Results for 'Xiang-Tong Jia'

1000+ found
Order:
 1. Ru Jia Yu Qi Meng: Zhe Xue Hui Tong Shi Ye Xia de Dang Qian Zhongguo Si Xiang.Yun Ding - 2011 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Ru Jia Chuan Tong Yu Ren Quan, Min Zhu Si Xiang.Qizhi Chen (ed.) - 2004 - Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Xian Dai Zhongguo Si Xiang de Xing Qi.Hui Wang - 2008 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Shang juan. di 1 bu Li yu wu, di 2 bu Di guo yu guo jia -- Xia juan. di 1 bu Gong li yu fan gong li, di 2 bu Ke xue hua yu gong tong ti.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Zhongguo Shi Xue Si Xiang Tong Lun.Yun Bai - 2011 - Fujian Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Zhongguo Si Xiang Tong Shi.Guozhu Jiang, Qi Xin & Kuiju Zhu (eds.) - 2011 - Wuhan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  3
  Hiding in the Crowd: Government Dependence on Firms, Management Costs of Political Legitimacy, and Modest Imitation.Yi Xiang, Ming Jia & Zhe Zhang - forthcoming - Journal of Business Ethics:1-18.
  Although previous studies primarily claim that government-dependent firms can actively engage in compliance activities in order to achieve political legitimacy, access government resources, and build competitive advantages, these studies largely ignore how firms react when firm-dependent governments exert coercive pressures. We thus introduce institutional theory and the behavioral theory of social performance to develop a model of modest imitation, and we propose that the more governments depend on privately owned firms, the more firms demonstrate average social performance in order to (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Xian Dai Si Xiang Shi Jia Yang Rongguo.Jinquan Li - 2009 - Zhongshan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Dang Dai Zhongguo Zheng Zhi Fa Zhan de Jia Zhi Qu Xiang He Jia Zhi Ti Xi.Ke Wang (ed.) - 2009 - Sichuan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  26
  Word Power: The Impact of Negative Media Coverage on Disciplining Corporate Pollution.Ming Jia, Li Tong, P. V. Viswanath & Zhe Zhang - 2016 - Journal of Business Ethics 138 (3):437-458.
  Sequences of individual words make up media reports. And sequences of media reports constitute the power of the news media to influence corporate practices. In this paper, we focus on the micro-foundations of news reports to elaborate how an atmosphere of negative news reports following an initial exposure of corporate pollution activity can help stop such activity through their impact on corporate managers. We extend our understanding of the corporate governance effect of news media by considering two new aspects of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 10.  1
  Ru Jia Chuan Tong de Quan Shi Yu Si Bian: Cong Xian Qin Ru Xue, Song Ming Li Xue Dao Xian Dai Xin Ru Xue.Guoxiang Peng - 2012 - Wuhan da Xue Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Ru Jia Chuan Tong Yu Zhongguo Zhe Xue: Xin Shi Ji de Hui Gu Yu Qian Zhan.Guoxiang Peng - 2009 - Hebei Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Ru Jia Chuan Tong: Zong Jiao Yu Ren Wen Zhu Yi Zhi Jian.Guoxiang Peng - 2007 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Rong Tong Yu Chuang Xin: Tao Xingzhi Yu Mukou Changsanlang Jiao Yu Si Xiang Bi Jiao Yan Jiu.Xingfu Cai - 2008 - Shandong Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Yang Xianzhen Zhe Xue Si Xiang Tong Lun =.Honglin Yang - 2008 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Ru Jia de Huan Jing Kong Jian Si Xiang Yu Shi Jian.Zhaoyang Pan - 2011 - Tai da Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Chuan Tong Yu Xian Dai Xing: "Si Xiang Yu Shi Dai" Wen Xuan.Huaiqing Duan (ed.) - 2007 - Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Ru Jia She Hui Yu Dao Tong Fu Xing: Yu Jiang Qing Dui Hua.Ruiping Fan (ed.) - 2008 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Ru Jia Si Xiang de Mei Li.Chun Shan - 2011 - Zhongguo She Hui Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Dao Jia "da Yi" Si Xiang Ji Qi Biao da Shi Yan Jiu.Ruirong Gu - 2008 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Ru Jia Zheng Zhi Si Wei Chuan Tong Ji Qi Xian Dai Zhuan Hua =.Yongjun Huang - 2010 - Yuelu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Ru Jia Chuan Tong Yu Wen Ming Dui Hua.Weiming Tu - 2006 - Hebei Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Jia Zhi Lun Zhuan Xiang: Xian Dai Zhe Xue de Kun Jing Yu Chu Lu = Jiazhi Lun Zhuanxiang: Xiandai Zhexue de Kunjing Yu Chulu.Weiping Sun - 2010 - Anhui Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Dao Jia "Dao Zhi" Si Xiang Yan Jiu =.Shaolian Tang - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Ru Jia Si Xiang Yu Dao Jia Jing Sui.Youshen Tian - 2011 - Zhongguo Shang Ye Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Chuan Tong Dao de Xiang Xian Dai Dao de de Zhuan Xing.Xiaochao Wang - 2004 - Heilongjiang Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Ru Jia Nei Sheng Wai Wang Zhi Dao Tong Lun.Chao Cheng - 2005 - Hunan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Zhongguo Chuan Tong Si Fa Si Xiang Shi Lun =.Yongdong Cui - 2012 - Ren Min Chu Ban She.