaruzaman Jusoff, Xiang Xu, Feirui Li, Fan Fang & Hongxia Liu (forthcoming). Cultural Hegemony in Colonial and Contemporary Literary Discourse on Malaysia 2 Dr. Ganakumaran Subramaniam & Shanthini PillaiInquiring Love of This World”: An Implicit Love Theory of Chinese University Students 14 Zhaoxu Li & Fuyang Yu Analysis of Culture and Buyer Behavior in Chinese Market 25. [REVIEW] Asian Culture and History.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 40. Guisheng Li (2011). Bing Jia Guan Li Zhe Xue. Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 41. Zhigang Li & Dawen Feng (eds.) (2005). Cong Li Shi Zhong Ti Qu Zhi Hui. Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 42. Hongtu Li (2007). Cong "Quan Li" Zou Xiang "Quan Li": Xi Ou Jin Dai Zi You Zhu Yi Si Chao Yan Jiu. Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 43. Yongchi Li (2010). Cong Qi Meng Dao Qi Meng: Ou Zhou Jin Dai Si Xiang Yu Li Shi. Dao Xiang Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 44. Zonggui Li & Zaoqun Zhang (eds.) (2012). Chuan Tong Ru Xue de Li Shi Xing Cha. Hua Cheng Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45. Yujie Li (2004). Dao de Li Xing Yu She Hui Kong Zhi: Song Ming Li Xue She Hui Kong Zhi Yu She Hui Zheng He Si Xiang. Zhongguo Wen Lian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46. Yuping Li (2010). Duo Yuan Wen Hua Shi Dai de Wen Xue Jing Dian Li Lun. Nan Kai da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 47. Wen Li (2011). Fan Jing Yu Zhongguo Shi Guan Li. Qi Ye Guan Li Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 48. Yongjun Li (2004). Fa Li Fa Wai. Zhongguo Fa Zhi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 49. Ke Li (2011). Fa Xue Fang Fa Lun Yuan Li. Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 50. Jianhua Li (2004). Fa Zhi She Hui Zhong de Lun Li Zhi Xu =. Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
1 — 50 / 1000