Results for 'Fang Ji'

999 found
Order:
 1. Lianxi Yi Fang Ji.Qing) Zhou Gao - 2013 - In Wanxia Wang (ed.), Lianxi Zhi: Ba Zhong Hui Bian. Hunan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Dong Fang Shi Zhe Fang Dongmei Lun Zhu Ji Yao.Dongmei Fang - 2009 - Nanjing da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Fang Keli Wen Ji =.Keli Fang - 2005 - Shanghai Ci Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  33
  Effects of Working Memory Load on Uncertain Decision-Making: Evidence From the Iowa Gambling Task.Ji-Fang Cui, Ya Wang, Hai-Song Shi, Lu-Lu Liu, Xing-Jie Chen & Ying-He Chen - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
 5. Zhou Yuan Gong Shi Xi Yi Fang Ji.Ming) Zhou Shenke & Zhou Zhihan - 2013 - In Wanxia Wang (ed.), Lianxi Zhi: Ba Zhong Hui Bian. Hunan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  5
  A Novel Angular-Guided Particle Swarm Optimizer for Many-Objective Optimization Problems.Fei Chen, Shuhuan Wu, Fang Liu, Junkai Ji & Qiuzhen Lin - 2020 - Complexity 2020:1-18.
  Most multiobjective particle swarm optimizers often face the challenges of keeping diversity and achieving convergence on tackling many-objective optimization problems, as they usually use the nondominated sorting method or decomposition-based method to select the local or best particles, which is not so effective in high-dimensional objective space. To better solve MaOPs, this paper presents a novel angular-guided particle swarm optimizer. A novel velocity update strategy is designed in AGPSO, which aims to enhance the search intensity around the particles selected based (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  13
  Increased Posterior Insula-Sensorimotor Connectivity Is Associated with Cognitive Function in Healthy Participants with Sleep Complaints.Chun-Hong Liu, Cun-Zhi Liu, Xue-Qi Zhu, Ji-Liang Fang, Shun-Li Lu, Li-Rong Tang, Chuan-Yue Wang & Qing-Quan Liu - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 8. Chang Tan Dong Fang Zhi Hui: Ji Xianlin, Chitian Dazuo, Jiang Zhongxin Dui Tan Lu.Xianlin Ji - 2004 - Ren Min Ri Bao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  35
  Mirror Neuron System Based Therapy for Aphasia Rehabilitation.Wenli Chen, Qian Ye, Xiangtong Ji, Sicong Zhang, Xi Yang, Qiumin Zhou, Fang Cong, Wei Chen, Xin Zhang, Bing Zhang, Yang Xia, Ti-Fei Yuan & Chunlei Shan - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  39
  National Survey of Client's Perceptions of Chinese Psychotherapist Practices.Jing-Bo Zhao, Jian-Lin Ji, Fang Tang, Qing-Yun Du, Xue-Ling Yang, Zhen-Zhi Yang, Yan-Fei Hou & Xiao-Yuan Zhang - 2012 - Ethics and Behavior 22 (5):362 - 377.
