Results for 'Wiktor Krajniak'

64 found
Order:
 1.  7
  Historyczne uwarunkowania rozwoju logicznego empiryzmu i ahistoryczność jego dotychczasowej krytyki.Wiktor Krajniak - 2015 - Studia Z Historii Filozofii 6 (2):131-150.
  W artykule przeanalizowano historyczne okoliczności narodzin i rozwoju logicznego empiryzmu. Jego główne założenia przedstawiono na tle stanowisk krytycznych, wobec tego nurtu. Podstawowym wnioskiem, jaki można wyciągnąć z przedstawionej a artykule analizy jest teza, że nurt ten nie powinien być rozpatrywany, jako tradycyjnie pojmowana szkoła filozoficzna. Ujmowanie go w ten sposób było podstawową przyczyną ahistoryczności jego dotychczasowej krytyki. Bliższe prawdzie jest stwierdzenie, że logiczny empiryzm, ukształtowany w określonych realiach historycznych, jest specyficzną postawą naukową czy też zbiorem postulatów metodologicznych, ukształtowanych w obliczu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  4
  Dimensions of Entrepreneurial Success: A Multilevel Study on Stakeholders of Micro-Enterprises.Wiktor Razmus & Mariola Laguna - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 3.  2
  Helplessness Experience and Intentional (Un-)Binding: Control Deprivation Disrupts the Implicit Sense of Agency.Wiktor Soral, Mirosław Kofta & Marcin Bukowski - 2021 - Journal of Experimental Psychology: General 150 (2):289-305.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  65
  Reading Polish Peripheral Marxism Politically.Wiktor Marzec - 2013 - Thesis Eleven 117 (1):6-19.
  This article appraises the political writings of three Polish Marxists from the early 20th century, Kazimierz Kelles-Krauz, Stanisław Brzozowski and Rosa Luxemburg. In the specific peripheral conditions and because of the entanglement of different struggles in the Polish Kingdom under Tsarist rule around the 1905 Revolution, it was no longer possible for Marxists and political theorists to refer to any firm political ground: whether the organic unity of the nation, class antagonisms, or laws of history. The construction of revolutionary subjects (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  65
  A Model of Procedural and Distributive Fairness.Michal Wiktor Krawczyk - 2011 - Theory and Decision 70 (1):111-128.
  This article presents a new model aimed at predicting behavior in games involving a randomized allocation procedure. It is designed to capture the relative importance and interaction between procedural justice (defined crudely in terms of the difference between one’s expected payoff and average expected payoff in the group) and distributive justice (difference between own and average actual payoffs). The model is applied to experimental games, including “randomized” variations of simple sequential bargaining games, and delivers qualitatively correct predictions. In view of (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6. Moralne zło choroby.Wiktor Piotrowski - 2015 - Etyka 51:43-65.
  Artykuł dotyczy dość mało popularnych, aksjologicznych teorii choroby. Autor opisuje cztery drogi, które mogą doprowadzić do uznania choroby za moralne zło. Wśród tych dróg, reprezentowanych przez różnych autorów, znajdują się: droga fenomenologiczna, kantowska, psychiatryczna i quasi-historyczna. Po zaprezentowaniu ich głównych cech i inspiracji, artykuł rozważa pewne obiekcje, które można im stawiać oraz stara się wskazać możliwe rozwiązania. W podsumowaniu autor umiejscawia aksjologiczne teorie choroby na ogólnej mapie bioetyki.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  11
  Explaining “Spatial Purport of Perception”: A Predictive Processing Approach.Wiktor Rorot - forthcoming - Synthese:1-24.
  Despite the large interest in the human ability to perceive space present in neuroscience, cognitive science and psychology, as well as philosophy of mind, the issues regarding egocentric space representation received relatively less attention. In this paper I take up a unique phenomenon related to this faculty: the “spatial purport” of perceptual experiences. The notion was proposed by Rick Grush to describe the subjective, qualitative aspects of egocentric representations of spatial properties and relations. Although Grush offered an explanation of the (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Skąd ciało wiedziało? Czyli o badaniach nad ucieleśnieniem słów kilka.Wiktor Rorot, Adrianna Biernacka & Robert Statkiewicz - 2019 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 10 (3):1-6.
