Results for 'van Dooren en Hoff'

999 found
Order:
 1.  3
  Van 'T Hoff En de Roep Uit Leipzig in 1887.Rob Van den Berg - 2018 - Studium : Revue D’Histoire des Sciences Et des Universités 10 (4):173.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  2
  Ds. Dirk van der Hoff En Die Voortrekker-Ideaal.S. P. Engelbrecht - 1953 - Hts Theological Studies 9 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  13
  A Failed Encounter in Mathematics and Chemistry: The Folded Models of van ‘T Hoff and Sachse.Michael Friedman - 2016 - Teorie Vědy / Theory of Science 38 (3):359-386.
  Three-dimensional material models of molecules were used throughout the 19th century, either functioning as a mere representation or opening new epistemic horizons. In this paper, two case studies are examined: the 1875 models of van ‘t Hoff and the 1890 models of Sachse. What is unique in these two case studies is that both models were not only folded, but were also conceptualized mathematically. When viewed in light of the chemical research of that period not only were both of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  13
  Selling a Theory: The Role of Molecular Models in J. H. Van 'T Hoff's Stereochemistry Theory.Trienke M. van der Spek - 2006 - Annals of Science 63 (2):157-177.
  Summary In 1874, the Dutch chemist and Nobel prizewinner Jacobus Henricus van 't Hoff (1852?1911) laid the foundations for stereochemistry with a publication in which he openly suggested that molecules were real physical entities with a three-dimensional structure. He visualized this new spatial concept with illustrations, but also with the help of small cardboard molecular models, which he made himself. Some of these models have survived the ravages of time and are among the oldest molecular models in the world (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  30
  The Young J. H. Van 'T Hoff: The Background to the Publication of His 1874 Pamphlet on the Tetrahedral Carbon Atom, Together with a New English Translation.Peter J. Ramberg & Geert J. Somsen - 2001 - Annals of Science 58 (1):51-74.
  J. H. van 't Hoff's 1874 Dutch pamphlet, in which he proposed the spatial arrangement of atoms in a molecule, is one of the most significant documents in the history of chemistry. This essay presents a new narrative of Van 't Hoff's early life and places the appearance of the pamphlet within the context of the 'second golden age' of Dutch science. We argue that the combination of the reformed educational system in The Netherlands, the emergence of graphical (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  14
  Review Vulture van Dooren Thom Reaktion Books London, England.Marc Bekoff - 2012 - Journal of Animal Ethics 2 (2):217-218.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Deborah Bird Rose, Thom van Dooren, and Matthew Chrulew, eds.: Extinction Studies: Stories of Time, Death, and Generations.Alison Laurence - forthcoming - Journal of the History of Biology:1-3.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  Rondom Die Figuur van Ds. Dirk van der Hoff.A. D. Pont - 1974 - Hts Theological Studies 30 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  2
  The Dutch Physical Chemist J. J. Van Laar Versus J. H. Van't Hoff'S?Osmotic School?H. A. M. Snelders - 1986 - Centaurus 29 (1):53-71.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  'N Ou Lied Wat Met Die Koms van Ds. D. Van der Hoff Gemaak Is.Editorial Office - 1953 - Hts Theological Studies 9 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  11
  Eingesandte Literatur : Van't Hoff and the Emergence of Chemical Thermodynamics von Willem J. Hornix Und S. H. W. M. Mannaerts. [REVIEW]F. Krafft - 2004 - Berichte Zur Wissenschafts-Geschichte 27 (3):186-186.
 12.  3
  Open Brief Aan Ds. D. Van der Hoff.J. P. Jooste - 1963 - Hts Theological Studies 18 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  3
  Dirk van der Hoff: Skeurmaker?E. Oliver & A. D. Pont - 1990 - Hts Theological Studies 46 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Strategieen voor een moreel bestaan. Het denken van Levinas en Logstrup.Zygmunt Bauman - 1996 - Nexus 14.
  De mythe van de verdrijving van Adam en Eva uit de Hof van Eden en die van de wetgeving op de berg Sinaï vormden de grondslag van alle theorieën over de moraal. Vele denkers hebben in de loop van de tijd de moraal verbonden met de gehoorzaamheid aan de goddelijke wetten. Knud Logstrup en Emmanuel Levinas daarentegen houden het erop dat de kennis van goed en kwaad, waarvoor Adam en Eva uit het paradijs van het onbewuste bestaan zijn verdreven, de (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  33
  Waar blijven de intellectuelen? De publieke rol van wetenschap in tijden van valorisatie en internationale peer review.Evelien Tonkens - 2009 - Wijsgerig Perspectief 49 (4):24-31.
