Results for 'Wiesław Żyznowski'

120 found
Order:
 1. O przedsiębiorcach. Na podstawie tekstów Veblena i Sombarta.Wiesław Żyznowski - 2011 - Diametros 30:109-121.
  Celem artykułu jest sformułowanie koncepcji przedsiębiorcy na podstawie dziedzin filozofii społecznej, odnoszących się do materialnych uwarunkowań życia jednostki w społeczeństwie, a więc do jej własności, bogactwa i ubóstwa, działania i pracy. Zarysowana zostaje kwestia wkładu myśli Thorsteina Veblena oraz Wernera Sombarta w teorię współczesnej przedsiębiorczości. Autor stawia tezę, że zaczątkiem przedsiębiorczości leżącej u źródeł współczesnego kapitalizmu jest samodzielność w zarabianiu na utrzymanie oraz, że współczesne przedsiębiorstwo kapitalistyczne oddziela się od swojego założyciela jako podmiot gospodarczy, dzięki czemu nie jest przez niego (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  34
  Assessment of the Effectiveness of Medical Education on the Moodle E-Learning Platform.Wiesław Półjanowicz, Grzegorz Mrugacz, Michał Szumiński, Robert Latosiewicz, Alina Bakunowicz-Łazarczyk, Anna Bryl & Małgorzata Mrugacz - 2013 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 35 (1):203-214.
  This paper presents an analysis of learning effectiveness for the courses “Selected issues in visual rehabilitation” and “Ophthalmology and ophthalmic nursing” taught in the years 2009-2011 at the Medical University of Bialystok, Poland. We compared the effectiveness of traditional and distance learning methods; an e-learning platform was implemented experimentally for the purpose of this study. We assessed the usefulness of online learning in terms of organization, knowledge gained and students’ satisfaction with the course. The study was conducted among 75 second (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 3.  17
  Mindshaping: A New Framework for Understanding Human Social Cognition.Tadeusz Wieslaw Zawidzki - 2013 - Bradford.
  Argues that the key distinction between human and nonhuman social cognition consists in our complex, diverse and flexible capacities to shape each other's minds in ways that make them easier to interpret.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   25 citations  
 4.  21
  There Are $2^{\Scr{N}_{0}}$ Logics with the Relevance Principle Between R and RM.Wiesław Dziobiak - 1983 - Studia Logica 42 (1):49-61.
  The aim of the paper is to prove the result announced by the title.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 5.  30
  The Lattice of Strengthenings of a Strongly Finite Consequence Operation.Wiesław Dziobiak - 1981 - Studia Logica 40 (2):177 - 193.
  First, we prove that the lattice of all structural strengthenings of a given strongly finite consequence operation is both atomic and coatomic, it has finitely many atoms and coatoms, each coatom is strongly finite but atoms are not of this kind — we settle this by constructing a suitable counterexample. Second, we deal with the notions of hereditary: algebraicness, strong finitisticity and finite approximability of a strongly finite consequence operation. Third, we formulate some conditions which tell us when the lattice (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 6.  25
  Gender Issues in Information and Communication Technologies.Wieslaw Oleksy, Edyta Just & Kaja Zapedowska‐Kling - 2012 - Journal of Information, Communication and Ethics in Society 10 (2):107-120.
  The purpose of this paper is to present some of the findings (which were reported on more extensively in earlier work) regarding the visibility of gender issues in the literature on selected information and communication technologies (ICTs) with a view to make predictions about potential ethical issues that the application of these ICTs may bring about in the future. On the basis of the analysis of around 100 published sources, which dealt with various aspects of selected ICTs, conclusions have been (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  17
  Using a Virtual Learning Environment as a Key to the Development of Innovative Medical Education.Wiesław Półjanowicz, Magdalena Roszak, Wojciech Kowalewski & Barbara Kołodziejczak - 2014 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 39 (1):123-142.
  This article shows the organization of distance learning, particularly the idea of b-learning, combining the accomplishment of classes carried on in the traditional way and via computers. The authors present learning activities related to complementary education herein. Some of these course types may be successfully adapted to an e-learning background. The models and structure of the university virtual environment for distance learning are described. These illustrate a new approach to creating a virtual space for medical and technical studies where e-learning (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8. Non-Existence of a Countable Strongly Adequate Matrix Semantics for Neighbours of E.Wieslaw Dziobiak - 1981 - Bulletin of the Section of Logic 10 (4):170-174.
  Very often logics are dened by means of the axiomatic method which depends, roughly speaking, on selecting some set of axiom schemas together with certain rules of inferences; here we consider only log- ics that are dened in this way. The representative examples are: E, R and INT. In the case of E and R the modus ponens rule and the rule of adjunction are used, while for INT the modus ponens only; all of them, of course, together with some (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  4
  Architektura świadomości. Część I: Logika i morfologia sieci neuronowej.Wiesław Galus - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (1):139-171.