  The present study is a cross-sectional survey that investigates ethical practices among Chinese psychotherapists from the perspective of a large representative sample of Chinese clients (N?=?1,100). In reports from clients, we found that psychotherapists did poorly in providing informed consent and had other ethical difficulties in the therapeutic setting and with dual relationships. We conclude that Chinese culture, especially Confucianism, had significant impact on the attitudes toward the psychotherapists' ethical practices, which complicated ethical dilemmas. It is important for cross-cultural psychotherapists (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11. Xi Fang Guo Ji Zheng Zhi Xue: Li Shi Yu Li Lun = International Politics in the West: History and Theories.Yizhou Wang - 2007 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Fang Fa Xue: Ke Xue Fa Xian de Li Lun Ji Chu = Fangfaxue: Kexue Faxian de Lilun Jichu.Cheng Wei - 2008 - Anhui da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Dong Fang Shen Mei Ci Hui Ji Cui.Peng Wu - 2011 - Shanghai Wen Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Xi Fang Lun Li Xue Zai Zhongguo de Chuan Bo Ji Ying Xiang.Man Xu - 2008 - Nan Kai da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Cong "Fang Niu Wa" Dao Song Shi Jia Zu de Dian Ji Ren: Song Yaoru Xian Dai Jiao Yu Li Nian Yan Jiu.Guoliang Yang - 2012 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Luo Ji Yu Wen Hua: Zhongguo Jin Dai Shi Qi Xi Fang Luo Ji Chuan Bo Yan Jiu = Luoji Yu Wenhua.Qiao Guo - 2006 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Cong Sheng Tai Shi Jian Dao Sheng Tai Shen Mei: Shi Jian Mei Xue de Sheng Tai Wei du Yan Jiu = a Study on the Ecological Dimension of Practical Aesthetics.Fang Ji - 2011 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. 20 Shi Ji Zhongguo Zhe Xue Jian Gou Zhong de "Qing" Wen Ti Yan Jiu.Yong Fang - 2011 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  43
  Chinese and Australians Showed Difference in Mental Time Travel in Emotion and Content but Not Specificity.Xing-Jie Chen, Lu-Lu Liu, Ji-Fang Cui, Ya Wang, David H. K. Shum & Raymond C. K. Chan - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. Shi Jie Jing Ji Zou Xiang He Fang?: Dian Liang Ru Xue de Ming Deng.Zhen Sun - 2013 - Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Dong Xi Fang Wen Zhe Zha Ji.Yu Wang - 2009 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Jiao Yu Ji Ben Li Lun de Zhi Shi Lun Li Chang Yan Jiu: Gai Ge Kai Fang Yi Lai Jiao Yu Ji Ben Li Lun Yan Jiu de Fan Si.Shu Wang - 2010 - Dongbei Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. 21 Shi Ji Dong Fang Si Xiang de Zhan Wang Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji.Xinsheng Wang (ed.) - 2005 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Zhongguo Si Xiang Shi Fang Fa Lun Wen Xuan Ji.Zhengtong Wei (ed.) - 2009 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Lun Xian Dai Xi Fang Fa Li Xue de San da Lun Zhan: Ji Yu Gu Jin Zhi Zheng Li Chang de Shen Shi.Yijun Xiong - 2009 - Shandong Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Si Xiang Yu Fang Fa: Yin Haiguang Xuan Ji.Haiguang Yin - 2004 - Shanghai San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Er Shi Shi Ji Xi Fang Fa Zhe Xue Si Chao Yan Jiu.Wenxian Zhang - 2006 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Ren Wen Xue Ren: Zhang Qizhi Jiao Shou Ji Shi.Guanghua Fang & Zhanfeng Chen (eds.) - 2008 - Xi'an Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Ru Xue Yu Er Shi Yi Shi Ji Wen Hua Jian She: Shou Shan Wen Hua de Jia Zhi Chan Shi Yu Shi Jie Chuan Bo.Ming Fang (ed.) - 2010 - Xue Yuan Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Zhui Xun Sheng Ming de Quan Ti da Yong: Li Erqu Li Xue Si Xiang Ji Qi Jiao Yu Jia Zhi.Xiuli Fang - 2010 - Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Zhongguo Zhe Xue He 21 Shi Ji Wen Ming Zou Xiang: Di 12 Jie Guo Ji Zhongguo Zhe Xue Da Hui Lun Wen Ji Zhi Si = Chinese Philosophy and the Trends of the 21st Century Civilization. [REVIEW]Keli Fang (ed.) - 2003 - Shang Wu Yin Shu Guan.