51 found
Order:
Disambiguations
Stanislav Sousedík [69]S. Sousedik [16]Sanislav Sousedik [1]
 1.  17
  K příspěvku prof. Cmoreje.Stanislav Sousedík - 2011 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 18 (2):239-244.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 2.  31
  Kritická poznámka k sémantickým východiskům transparentní intenzionální logiky.Stanislav Sousedík - 2010 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 17 (3):358-365.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 3.  15
  K ontologii intencionálních jsoucen.Stanislav Sousedík - 2011 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 18 (4):524-530.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 4.  28
  Platónské a aristotelské pojetí intencionálních jsoucen.Stanislav Sousedík - 2012 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 19 (1):84-95.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 5.  16
  Ještě k problematice existence.Stanislav Sousedík - 2010 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 17 (1):81-84.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 6.  17
  O čem je řeč v partikulárních větách.Stanislav Sousedík - 2012 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 19 (2):238-247.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7.  10
  Poznámka k příspěvku prof. Materny o existenci.Stanislav Sousedík - 2010 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 17 (2):239-240.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8.  13
  K problému existence ve Fregeho dialogu s Pünjerem.Stanislav Sousedik - 2008 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 15 (4):489-492.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 9.  14
  Odpověď mým kritikům.Stanislav Sousedík - 2011 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 18 (1):62-68.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  8
  Poznámka k některým ontologickým a sémantickým předpokladům TIL-ky.Stanislav Sousedík - 2003 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 10 (3):312-315.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 11.  11
  Aristotelské pojetí individua v dnešní filosofické diskusi.Stanislav Sousedík - 2000 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 7 (1):1-12.
  The author explains in the following paper the main ideas of the substratum and bundle theories of individuals and tries than to sketch some important features of the traditional Aristotelian first-substance theory.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 12. Untitled-Discussion.I. Chvatik, J. Patocka, J. Kucera, S. Sousedik & J. Polivka - 1995 - Filosoficky Casopis 43 (2):206-218.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Hejdanek, L. Meontology-an Attempt of a Critical Explanation.Ml Hejdanka & S. Sousedik - 1992 - Filosoficky Casopis 40 (4):673-676.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Transparentní intenzionální logika a problém determinismu.Pavel Materna & Stanislav Sousedík - 2002 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 9 (4):419-439.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. A Note on J. Vacha's Contribution About Hylomorphism.Stanislav Sousedik - 2013 - Filosoficky Casopis 61 (3):427-433.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  32
  A Treatise of Master Hervaeus Natalis († 1323), The Doctor Perspicacissimus, On Second Intentions Vol. I: An English Translation Vol. II: A Latin Edition. [REVIEW]Stanislav Sousedík - 2008 - Studia Neoaristotelica 5 (2):197-198.
  This paper is a book review of 'A Treatise of Master Hervaeus Natalis († 1323), The Doctor Perspicacissimus, On second Intentions' by John P. Doyle.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  22
  Bohemia Jesuitica 1556–2006 Oznámení o Konání Mezinárodní Vědecké Konference V Praze.Stanislav Sousedík - 2005 - Studia Neoaristotelica 2 (2):270-270.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  20
  Co je přesně vzato předmětem naší diskuse o existenci.Stanislav Sousedík - 2011 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 18 (4):518-523.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Can the Same Statement Change its Value of Truth? An Introduction to the Little-Known Chapter in the History of Modern Logic.S. Sousedik - 2002 - Filosoficky Casopis 50 (2):195-206.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  27
  Dilinganae Disputationes. Der Lehrinhalt der gedruckten Disputationen an der philosophischen Fakultät der Universität Dillingen.Stanislav Sousedík - 2007 - Studia Neoaristotelica 4 (1):105-108.
 21. Demayronis, Frantisek, Treatise Vinculum and its Reception in the Czech Milieu.S. Sousedik - 1990 - Filosoficky Casopis 38 (1-2):202-212.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  34
  De reductione artium ad theologiam. Jak přivést umění zpět k theologii. Unus est magister vester, Christus. Váš učitel je jeden, Kristus. [REVIEW]Stanislav Sousedík - 2004 - Studia Neoaristotelica 1 (1/2):204-205.