  Celem pracy jest wskazanie na podstawowe procesy neurologiczne i biofizyczne konstytuuj ące kompleksowy model umysłu świadomego. Przedstawiono zarówno model obliczeniowy działania neuronowych pól tworzących mentalne reprezentacje rzeczywistości, jak i biologiczne koncepcje realizacji tych funkcji mózgu. Wyjaśniono motywacje ludzkiego i zwierzęcego działania. Przedstawiono koncepcje, jak powstaje świadomość oraz jak rozpoznajemy, że jesteśmy świadomi, co objaśnia także problem samoświadomości. Wskazano, że zrozumienie fenomenu świadomości usuwa antynomię teleologicznego i przyczynowego charakteru natury ludzkiej, co niweluje dualizm cielesnego i duchowego charakteru substancji tworzącej nasze umysły. (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  43
  Equivalents for a Quasivariety to Be Generated by a Single Structure.Wieslaw Dziobiak, A. V. Kravchenko & Piotr J. Wojciechowski - 2009 - Studia Logica 91 (1):113-123.
  We present some equivalent conditions for a quasivariety K of structures to be generated by a single structure. The first such condition, called the embedding property was found by A. I. Mal'tsev in [6]. It says that if A, B Є K are nontrivial, then there exists C Є X such that A and B are embeddable into C. One of our equivalent conditions states that the set of quasi-identities valid in X is closed under a certain Gentzen type rule (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  10
  The Guarded Fragment with Transitive Guards.Wiesław Szwast & Lidia Tendera - 2004 - Annals of Pure and Applied Logic 128 (1-3):227-276.
  The guarded fragment with transitive guards, [GF+TG], is an extension of the guarded fragment of first-order logic, GF, in which certain predicates are required to be transitive, transitive predicate letters appear only in guards of the quantifiers and the equality symbol may appear everywhere. We prove that the decision problem for [GF+TG] is decidable. Moreover, we show that the problem is in 2E. This result is optimal since the satisfiability problem for GF is 2E-complete 1719–1742). We also show that the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 12. How to Interpret Infant Socio-Cognitive Competence.Tadeusz Wieslaw Zawidzki - 2011 - Review of Philosophy and Psychology 2 (3):483-497.
  I review recent evidence that very young, pre-verbal infants attribute belief-like states when anticipating the behavior of others. This evidence is drawn from infant performance on non-verbal false belief tasks. I argue that, contrary to typical interpretations, such evidence does not show that infants attribute belief-like states. Rather, it shows that infants apply an enhanced version of what Gergely ( 2011 ) calls the “teleological stance” to brief bouts of behavior. This requires them to parse behavioral sequences into goals and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 13.  12
  The Origins of Mindreading: How Interpretive Socio-Cognitive Practices Get Off the Ground.Marco Fenici & Tadeusz Wieslaw Zawidzki - 2020 - Synthese:1-23.
  Recent accounts of mindreading—i.e., the human capacity to attribute mental states to interpret, explain, and predict behavior—have suggested that it has evolved through cultural rather than biological evolution. Although these accounts describe the role of culture in the ontogenetic development of mindreading, they neglect the question of the cultural origins of mindreading in human prehistory. We discuss four possible models of this, distinguished by the role they posit for culture: the standard evolutionary psychology model, the individualist empiricist model, the cultural (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14.  25
  Polemiki wokół wkładu Poincarégo w powstanie szczególnej teorii względności.Wiesław Wójcik - 1993 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 15.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15.  34
  The Degrees of Maximality of the Intuitionistic Propositional Logic and of Some of its Fragments.Wiesław Dziobiak - 1981 - Studia Logica 40 (2):195 - 198.
  Professor Ryszard Wójcicki once asked whether the degree of maximality of the consequence operationC determined by the theorems of the intuitionistic propositional logic and the detachment rule for the implication connective is equal to ? The aim of the present paper is to give the affirmative answer to the question. More exactly, it is proved here that the degree of maximality ofC — the — fragment ofC, is equal to , for every such that.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16.  11
  Analytic Colorings.Wiesław Kubiś & Saharon Shelah - 2003 - Annals of Pure and Applied Logic 121 (2-3):145-161.
  We investigate the existence of perfect homogeneous sets for analytic colorings. An analytic coloring of X is an analytic subset of [X]N, where N>1 is a natural number. We define an absolute rank function on trees representing analytic colorings, which gives an upper bound for possible cardinalities of homogeneous sets and which decides whether there exists a perfect homogeneous set. We construct universal σ-compact colorings of any prescribed rank γ<ω1. These colorings consistently contain homogeneous sets of cardinality γ but they (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  84
  Unlikely Allies: Embodied Social Cognition and the Intentional Stance.Tadeusz Wieslaw Zawidzki - 2012 - Phenomenology and the Cognitive Sciences 11 (4):487-506.