  ‘Waar blijven de intellectuelen?’ vroeg Balkenende in het najaar van 2006 . Waar blijven die maatschappelijke wetenschappers die eens in de zoveel jaar met een nieuw boek komen dat Nederland een Spiegel voorhoudt en aan het Denken zet? Een doorwrocht wetenschappelijk, maar toch uitstekend leesbaar boek dat de opiniepagina's wekenlang beheerst en ons zelfbegrip voor altijd verandert. Waar blijven de nieuwe Bram de Swaan, Trudy Dehue, Cees Schuyt, Hans Achterhuis, Christien Brinkgreve, Anton Zijderveld of Lolle Nauta? Wie gaat ons waarschuwen (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  Mistifikasie En Geloof: Dekonstruksie van Geloofsverstaan in Kategesemateriaal van Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.Gabriël M. J. Van Wyk - 2017 - Hts Theological Studies 73 (5):153-172.
  Die voortgesette proses van implementering van nuwe materiaal wat gebruik word vir katkisasie in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika vertoon 'n besondere trajek. Die proses het, in terme van geloof, begin met die formalisering van sowel die geloofsbegrip as die beskrywing van die inhoud van geloof. Dit is voortgesit deur 'n proses van die objektivering van die inhoud van geloof tot feite wat geleer kan word en is uiteindelik voltrek deur die implementering van 'n pragmatiese opvoedkundige doelwit waarin geloof (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Poesjkin. Door de ogen van Toergenjev en Dostojevski.Joseph Frank - 2002 - Nexus 32.
  De twee lofredenaren voor Poesjkin tijdens diens huldiging waren Toergenjev en Dostojevski. De eerste zette de dichter in het kader van de Europese literatuur van zijn dagen. Dostojevski, de slavofiel, kroonde Poesjkin als de eerste, die de Russische ziel onsterfelijk bezongen had.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. De ontmoeting van Athene en Jerusalem in Auschwitz. Het Joodse denken van Emil L. Fackenheim.Didier Pollefeyt - 1996 - de Uil van Minerva: Tijdschrift Voor Geschiedenis En Wijsbegeerte van de Cultuur 12 (3):157-176.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  36
  Recent Literature on the 'Αθηναίων Πολιτία Aristotelis Πολιτία 'Αθνναίων Ediderunt G. Kaibel Et U. De Wilamowitz-Moellendorff. Berolini Apud Weidmannos. Mk. 1.80. De Republica Atheniensium. Aristotelis Qui Fertur Liber 'Αθνναίων Πολιτία. Post Kenyonem Ediderunt H. Van Heeweeden Et J. Van Leeuwen J. F. Lugduni Batavorum Apud A. W. Sythoff. 6 Mk. Aristote, la République Athénienne, Traduite En Français Pour la Première Fois Par Théodore Reinach. Fr. 1.50. [REVIEW]Herbert Richards - 1892 - The Classical Review 6 (1-2):20-24.
  Aristotelis Πολιτία 'Αθνναίων Ediderunt G. Kaibel et U. De Wilamowitz-Moellendorff. Berolini apud Weidmannos. Mk. 1.80.De Republica Atheniensium. Aristotelis qui fertur liber 'Αθνναίων Πολιτία. Post Kenyonem ediderunt H. Van Heeweeden et J. Van Leeuwen J. F. Lugduni Batavorum apud A. W. Sythoff. 6 Mk.Aristote, la République Athénienne, traduite en Français pour la première fois par Théodore Reinach. Fr. 1.50.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  7
  Die Ontstaan En Belang van Calvyn Se Eerste Drie Publikasies.Wim A. Dreyer - 2017 - Hts Theological Studies 73 (5):40-52.
  Gedurende 2017 herdenk Lutherse en Calvinistiese kerke die Kerkhervorming wat 500 jaar gelede plaasgevind het. Hierdie hoofstuk fokus op Johannes Calvyn se eerste publikasies, dit wil sê publikasies wat verskyn het voordat hy met sy bediening in Genève begin het. Die fokus val op die drie belangrikste publikasies in hierdie periode, te wete sy 'Kommentaar op Seneca se De Clementia', die 'De Psychopannychia' en die eerste uitgawe van sy 'Christianae Religionis Institutio'. In hierdie eerste drie publikasies is 'n jeugdige Calvyn (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  20
  Filosofie en de verduistering van het verstand.René van Woudenberg - 2004 - Philosophia Reformata 69 (2):140-150.