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Si Xiang de Lin Jie: Zhang Zhiyang Jiao Shou Rong Kai Qi Zhi Zhi.Dongyang Jia (ed.) - 2009 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Zao Qi Ru Jia Ren Dao Si Xiang de Xing Cheng Yu Yan Bian: Yi Zisi Wei Zhong Xin.Deli Kong - 2010 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Dao Jia Si Xiang de Zhe Xue Quan Shi.Dehe Chen - 2005 - Li Ren Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Dao Jia Yu Han Dai Shi Ren Si Xiang, Xin Tai Ji Wen Xue.Sihuai Chen - 2010 - Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Dao Jia Si Xiang Jing Dian Wen Lun: Dang Dai Xin Dao Jia de Sheng Ming Jin Lu.Bangxiong Wang - 2013 - Li Xu Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Hui Xiang Chuan Tong: Ru Xue de Zhe Si.Lai Chen - 2011 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Zhongguo Chuan Tong Si Xiang Zong Pi Pan (Fu Bu Bian).Shangsi Cai - 2006 - Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Dao, Xue, Zheng: Ru Jia Gong Gong Zhi Shi Fen Zi de San Ge Mian Xiang.Weiming Tu - 2013 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Ru Jia Lun Li Xue: Gui Ze Yu Mei de de Tong Yi.Yuli Liu - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  46
  Redefining the Ideal Character: A Comparative Study Between the Concept of Detachment in the Aṣṭasāhasrikā and Guo Xiang’s Theory of Eremitism at Court.Jinhua Jia - 2015 - Dao: A Journal of Comparative Philosophy 14 (4):545-565.
  The Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā Sūtra criticizes the traditional practice of dwelling in an isolated place for self-cultivation and advocates returning to the human realm with a liberated mind and compassionate engagement. This new theory of detachment aims at defining the Bodhisattva, a new ideal character, for the rising Mahāyāna movement. In his theory of eremitism at court, Guo Xiang 郭象 describes a sage image of governing the empire with a detached mind. This image is invested with the concept of self-liberation (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38. Chuan Tong de Shou Wang Zhe: Zhang Dainian Zhe Xue Si Xiang Yan Jiu.Junping Liu - 2007 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Zheng Tong Yu Dao Tong: Zhongguo Chuan Tong Wen Hua Yu Zheng Zhi Lun Li Si Xiang Yan Jiu.Yujie Li - 2004 - Zhongguo Wen Lian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Shen Mei Jia Zhi Qu Xiang Yan Jiu.Zhenglun Qiu - 2007 - Wen Hua Yi Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Xian Qin Ru Jia Xing Qing Si Xiang Yan Jiu.Zhenren Ouyang - 2005 - Wuhan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Ru Jia Si Xiang Zhong de Ju Ti Xing Si Wei.Qiping Lin - 2004 - Taiwan Xue Sheng Shu Ju You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Ru Jia de She Hui Li Xiang Yu Dao de Jing Shen.Huangsheng Li - 2006 - Bai Hua Zhou Wen Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Ru Jia Si Xiang Zai Xi Fang de Fan Yi Yu Chuan Bo.Yuliang Li - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Ru Jia Shi Ye Xia de Zheng Zhi Si Xiang.Minghui Li - 2005 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Ru Jia Lun Li Si Xiang Yu Xian Dai Qi Ye Guan Li Lun Li.Jun Liu - 2010 - Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Ru Jia Si Xiang de Zhuan Xing Yu Zhan Wang.Shuxian Liu - 2010 - Hebei Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Ru Xue Si Xiang Yu Dong Bei Ya "Wen Hua Gong Tong Ti" =.Haofan Fang - 2011 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Tutian Jiancilang Dui Ru Jia Si Xiang de Yan Jiu Yu Chuan Bo.Shaobo Shi - 2012 - Heilongjiang Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  13
  Wang Tong and the Compilation of the Zhongshuo: A New Evaluation of the Source Materials and Points of Controversy.Ding Xiang Warner - 2001 - Journal of the American Oriental Society 121 (3):370-390.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000