  I argue that proponents of embodied social cognition (ESC) can usefully supplement their views if they enlist the help of an unlikely ally: Daniel Dennett. On Dennett’s view, human social cognition involves adopting the intentional stance (IS), i.e., assuming that an interpretive target’s behavior is an optimally rational attempt to fulfill some desire relative to her beliefs. Characterized this way, proponents of ESC would reject any alliance with Dennett. However, for Dennett, to attribute mental states from the intentional stance is (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 18.  17
  Modal Logics Connected with Systems S4n of Sobociński.Jerzy J. Blaszczuk & Wieslaw Dziobiak - 1977 - Studia Logica 36 (3):151-164.
 19.  17
  “Who Needed That Sacrifice?”.Wiesław Chrzanowski & Magdalena Grala - 2004 - Dialogue and Universalism 14 (5):237-241.
  An interview with Wiesław Chrzanowski, a member of the Home Army’s “Gustaw” unit. Chrzanowski recounts the political situation in Europe at the time and the Soviet Union’s and Allies’ stance towards the Warsaw Uprising. He is also critical towards the uprising’s commanders, who launched it without adequate preparation.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  72
  Trans-Human Cognitive Enhancement, Phenomenal Consciousness and the Extended Mind.Tadeusz Wieslaw Zawidzki - 2012 - International Journal of Machine Consciousness 4 (01):215-227.
 21.  36
  Competing Models of Stability in Complex, Evolving Systems: Kauffman Vs. Simon.Tadeusz Wieslaw Zawidzki - 1998 - Biology and Philosophy 13 (4):541-554.
  I criticize Herbert Simon 's argument for the claim that complex natural systems must constitute decomposable, mereological or functional hierarchies. The argument depends on certain assumptions about the requirements for the successful evolution of complex systems, most importantly, the existence of stable, intermediate stages in evolution. Simon offers an abstract model of any process that succeeds in meeting these requirements. This model necessarily involves construction through a decomposable hierarchy, and thus suggests that any complex, natural, i.e., evolved, system is constituted (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 22.  3
  Liking Goes From the Perceiver’s Self-Interest, but Respect is Socially Shared.Wiesław Baryła - 2014 - Polish Psychological Bulletin 45 (4):402-410.
  Liking and respect are postulated as two dimensions of interpersonal attitudes. Liking-disliking is an idiosyncratic response which depends mostly on how target persons influence interests and well-being of the attitude holder and is accompanied by beliefs in their communal traits. Respect-disrespect is a socially shared response which depends mostly on the social status of target persons and is accompanied by beliefs in their agency. This Self-interest /status Model of differences between liking and respect was tested in two studies. It was (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Profesor Wiesław Gromczyński (1931-2009).Marian Broda - 2010 - Ruch Filozoficzny 67 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Prorok dobrej alternatywy. O filozofii i etyce Leszka Kołakowskiego.Wiesław A. Chudoba - 2008 - Ruch Filozoficzny 65 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  43
  Tadeusz Wieslaw Zawidzki: Mindshaping. [REVIEW]Joe Dewhurst - 2014 - Phenomenology and the Cognitive Sciences (4):1165-1169.
 26.  2
  Tadeusz Wieslaw Zawidzki: Mindshaping: MIT Press, Cambridge MA, 2013, 320pp., ISBN: 9780262019019, Hardcover: $40.00/£27.95. [REVIEW]Joe Dewhurst - 2015 - Phenomenology and the Cognitive Sciences 14 (4):1165-1169.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Między Zoologiczną Koncepcją Człowieka a Antropologiczną Wizją Zwierzęcia.Wiesław Dyk - 2002 - Studia Philosophiae Christianae 38 (2):126-138.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Recenzja książki W. Ługowskiego "Filozoficzne podstawy protobiologii".Wiesław Dyk - 1996 - Nowa Krytyka 7.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  22
  Books Received. [REVIEW]Wiesław Dziobiak, Andrzej Wroński, Wojciech Suchoń, Jan Zygmunt & Ryszard Wójcicki - 1981 - Studia Logica 40 (4):415-421.
 30.  27
  On Detachment-Substitutional Formalization in Normal Modal Logics.Wieslaw Dziobiak - 1977 - Studia Logica 36 (3):165 - 171.
  The aim of this paper is to propose a criterion of finite detachment-substitutional formalization for normal modal systems. The criterion will comprise only those normal modal systems which are finitely axiomatizable by means of the substitution, detachment for material implication and Gödel rules.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  29
  Strong Completeness with Respect to Finite Kripke Models.Wiesław Dziobiak - 1981 - Studia Logica 40 (3):249-252.