  W niniejszym artykule proponujemy przegląd stanowisk wobec „ucieleśnienia” jako kategorii metodologicznej w humanistyce i naukach społecznych, rozważając, jak różnie bywa to pojęcie używane i co stanowi trzon „podejścia ucieleśnionego”. Teksty zebrane w niniejszym zbiorze egzemplifikują te historycznie rozbieżne tradycje, dając obraz badań nad ucieleśnieniem jako samodzielnego pola refleksji.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Strategia polityczna Lwa Trockiego w Rosji Radzieckiej na tle teorii rewolucji permanentnej.Wiktor Ross - 1984 - Colloquia Communia 16 (5-6):223-254.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  8
  Studenci wobec wartości w okresie transformacji ustrojowej (próba analizy wstępnej).Wiktor Sawczuk - 1997 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 3:205-218.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  9
  Essai sur la matiére premiére de l’imaginaire anthropologique. Analyse d’un cas.Wiktor Stoczkowski - 1992 - Revue de Synthèse 113 (3-4):439-457.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. L'anthropologie des Animaux.Wiktor Stoczkowski - 2003 - Revue de Synthèse 124 (1):237-260.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Raison narrative: des vertus cognitives du récit comparées à celles du modèle.Wiktor Stoczkowski - 2001 - Social Science Information 40 (3):347-371.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  The ‘Unconceivable Humankind’ to Come: A Portrait of Lévi-Strauss as a Demographer.Wiktor Stoczkowski - 2013 - Diogenes 60 (2):79-92.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  6
  Une « humanité inconcevable » à venir : Lévi-Strauss démographe.Wiktor Stoczkowski - 2012 - Diogène 238 (2):106.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  9
  Reviews of Books and Periodicals / Chronique Bibliographique : EHRLICH Stanislaw, Grupy Nacisku W Strukturze Polityoznej Kapitalizmu , Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1962, 383 P. [REVIEW]Wiktor Suchecki - 1963 - Social Sciences Information 2 (2):165-166.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Reviews of Books and Periodicals / Chronique Bibliographique : EHRLICH Stanislaw, Grupy Nacisku W Strukturze Polityoznej Kapitalizmu (Pressure Groups Within the Capitalist Political Structure), Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1962, 383 P. [REVIEW]Wiktor Suchecki - 1963 - Social Science Information 2 (2):165-166.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Sebastjan Petrycy Z Pilzna I Epoka Ze Studjów Nad Dziejami Filozofji W Polsce I Recepcja Arystotelesa.Wiktor Wasik & Aristotle - 1923 - Druk Zakldów Graficznych E. I D-Ra K. Kozia Nskich.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  6
  Poland's Place in EuropeZygmunt Wojciechowski.Wiktor Weintraub - 1951 - Speculum 26 (2):430-432.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Historyczność Kultury: W Poszukiwaniu Myślowego Fundamentu Współczesnej Historiografii.Wiktor Werner - 2000 - Wydawn. Nauk. Uam.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  3
  Marxism and Confucianism in Ideology of Communist Party of China.Zbigniew Wiktor - 2019 - Nowa Krytyka 42:109-188.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  9
  Marxism and Socialism in the XXI Century.Zbigniew Wiktor - 2014 - Nowa Krytyka 34:177-203.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  Marxism and Socialism in the 21st Century. 2nd International Scientific Conference at Wuhan University, China.Zbigniew Wiktor - 2017 - Nowa Krytyka 38:217-234.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  31
  Nonmonotonic Rule Systems with Recursive Sets of Restraints.V. Wiktor Marek, Anil Nerode & Jeffrey B. Remmel - 1997 - Archive for Mathematical Logic 36 (4-5):339-384.
 25.  3
  Róża Luksemburg I Socjalistyczna Strategia Dla Europy.Zbigniew Wiktor - 2015 - Nowa Krytyka 35:237-246.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Prześladowanie w Afryce za króla Wandalów Genzeryka.Wiktor Z. Wity - 2011 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 3 (18).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  6
  Wiktor Stoczkowski. Anthropologies Rédemptrices: Le Monde Selon Lévi‐Strauss. . 343 Pp., Bibl. Paris: Hermann Éditeurs, 2008. €32. [REVIEW]Daniela S. Barberis - 2010 - Isis 101 (1):264-266.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Innowacje i argumentologia w XXI wieku.Wiktor Czueszow - 2009 - Colloquia Communia 86 (1-2):87-98.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Etyczno-deontologiczne zagadnienia w rehabilitacji osób poszkodowanych na zdrowiu fizycznym.Wiktor Dega - 1975 - Etyka 14:139-154.
