Results for 'Zhi-da Guo'

1000+ found
Order:
 1.  13
  Work–Family Conflict and Mental Health Among Female Employees: A Sequential Mediation Model Via Negative Affect and Perceived Stress.Shiyi Zhou, Shu Da, Heng Guo & Xichao Zhang - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Da Zhi Xian Xian: Zhongguo Sheng Ming Zhi Hui Lun Yao.Zhaodi Guo - 2012 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Zhongguo Gu Dai de Zhi Guo Li Nian.Feng Guo - 2006 - Shanxi Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Zhongguo Zhe Xue He 21 Shi Ji Wen Ming Zou Xiang: Di 12 Jie Guo Ji Zhongguo Zhe Xue Da Hui Lun Wen Ji Zhi Si = Chinese Philosophy and the Trends of the 21st Century Civilization. [REVIEW]Keli Fang (ed.) - 2003 - Shang Wu Yin Shu Guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Fa Lü Fu Ai Zhu Yi Ji Qi Dui Ji Ben Quan Li de Xian Zhi.Chunzhen Guo - 2010 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Ke Xue da Zhan Yu Hou Xian Dai Zhu Yi Ke Xue Guan.Guichun Guo (ed.) - 2006 - Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Lun Li Xin Lun: Zhongguo Shi Chang Jing Ji Ti Zhi Xia de Dao de Jian She = Lilun Xinlun.Guangyin Guo (ed.) - 2004 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. "Ru Jia Lun Li Xin Pi Pan" Zhi Pi Pan.Qiyong Guo (ed.) - 2011 - Wuhan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Zhongguo Zhe Xue Zhi Hui de Tan Suo.Qiyong Guo - 2008 - Zhonghua Shu Ju.
 10.  2
  Stabilization of a Class of Complex Chaotic Systems by the Dynamic Feedback Control.Zhi Liu & Rongwei Guo - 2020 - Complexity 2020:1-10.
  The stabilization problem of the complex chaotic system is investigated in this paper. First, a systematic method is proposed, by which a given complex chaotic system can be transformed into its equivalent real chaotic system. Then, both simple and physical controller is designed for the corresponding real chaotic system by the dynamic feedback control method, thereby the controller for the original complex chaotic system is obtained. Especially, for some complex system, the controller is obtained by the linear feedback control method. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  16
  Increased Low-Frequency Resting-State Brain Activity by High-Frequency Repetitive TMS on the Left Dorsolateral Prefrontal Cortex.Shao-Wei Xue, Yonghu Guo, Wei Peng, Jian Zhang, Yu-Feng da ChangZang & Ze Wang - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  13
  First-Principles Calculation of Structural Stability, Lattice Dynamic and Thermodynamic Properties of BeX Compounds Under High Pressure.Zhi-Cheng Guo, Fen Luo, Guang-Fu Ji, Ling-Cang Cai & Yan Cheng - 2015 - Philosophical Magazine 95 (3):275-288.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  7
  Atomistic Study of Pyramidal Slips in Pure Magnesium Single Crystal Under Nano-Compression.Xiao-Zhi Tang, Ya-Fang Guo, Shuang Xu & Yue-Sheng Wang - 2015 - Philosophical Magazine 95 (19):2013-2025.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Guo Jia Lun Li Ji Qi Shi Xian Ji Zhi: Cong Guo Jia Lun Li Guo Jia Jia Zhi Guan Ji Guo Jia Ze Ren = State Ethics and Realization System: From State Ethics to State Value and State Responsibility.Wenli Tian - 2010 - Zhi Shi Chan Quan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Dao Guo Yuan Gong Lianxi Zhou Fu Zi Zhi.Qing) Wu Darong - 2013 - In Wanxia Wang (ed.), Lianxi Zhi: Ba Zhong Hui Bian. Hunan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  17
  Bo Liang. Ji Shu Yu di Guo Yi Yan Jiu: Riben Zai Zhongguo de Zhi Min Ke Yan Ji Gou [Researches on Technology and Imperialism: Japanese Colonial Scientific Research Institutes in China]. . 345 Pp., Figs., Tables, Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2006. ¥38 .Jianping Han;, Xingsui Cao;, Liwei Wu. Ri Wei Shi Qi de Zhi Min di Ke Yan Ji Gou: Li Shi Yu Wen Xian [Colonial Scientific Institutions During the Japanese Occupation and Puppet Manchukuo Period: History and Literature]. . 468 Pp., Figs., Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2006. ¥49. [REVIEW]Juliette Yuehtsen Chung - 2008 - Isis 99 (2):429-430.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Ren Wen Yu Jia Zhi: Zhuzi Xue Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Ji Zhuzi Dan Chen 880 Zhou Nian Ji Nian Hui Lun Wen Ji.Lai Chen & Jieren Zhu (eds.) - 2011 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Jing Jing de Si Xiang Zhi He: Zhan Guo Shi Qi Guo Jia Si Xiang Yan Jiu.Zhen Chi - 2006 - Wen Jin Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Zhui Xun Sheng Ming de Quan Ti da Yong: Li Erqu Li Xue Si Xiang Ji Qi Jiao Yu Jia Zhi.Xiuli Fang - 2010 - Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. "Guanzi" Yan Jiu Shi: Zhan Guo Zhi Song Dai.Zhendong Geng - 2011 - Xue Yuan Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Li Xiang Guo Yi Hou: Zheng Zhi Zhe Xue Yu Fa Xue Lun Zha = Essays on Political Philosophy and Jurisprudence.Su Gu - 2006 - Jiangsu Ren Min Chu Ban She.