  We prove that each intermediate or normal modal logic is strongly complete with respect to a class of finite Kripke frames iff it is tabular, i.e. the respective variety of pseudo-Boolean or modal algebras, corresponding to it, is generated by a finite algebra.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  7
  Architecture of Consciousness. Part Two: Molecular Structure and Biophysics of Memory.Wiesław L. Galus - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (2):237-261.
  Część II pracy objaśnia molekularne podłoże pamięci w oparciu o założenia Neuro-Elektro- Dynamiki postulowanej przez Aura i Yoga. Wskazano na biofizyczne mechanizmy generacji wspomnień, refleksji i odczuć dzięki efatycznym sprzężeniom synaptycznym, spełniającym wymagania indukowania impresjonów Vadakkana. Wykazano, że działanie mechanizmu selekcyjnego WTA może być dobrym modelem opisującym funkcję przełączania uwagi. Wskazano na relacje między pamięcią roboczą, krótkoterminową i trwałą i ich spójność z molekularnymi procesami zapamiętywania i rozpoznawania wzorców. Wskazano, że trwała pamięć epizodyczna wymaga konwersji sekwencji czasowych sygnałów bottom-up do (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  9
  Architecture of Consciousness. Part One: Logic and Morphology of Neural Network.Wiesław Galus - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (1):139-171.
  Celem pracy jest wskazanie na podstawowe procesy neurologiczne i biofizyczne konstytuuj ące kompleksowy model umysłu świadomego. Przedstawiono zarówno model obliczeniowy działania neuronowych pól tworzących mentalne reprezentacje rzeczywistości, jak i biologiczne koncepcje realizacji tych funkcji mózgu. Wyjaśniono motywacje ludzkiego i zwierzęcego działania. Przedstawiono koncepcje, jak powstaje świadomość oraz jak rozpoznajemy, że jesteśmy świadomi, co objaśnia także problem samoświadomości. Wskazano, że zrozumienie fenomenu świadomości usuwa antynomię teleologicznego i przyczynowego charakteru natury ludzkiej, co niweluje dualizm cielesnego i duchowego charakteru substancji tworzącej nasze umysły. (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Menedżerska asertywność w komunikowaniu się w biznesie.Wiesław Gomulski - 1999 - Prakseologia 139 (139).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Czy Kierkegaard jest irracjonalistą? Kilka uwag o porównaniu Kierkegaarda z Pascalem.Wiesław Gromczyński - 1999 - Principia 23.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Emerson o konstytucji amerykańskiej (I) (Konstytucja Stanów Zjednoczonych a problem niewolnictwa).Wiesław Gromczyński - 1989 - Studia Filozoficzne 283 (6).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Emerson o konstytucji amerykańskiej (II).Wiesław Gromczyński - 1989 - Studia Filozoficzne 284 (7-8).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Pascal: wiara, fanatyzm, tolerancja.Wiesław Gromczyński - 1996 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 41.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Zagadka Raskolnikowa. Z problemów filozoficznej interpretacji postaci Dostojewskiego.Wiesław Gromczyński - 1980 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 26.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Kiełkowanie, czyli o pierwszych strukturalnych przesłankach transformacji ustrojowej w Polsce.Wiesław Gumuła - 2002 - Colloquia Communia 73 (2):250-271.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Bilans i perspektywy rozwoju przemysłowego.Wiesław Iskra - 1969 - Człowiek I Światopogląd 2 (7/8):15-35.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Moce podziemnego świata.Wiesław Juszczak - 2008 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 2 (2):159-207.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Teologiczne podstawy tragedii.Wiesław Juszczak - 2007 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 3:115-146.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Cząstki elementarne – cząstki fundamentalne.Wiesław Andrzej Kamiński - 2004 - Colloquia Communia 76 (1):24-29.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Dialogue and Universausm No. 7-8/2003.Wieslaw Klimczak - 2003 - Dialogue and Universalism 13 (7-12):79.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Europeanist Praxis and Universalist Values.Wiesław Klimczak - 2003 - Dialogue and Universalism 13 (7-8):79-92.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. European Universalism.Wiesław Klimczak - 2002 - Dialogue and Universalism 12 (4-5):21-30.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Towards a Covenant of Human Beings (An Opening Adress).Wiesław Klimczak - 2003 - Dialogue and Universalism 13 (9-10):23-26.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Towards a Covenant of Praxis and Teory (A Closing Address).Wiesław Klimczak - 2003 - Dialogue and Universalism 13 (9-10):59-62.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Cztery modele komunikacji semiotycznej.Wiesław Kotański - 1993 - Studia Semiotyczne 18:49-65.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 120