  De apostel Paulus spreekt in één van zijn brieven over ‘de verduistering van het verstand’ — een verduistering die het gevolg is van zonde.1 In het werk van een groot aantal filosofen uit de westerse filosofische traditie heeft dit woord van Paulus op een of andere wijze weerklank gevonden. Bij Augustinus, Anselmus, Thomas van Aquino, Jonathan Edwards, Kierkegaard, John Henry Newman en Franz von Baader bijvoorbeeld, en in ons land bij Abraham Kuyper en Herman Dooyeweerd, vindt men reflecties over de (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  32
  Jean Wagemans: Redelijkheid En Overredingskracht van Argumentatie. Een Historisch-Filosofische Studie Over de Combinatie van Het Dialectische En Het Retorische Perspectief Op Argumentatie in de Pragma-Dialectische Argumentatietheorie (Reasonableness and Persuasiveness of Argumentation. An Historical-Philosophical Study on the Combination of the Dialectical and Rhetorical Perspective on Argumentation in the Pragma-Dialectical Argumentation Theory). [REVIEW]Paul Gillaerts - 2011 - Argumentation 25 (1):123-125.
  Jean Wagemans: Redelijkheid en overredingskracht van argumentatie. Een historisch-filosofische studie over de combinatie van het dialectische en het retorische perspectief op argumentatie in de pragma-dialectische argumentatietheorie (Reasonableness and Persuasiveness of Argumentation. An Historical-Philosophical Study on the Combination of the Dialectical and Rhetorical Perspective on Argumentation in the Pragma-Dialectical Argumentation Theory) Content Type Journal Article Pages 123-125 DOI 10.1007/s10503-010-9197-0 Authors Paul Gillaerts, Lessius University College, Antwerp, Belgium Journal Argumentation Online ISSN 1572-8374 Print ISSN 0920-427X Journal Volume Volume 25 Journal Issue Volume (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  11
  Rechtspositivisme En Democratie in de Zuivere Rechtsleer van Hans Kelsen.Robert Devos - 2001 - de Uil van Minerva: Tijdschrift Voor Geschiedenis En Wijsbegeerte van de Cultuur 17 (1):29-37.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  6
  Simone de Beauvoir Over Leven En Werk van Markies de Sade.Lode Lauwaert - 2011 - de Uil van Minerva: Tijdschrift Voor Geschiedenis En Wijsbegeerte van de Cultuur 24 (4):211-224.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Nog eens: De utrechtse school en de Eigen aard Van het geloof.Henk G. Geertsema - 1998 - Philosophia Reformata: Orgaan van de Vereniging Voor Calvinistische Wijsbegeerte 63 (2):125.
  In de vorige jaargang van dit tijdschrift heb ik twee artikelen gepubliceerd over de wijsgerige theologie van de zogenaamde Utrechtse school. Daarop is gereageerd door respectievelijk M. Sarot, G. van den Brink en V. Brümmer. Er zijn drie punten waarop ik de discussie graag kort wil voortzetten: logische consistentie en conceptuele coherentie als norm voor het geloof, het verfijnde realisme, en de eigen aard van de theologie in vergelijking met het concrete geloven. In feite gaat het daarbij steeds om de (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. The Legacy of Aristotle's Political Thought Essays in Honour of Prof. Dr. Gerard Verbeke, Honorary Permanent Secretary of the Koninklijke Academie Voor Wetenschappen, Letteren En Schone Kunsten van België, 1978-1997.Gérard Verbeke, Carlos G. Steel & Letteren En Schone Kunsten van België Koninklijke Academie Voor Wetenschappen - 1999
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  52
  Michel Foucault als psycholoog: Verdringing en terugkeer van de dimensie van het zelf.Hub Zwart - 2009 - Wijsgerig Perspectief 49 (2):8.