 22. Da Lu Fu Tai Zhi Shi Fen Zi Yan Jiu: Yan Haiguang Xia Daoping Ji Nian Hui Lun Wen He Ji.Zhuo'en He, Binfeng Zhang & Ming Xia (eds.) - 2011 - Jiu Zhou Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Huan Jing Zheng Zhi Guo Ji Bi Jiao.Qingzhi Huan - 2007 - Shandong da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Zhong Fu da You Ji: Huang Qingxuan Jiao Shou Ba Zhi Song Shou Lun Wen Ji.Qingxuan Huang & Guisan Lai (eds.) - 2011 - Li Ren Shu Ju.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Da Zi Ran Zhi Dao Yu Sheng Ren Zhi Xing.Sunping Hu - 2012 - Li Wen Wen Hua Shi Ye I.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Shi Jie de Ru Xue: Ji Shi Jie Ru Xue da Hui Fa Qi Guo Ji Hui Yi = the Confucian of the World.Leilei Jia (ed.) - 2008 - Wen Hua Yi Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Chuan Xin Ji: Shenzhen da Xue Guo Xue Yan Jiu Suo Er Shi Zhou Nian Wen Xuan, 1984-2004.Haifeng Jing (ed.) - 2004 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Lu Ming You You: Xinjiapo Guo Li da Xue Zhong Wen Xi Yan Jiu Sheng Lun Ru Jia Wen Hua.Yueqiang Lao (ed.) - 2007 - Xinjiapo Qing Nian Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Jin Dai Qiang Guo Zhi Lu de Tan Suo Zhe: Zheng Guanying.Shengyi Liu - 2006 - Guangdong Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Qiang Guo Shu Ren: Yi Ge Wei da Min Zu de Jiao Yu Li Xiang = Empower the Nation and Enlighten the People: The Educational Ideal of a Great Nation.Dingbang Liu - 2011 - Shanghai Jiao Tong da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Ru Shi Dao Zhi Zhe Xue Dui Hua: Dong Fang Wen Hua Yu Xian Dai She Hui Guo Ji Xue Shu Hui Yi Lun Wen Ji.Xiaogan Liu & Yōichi Kawada (eds.) - 2007 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Xiu Yuan Zhi Lu: Xianggang Zhong Wen da Xue Zhe Xue Xi Liu Shi Zhou Nian Xi Qing Lun Wen Ji.Guoying Liu & Canhui Zhang (eds.) - 2009 - Zhong Wen da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Wu Huan Xing Yi: Ren Lei Ji Jiang You Wu Zhi Shi Dai Zhuan Yi Dao Xin Ling Shi Dai de da Qu Shi.Qianqi Li - 2010 - Bai Xiang Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Xiao Shi Jie Yu da Jie Guo: Mian Xiang Wei Lai de Na Mi Zhe Xue.Sanhu Li - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Da Shi Dao Du: Kongzi: Zhi Sheng Xian Shi de Si Xiang Jing Hua.Chenglie Luo - 2011 - Long Tu Teng Wen Hua.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Jie E Xue: Yi Bu Zhong Guo Ban de Guan Yu "Ren Xing Ruo Dian" de Zhi Hui Dian Ji.Shuquan Ma - 2009 - Li Ming Wen Hua Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Xi Shuo Min Guo da Wen Ren. Minguowenlin - 2010 - Xian Dai Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Tong Guo Ji Shu Si Kao: Gong Cheng Yu Zhe Xue Zhi Jian de Dao Lu = Thinking Through Technology: The Path Between Engineering and Philosophy.Carl Mitcham - 2008 - Liaoning Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Zhi Shi Yu Zhi Hui: Hua Dong Shi Fan da Xue Zhe Xue Xi Jian Xi 20 Zhou Nian Ji Nian Lun Wen Ji.Derong Pan (ed.) - 2006 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Liu Chao Shi da Fu Xuan Ru Jian Zhi Yan Jiu.Yueyu Qin - 2008 - Guangling Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Cai Hui Kongzi Sheng Ji Tu (Yuan da Fu Zhi).Ying Qiu & Zhengming Wen (eds.) - 2005 - Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Lun Li Wang Guo de Gou Zao: Xian Dai Xing Shi Ye Zhong de Ru Jia Lun Li Zheng Zhi.Jiantao Ren - 2005 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Ren de Jia Zhi Yu Shi Dai Jing Shen: Da Bian Dong Shi Dai de Sheng Cun Zhi Dao.Minrong Shen - 2012 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. "Guiguzi" de da Zhi Hui Quan Ji.Zhe Sima - 2006 - Hai Chao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Jia Chang Li Duan Shuo Kongzi de da Zhi Hui.Meng Sun - 2012 - Hai Chao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Bie Dang Ge Fa Wei de Ren: 20 Wei Si Xiang da Shi Zhi Zhi Hui Ren Sheng = 20 Maestro.Hongjiang Tian - 2009 - Qi Lin Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Gong Zheng Yu Ren Dao: Guo Jia Zhi Li Dao de Yuan Ze Ti Xi.Haiming Wang - 2010 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Xi Fang Guo Ji Zheng Zhi Xue: Li Shi Yu Li Lun = International Politics in the West: History and Theories.Yizhou Wang - 2007 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Zai Zhe Zhi Bin: Wang Yuanxiang Jiao Shou Qi Shi Shou Qing Ji Zhejiang da Xue Wen Yi Xue Yan Jiu Suo Cheng Li Wu Zhou Nian Ji Nian Wen Ji.Yuanxiang Wang - 2004 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. You (Yu) Cun Zai: Tong Guo "Cun Zai" Er Chong du Zhongguo Chuan Tong Zhi "Xing Er Shang" Zhe = You Yu Cunzai.Xiaoming Wu - 2005 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000