  The Minister of Health and Social Welfare outlined in 1969 a program of medical rehabilitation development and recognized medical rehabilitation as an integral part of medical treatment. These decisions ended the voluntary approach of the National Health Service to problems of rehabilitation.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  1
  Nowe ujęcie wartości (Wasil K. Prodanow, Biosocjalni cennosti).Wiktor Ganżyn - 1988 - Etyka 23:154-156.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  1
  Paradygmaty etyczne (Wasil K. Prodanow, Poznanie i cennosti).Wiktor Ganżyn - 1981 - Etyka 19:220-221.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Z wydawnictw F. Alcana w Paryżu.Wiktor Henrich - 1932 - Kwartalnik Filozoficzny 10 (3):228-229.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Reviews. [REVIEW]Wiktor Hertrich, Roberto Poli & Massimiliano Carrara - 1996 - Axiomathes 7 (3).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  8
  Reviews / Recensioni.Wiktor Hertrich, Roberto Poli & Massimiliano Carrara - 1996 - Axiomathes 7 (3):437-451.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Symbolizm, morfologie archetypowe i informacja.Wiktor Kołwzan - 1986 - Studia Semiotyczne 14:147-164.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Semiotyczny wymiar pojęcia "informacja semantyczna".Wiktor Kołwzan & Jacek Święcki - 1983 - Studia Semiotyczne 13:49-63.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Uwagi i widzenia senne.Wiktor Małachow - 1998 - Colloquia Communia 68 (1):165-178.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  11
  E. J. Neuhold. Formal Properties of Data Bases. Foundations of Computer Science, Edited by J. W. De Bakker, Mathematical Centre Tracts 63, Mathematisch Centrum, Amsterdam1975, Pp. 119–177. [REVIEW]Wiktor Marek - 1977 - Journal of Symbolic Logic 42 (3):421-422.
 39.  12
  J. R. Shilleto. Minimum Models of Analysis. The Journal of Symbolic Logic, Vol. 37 , Pp. 48–54.Wiktor Marek - 1974 - Journal of Symbolic Logic 39 (3):601.
 40. Logic Programming and Non-Monotonic Reasoning Proceedings of the First International Workshop.Wiktor Marek, Anil Nerode, V. S. Subrahmanian & Association for Logic Programming - 1991
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Momenty polityczności. Kazimierz Kelles-Kraus – między dialektyką dziejów.Wiktor Marzec - 2012 - Hybris. Revista de Filosofía 16.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  3
  Review: E. J. Neuhold, Formal Properties of Data Base. [REVIEW]Wiktor Marek - 1977 - Journal of Symbolic Logic 42 (3):421-422.
 43.  8
  Review: J. R. Shilleto, Minimum Models of Analysis. [REVIEW]Wiktor Marek - 1974 - Journal of Symbolic Logic 39 (3):601-601.
 44.  8
  Socialisms in the Tsarist Borderlands.Wiktor Marzec & Risto Turunen - 2018 - Contributions to the History of Concepts 13 (1):22-50.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  8
  Vernacular Marxism: Proletarian Readings in Russian Poland Around the 1905 Revolution.Wiktor Marzec - 2017 - Historical Materialism 25 (4):65-104.
  The article seeks to fill a lacuna in Marxist scholarship concerning the actually-existing Marxism of politically-mobilised workers as an organic philosophy in its own right. To shed light on this issue, I investigate the reading-material which stimulated Marxist conversion and the accompanying intellectual invigoration of workers at the turn of the twentieth century in Russian Poland. For proletarian readers Marxism was the main political language, ushering them into the public sphere and allowing them to comprehend the emerging capitalist world. As (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  28
  In Memory of Andrzej Mostowski.Helena Rasiowa & Wiktor Marek - 1977 - Studia Logica 36 (1-2):1 - 8.
 47.  9
  Intuition-Driven Navigation of the Hard Problem of Consciousness.Krzysztof Sękowski & Wiktor Rorot - forthcoming - Review of Philosophy and Psychology:1-17.
  The discussion of the nature of consciousness seems to have stalled, with the “hard problem of consciousness” in its center, well-defined camps of realists and eliminativists at two opposing poles, and little to none room for agreement between. Recent attempts to move this debate forward by shifting them to a meta-level have heavily relied on the notion of “intuition”, understood in a rather liberal way. Against this backdrop, the goal of this paper is twofold. First, we want to highlight how (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  81
  Jerzy Łoś 1920–1998; Elements of Biography.Stanisław Balcerzyk, Wiktor Bartol, Ewa Orłowska, Andrzej Wieczorek & Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz - 2000 - Studia Logica 65 (3):301-314.
 49.  5
  Henryk Szabała, Wiktor Pepliński (red.)" Wobec świata wartości. Księga pamiątkowa w 45-lecie pracy Profesora Bohdana Dziemidoka", Gdańsk, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego 2001, s. 282. [REVIEW]Andrzej Warmiński - 2002 - Estetyka I Krytyka 1:173-174.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  5
  Jerzy Łoś 1920–1998; Elements of Biography.Stanisław Balcerzyk, Wiktor Bartol, Ewa Orłowska, Andrzej Wieczorek & Agnieszka Wojciechowska-Waszkiewicz - 2000 - Studia Logica 65 (3):301 - 314.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 64