  In de jaren vijftig raakte Michel Foucault gefascineerd door de fenomenologische psychologie. Vanaf de jaren zestig echter presenteert hij zichzelf als een ‘structuralist’ die slechts anonieme talige en architectonische structuren wil analyseren en die met nadruk wil afzien van elke interesse in de mens als individu of als subject. De psycholoog in hemzelf wordt als het ware hartstochtelijk verdrongen. Toch is er ook in het geval van Foucault sprake van een onvermijdelijke terugkeer van het verdrongene. Een belangrijk symptoom hiervan vormt (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  35
  Enkele Opmerkingen Bij Wijze Van Antwoord Op Sarot En Van Den Brink.Rudi Te Velde - 1999 - Bijdragen 60 (1):73-76.
  De uitvoerige reactie van Sarot en Van den Brink waarin ze hun ‘Utrechtse’ positie in de wijsgerige theologie verduidelijken en verdedigen tegenover mijn vragen en scepsis, zou een uitvoerige beantwoording verdienen, uitvoeriger en grondiger dan het mij op deze plaats mogelijk is. Ik zal, ten eerste, ingaan op de kwestie van het realisme en, ten tweede, op het verwijt van ‘agnosticisme’ aan mijn adres.
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  29
  Marcel Proust en Samuel Beckett lezen – een exploratie van de zintuiglijkheid.Jacques De Visscher - 2008 - Wijsgerig Perspectief 48 (1):29-37.
  A la recherche du temps perdu van Proust lezen is binnen een reflectie op de zintuiglijkheid niets minder dan een feest. We raken via de rijke evocaties en metaforen in de werkelijkheid van oorden en plekken ondergedompeld. Dat wil zeggen dat we zelf deel gaan uitmaken van hun lijfelijkheid en bijgevolg van hun eigen tijd. In de reflectie genieten we van een ‘ont-plooiing’ van het sensuele, van een verlangen naar wereldlijkheid. Een tegenpool vinden we in het latere werk van Beckett. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  32
  Duns Scotus en het onvermijdelijk tekort van de wijsbegeerte.Henri Krop - 2008 - Wijsgerig Perspectief 48 (4):18-28.
  In het ontstaan van het onderscheid tussen theologie en filosofie, dat voor de westerse cultuur kenmerkend lijkt, heeft Duns Scotus een belangrijke rol gespeeld. Door hem werd de institutionele scheiding die aan de nieuwe universiteiten van Europa bestond in het bewustzijn verankerd. Daarbij keerde hij zich tegen de antieke wijsbegeerte die het theoretisch denken en de zuivere speculatie boven het handelen en de praxis stelde. Ook doorbrak hij het denken in termen van noodzakelijkheid en onveranderlijke essenties van de oudheid. In (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  23
  Enkele opmerkingen bij wijze van antwoord op Sarot en Van den Brink.Rudi Te Velde - 1999 - Bijdragen 60 (1):73-76.
  De uitvoerige reactie van Sarot en Van den Brink waarin ze hun ‘Utrechtse’ positie in de wijsgerige theologie verduidelijken en verdedigen tegenover mijn vragen en scepsis, zou een uitvoerige beantwoording verdienen, uitvoeriger en grondiger dan het mij op deze plaats mogelijk is. Ik zal, ten eerste, ingaan op de kwestie van het realisme en, ten tweede, op het verwijt van ‘agnosticisme’ aan mijn adres.
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  22
  De verlichting en de problematiek van het kwaad.Donald Loose - 2006 - Wijsgerig Perspectief 46 (2):28-38.
  Met de verlichting komt de mens centraal te staan als de verantwoordelijke in het spanningsveld van vrijheid en determinisme. Daarmee dreigt hij zich ook de schuld van alle kwaad op de hals te halen en wordt de theodicee een antropodicee. Hij kan daar op twee manieren onderuit komen: ofwel wordt alle dwingende natuurwetmatigheid secundair en is nog slechts het morele kwaad relevant, ofwel wordt de vrijheid zelf herleid tot het natuurlijk determinisme. Kant wist echter die spanning in het verlichtingsdenken overeind (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  17
  Wetenschap na Babel. Thomas Kuhn over verandering van taal en taxonomie.Hein van Dongen - 2008 - Wijsgerig Perspectief 48 (3):31.