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Dr sprunk, Karel anniversary.S. Sousedik - 1995 - Filosoficky Casopis 43 (2):330-332.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Der Streit um den wahren Sinn der scotischen Possibilienlehre.Stanislav Sousedík - 1996 - In Ludger Honnefelder, Rega Wood & Mechthild Dreyer (eds.), John Duns Scotus: Metaphysics and Ethics. E.J. Brill. pp. 191--204.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. E. Husserl and Descartes' Method of Doubt.S. Sousedik - 1996 - Filosoficky Casopis 44 (5):833-840.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  27
  Franciscus de Mayronis a jeho traktát De esse essentiae et existentiae.Stanislav Sousedík - 2005 - Studia Neoaristotelica 2 (2):271-276.
 27.  24
  František Mayronis o pomyslných jsoucnech.Stanislav Sousedík - 2006 - Studia Neoaristotelica 3 (2):196-197.
 28. Filozofia na ziemiach czeskich w XVII wieku. Z jęz. czeskiego tłum. M. Chmiel.Stanislav Sousedik - 1986 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 31.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Is the Mind Identical with the Brain? Critical Comment on Tomas Hribek's Post.Stanislav Sousedik - 2012 - Filosoficky Casopis 60 (6):913-916.
 30. Jessenius, Jan as an Ideologue of the Estates Uprising.S. Sousedik - 1992 - Filosoficky Casopis 40 (1):69-81.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. JA Komensky und die Philosophie in den Bohmischen Ländern im 17. Jahrhundert (Beitrag zur gegenständlichen Problematik).Sanislav Sousedik - 1985 - Acta Comeniana 30 (6):37-44.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Joannes Marcus Marci von Kronland Und JA Komenský.S. Sousedík - 1989 - Acta Comeniana 32 (8):27-32.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Karel Grobendoncq a ratio status. Prispevek k politicke filosofii ćeskeho baroku.Stanislav Sousedik - 1993 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 38.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  23
  M. Rhonheimer o Kantovi a katolické teologii.Stanislav Sousedík - 2005 - Studia Neoaristotelica 2 (2):219-225.
 35. Michael Sudduth, The Reformed Objection to Natural Theology.Stanislav Sousedík - 2011 - Philosophisches Jahrbuch 118 (1):160.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  8
  Na závěr úvah o intencionálních jsoucnech.Stanislav Sousedík - 2013 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 20 (1):97-105.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  13
  O existenci a povaze intencionálních individuí.Stanislav Sousedík - 2012 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 19 (3):403-409.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  15
  O čem mluvíme v negativních existenčních výrocích.S. Sousedík - 1998 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 5:325-345.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. On the Problem of Collective Guilt.S. Sousedik - 1996 - Filosoficky Casopis 44 (6):1025-1028.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Rational Entities (Entia Rationis) in the Aristotelian Tradition of the 17th Century.S. Sousedik - 2004 - Filosoficky Casopis 52 (4):533-544.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Sum Tantum Res-Cogitans-The Fundamentals of Cartesian Dualism.S. Sousedik - 1995 - Filosoficky Casopis 43 (4):543-554.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. The Correspondence Theory of Truth in the Field of Empirical Knowledge.S. Sousedik - 1999 - Filosoficky Casopis 47 (4):531-544.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. The Place of Comenius General Consultation in the History of Modern Utopias.S. Sousedik - 1992 - Filosoficky Casopis 40 (1):51-56.
 44.  18
  Tomistické Pojetí Predikace (1) K příspěvku Lukáše Nováka.Stanislav Sousedík - 2005 - Studia Neoaristotelica 2 (1):118-121.
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  22
  Tomistická teorie predikace.Stanislav Sousedík - 2004 - Studia Neoaristotelica 1 (1/2):155-161.
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Utrum eadem propositio de vera in falsam transire possit? Ein Beitrag zu einem wenig bekannten Kapitel der fruhneuzeitlichen Logik.Stanislav Sousedik - 2002 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 47.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Universal Language in the Work of Juan Caramuel, a Contemporary of Comenius.Stanislav Sousedík - 1991 - Acta Comeniana 9:149-158.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48.  15
  Vorwort.Stanislav Sousedík - 2004 - Studia Neoaristotelica 1 (1/2):6-9.
  The doctrine put forth by G. Frege and now almost universally accepted, according to which a predicate expressing a relative notion has to be supplemented by two subjects, in order for a statement to arise, appears to be a source of certain difficulties. In the paper, the author defends the view that this doctrine goes against our natural understanding of language, and shows that as soon as an attempt to determine the extension of such “relative” predicates is made, a contradiction (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Vladimir Richert's Jubilee.S. Sousedik - 1995 - Filosoficky Casopis 43 (4):699-701.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Walerian Magni jako komentator i krytyk filozofii Arystotelesa.Stanislav Sousedik - 1982 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 27.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 51