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Zhongguo Zhe Xue Jing Shen Ji Qi Fa Zhan.Dongmei Fang - 2005 - Li Ming Wen Hua Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Zhongguo Mei Xue de Li Shi Yan Jin Ji Qi Xian Dai Zhuan Xing.Fang Liu - 2005 - Sichuan Chu Ban Ji Tuan Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Er Tong Zhe Xue Ji Chu Li Lun Jiao Xue Fang Fa Zhi Si Bian Yu Shi Zheng.Ruixiang Liang (ed.) - 2012 - Wu Nan Tu Shu Chu Ban Gu Fen You Xian Gong Si.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Er Shi Shi Ji Xi Fang Zhe Xue de Fen Hua Yu Hui Tong: Qing Zhu Xia Jisong Xian Sheng Ba Shi Hua Dan Wen Ji.Xuequan Pang, Dachun Yang & Huaxin Huang (eds.) - 2005 - Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Li Lun, Fang Fa He de Xing Ji Nian Feng Qi.Feng Qi & Hua Dong Shi Fan da Xue - 1996
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Xin Ling Feng Bao: Dang Dai Xi Fang Yi Shi Zhe Xue de Gai Nian Ge Ming.Jianzhi Ji - 2012 - Tai Wan Shang Wu.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Ke Xue She Hui Xue: Fang Fa Yu Li Lun Ji Chu = Sociology of Science: Essential Theories and Research Methods.Zhicong Shang - 2008 - Gao Deng Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Zheng Zhi Yu Mei Xue de Bian Zou: Xi Fang Makesi Zhu Yi Wen Yi Ji Ben Wen Ti Yan Jiu = Variation of Politics and Aesthetics: A Study on Basic Issues Concerning Western Marxist Literary Theory.Chengtao Sun - 2005 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Li Xing Yu Xin Yang: Xi Fang Zhong Shi Ji Zhe Xue Si Xiang.Yi Tang - 2005 - Guangxi Shi Fang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Shi Dai Bian Qian Yu Si Chao Ji Dang: Gai Ge Kai Fang Xin Shi Qi Zhong da Li Lun He Xian Shi Wen Ti Yan Jiu Wen Ji.Fengming Wang & Yunzhong Jiang (eds.) - 2010 - Qing Hua Ta Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  14
  The Provision of Health Care by Family Physicians in Taiwan as Illustrated With Population Pyramids.Yi-Jen Wang, Hao-Yen Liu, Tzeng-Ji Chen, Shinn-Jang Hwang, Li-Fang Chou & Ming-Hwai Lin - 2019 - Inquiry: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing 56:004695801983483.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  19
  Zhang Baichun;, Zhang Jiuchun;, Yao Fang. Sulian Ji Shu Xiang Zhongguo de Zhuan Yi: 1949–1966 [Technology Transfer From the Soviet Union to the People's Republic of China, 1949–1966]. Jinan: Shandong Jiaoyu, 2005. [REVIEW]Odd Arne Westad - 2010 - Isis 101 (3):685-686.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Dang Dai Ru Xue de Fa Zhan Fang Xiang: Dang Dai Ru Xue Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji.Guang Wu, Ming Qian & Yongge Chen (eds.) - 2005 - Han Yu da Ci Dian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Shuo Fa Huo Fa Li Fa: Guan Yu Fa Lü Zhi Wei Yi Zhong Ren Shi Sheng Huo Fang Shi Ji Qi Yi Yi.Zhangrun Xu - 2004 - Qing Hua da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Mei Zhi Mei: 20 Shi Ji Qian de Xi Fang Yi Shu He Shen Mei Chen Si = Meizhimei.Hong Zhang - 2004 - Han Yu da Ci Dian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Xin Ke Xue Guan Li: Xin Xing Gong Ye Hua Shi Dai de Guan Li Si Xiang Ji Fang Fa Yan Jiu = the New Wave of Scientific Management: Philosophy and Methodology of Management in the New Industrialization's Era.Xin'guo Zhang - 2011 - Ji Xie Gong Ye Chu Ban She.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Zong Jiao Zhe Xue Yan Jiu: Dang Dai Guan Nian, Guan Jian Huan Jie Ji Qi Fang Fa Lun Pi Pan.Zhigang Zhang - 2009 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  17
  Mind Wandering in Schizophrenia: A Thought-Sampling Study.Tao Chen, Xiao-Jing Qin, Ji-Fang Cui, Ying Li, Lu-lu Liu, Pengchong Wang, Shu-li Tao, David H. K. Shum, Ya Wang & Raymond C. K. Chan - 2019 - Consciousness and Cognition 74:102774.
 50. Zheng Ming Ping Jia Yuan Li: Jian Ji Dui Min Shi Su Song Fang Fa Lun de Tan Tao = the Theory of Proof Evaluation: With Some Study of the Civil Procedure Methodology.Housheng Duan - 2011 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 999