  Een van de hoekstenen van het idee dat de wetenschap een eenheid is, wordt gevormd door de overtuiging dat er in haar rijk één taal wordt gesproken: de taal van de feiten. Natuurlijk zijn er tussen de wetenschappen ook grote verschillen, maar die betreffen volgens deze overtuiging het gebied van de theorieën. De data waarop deze zich baseren, zouden neutraal geformuleerd kunnen worden. Als dit niet zo zou zijn, wordt ons het angstbeeld van een grote spraakverwarring voorgehouden.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  19
  Kennis Op Basis Van Ervaring En Kennis Op Basis Van Getuigenis.Ren’E. van Woudenberg - 1997 - Tijdschrift Voor Filosofie 59 (3):407--433.
  The thesis developed and defended in this paper is that is it false that all knowledge is founded on experience. Much of our knowledge (or alleged knowledge), it is argued, is based on testimony. Still, many philosophers have either not dealt with testimony at all, or treated it very unkindly. One of the reasons for this is that those philosophers (such as Descartes and Locke) work with a concept of knowledge according to which knowledge is certain, indubitable, and/or self-evident. And (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  14
  Schoonheid en geëvolueerde adaptaties: een evolutionaire benadering van esthetica.Eveline Seghers - 2011 - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 103 (2):106-125.
  Een van de recente ontwikkelingen binnen evolutiepsychologie is het onderzoek naar evolutionaire esthetica, of darwinistisch geïnspireerd onderzoek naar de kwalitatieve beoordeling van natuurlijke en artificiële stimuli. Esthetica wordt in de westerse traditie echter traditioneel vanuit filosofisch en speculatief oogpunt benaderd. Ik illustreer de ontwikkeling van evolutionaire esthetica binnen een groter kader van wetenschappelijk en empirisch onderzoek, en argumenteer dat schijnbare tegenstellingen zoals deze tussen objectiviteit en subjectiviteit in esthetische oordelen geen stand houden. De kritieken die ten aanzien van evolutionaire esthetica (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  1
  Die Ligging van Sodom En Gomorra Volgens Genesis 14.A. H. Van Zyl - 1959 - Hts Theological Studies 14 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  4
  Kants Religionsschrift Door de Bril Van Twee Hedendaagse Theologen: Bedenkingen Bij in Defense of Kant's Religion Van Firestone En Jacobs.Geert van Eekert - 2011 - Bijdragen 72 (4):382-407.
 38.  2
  Bakens in het landschap: Van wie en voor wie.Cmj Van Woerkum - 2007 - Topos: Periodiek Over Landschapsarchitectuur, Ruimtelijke Planning En Sociaal-Ruimtelijke Analyse 17.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Melancholie is een vorm van verzet. W.G. Sebald en de Duits-joodse herinnering.Mark M. Anderson - 2006 - Nexus 46.
  Aan de hand van het werk van de Duitse romancier W.G. Sebald breekt Mark Anderson een lans voor een herwaardering van de melancholie, als enig mogelijke houding om de last van het verleden die we moeten dragen, te kunnen torsen. De kunsten zijn het aangewezen instrument voor deze ‘daad van verzet’ ‘tegen de krachten van vernietiging en vergeten in het menselijk leven’. Het werk van Sebald, achtervolgd door de ‘postmemory’ aan het Duitse oorlogsgeweld dat hij zelf alleen indirect had meegemaakt, (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Dolen in Het Dodenrijk. 'De Idee van Wetenschap En van Subjectiviteit in de Moderne Cultuur'.Rudolf Boehm - 1987 - de Uil Van Minerva 4.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Marcel Duchamp en het einde van de smaak. Een apologie van de moderne kunst.Arthur C. Danto - 2000 - Nexus 27.
  Danto reageert op het essay van Jean Clair uit Nexus 27 en op zijn typering van de hedendaagse kunst als die van 'afschuw en walging'; Danto plaatst deze walging tegenover het begrip smaak. Hij gaat in op Clairs oordeel dat Duchamp meer dan wie ook het walgelijke in het hedendaagse artistieke repertoire binnenleidde.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Dostojevski en ‘de idealen van de mens’.Joseph Frank - 2008 - Nexus 50.
  ‘Men kan, en dat doe ik zeker, persoonlijk van mening verschillen inzake veel van de sociaal-politieke keuzes die Dostojevski tijdens zijn leven maakte, met name in het latere deel van zijn carrière. Als journalist ontwikkelde hij zijn eigen idealistisch geformuleerde versie, opgetuigd met christelijke verwijzingen, van wat in feite Russisch imperialisme was. Maar niettemin staat vast dat zijn romans enorm hebben bijgedragen aan het levend houden van de ‘idealen van de mens’, in elk geval in de vormen die eigen zijn (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Kierkegaard en het einde van de religie.Alastair Hannay - 2008 - Nexus 50.
  ‘We kunnen Kierkegaard beschouwen als de belangrijkste antigodsdienstijveraar van dit tijdsgewricht. Zowel in de zin die hij er zelf aan geeft, als in die van de gangbare retoriek, is zijn christendom geen religie, maar de vorm van een gelovigheid die wars is van vertoon en strijdlust. Deze houdt haar conflicten binnenskamers, en elke verborgen overwinning slecht een barrière op de weg naar universele broederschap, ook die waarvan religie de oorzaak is.’.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. De grenzen van woord en beeld.Ft Van Peperstraten - 1997 - de Uil Van Minerva 1 (14):23-39.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. De grenzen van woord en beeld.F. T. Van Peperstraten - 1997 - de Uil Van Minerva 1 (14):23-39.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Het Leven van Philopater En Vervolg van T Leven van Philopater. [REVIEW]Wiep van Bunge - 1997 - Studia Spinozana: An International and Interdisciplinary Series 13:310-311.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. De herhaling van het onherhaalbare: Constantin Constantius over vrijheid en subjectiviteit (Søren Kierkegaard on Repetition).Martijn Boven - 2013 - Wijsgerig Perspectief 53 (2):30-36.
  Is de herhaling mogelijk? Deze ogenschijnlijk simpele vraag vormt het uitgangspunt van De herhaling. Een proeve van experimenterende psychologie door Constantin Constantius (1843), een van de meest curieuze geschriften uit het oeuvre van Søren Kierkegaard. In dit artikel worden twee aspecten aan de orde gesteld die De herhaling tot een nog altijd belangrijk boek maken: 1) De ongewone filosofische stijl die in dit boek ontwikkeld wordt en 2) De eigenzinnige opvatting over vrijheid en subjectiviteit die er onder de noemer 'de (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  35
  Het publieke karakter van de universiteit. Het plaats-vinden en vorm-geven van het publiek.Jan Masschelein & Maarten Simons - 2009 - Wijsgerig Perspectief 49 (4):8-15.
  In zijn beroemde essay ‘Wat is verlichting?’ verbindt Kant verlichting met de ‘onschadelijkste’ vrijheid: ‘de vrijheid om van zijn rede in alle opzichten een publiek gebruik te maken’ . En Kant verduidelijkt dat hij onder ‘publiek gebruik van de rede’ begrijpt: ‘het gebruik dat iemand als geleerde van haar maakt ten overstaan van het hele publiek van de lezende wereld’. Als geleerde die een ‘publiek in de strikte zin’ aanspreekt, beschouwt men zichzelf ‘als lid van een hele gemeenschap, ja zelfs (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  20
  Rede en religie in de greep van grondmodellen.Jacob Klapwijk - 2008 - Philosophia Reformata 73 (1):19-43.
  Over de vraag hoe geloof en verstand zich onderling verhouden, bestaat geen communis opinio; ook in het verleden is die er nooit geweest. Integendeel, de filosofiehistorie vertoont een complexe verscheidenheid van opvattingen. In dit artikel heb ik deze geordend in een beperkt aantal grondschema’s of grondmodellen. Ik breng zeven van die grondmodellen ter sprake, en duid ze kortweg aan met de termen identificatie, conflict, subordinatie, complementariteit, fundering, authenticiteit en transformatie. Mijn analyse laat zien hoe deze modellen, eenmaal present op het (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  25
  Filosofie met het eigen bestaan als inzet: Inhoud en actualiteit van Foucaults late werk.Steven Dorrestijn - 2009 - Wijsgerig Perspectief 49 (2):30.
  In zijn werk uit de jaren voor zijn dood in 1984 verruilt Foucault de nadruk op de ‘macht’ voor een onderzoek naar de ‘zorg voor zichzelf’. Dit artikel geeft een overzicht en interpretatie van dit late werk van Foucault. Bovendien wordt de actuele betekenis ervan geïllustreerd door het in te zetten voor een analyse van maatschappelijke problemen rond nieuwe technologieën. Juist de wending in Foucaults late werk maakt dat zijn benadering blijvende waarde krijgt voor de analyse van actuele problemen, omdat (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 999