9 found
Order:
See also
 1.  52
  What is Mechanistic Evidence, and Why Do We Need It for Evidence-Based Policy?Caterina Marchionni & Samuli Reijula - 2019 - Studies in History and Philosophy of Science Part A 73:54-63.
  It has recently been argued that successful evidence-based policy should rely on two kinds of evidence: statistical and mechanistic. The former is held to be evidence that a policy brings about the desired outcome, and the latter concerns how it does so. Although agreeing with the spirit of this proposal, we argue that the underlying conception of mechanistic evidence as evidence that is different in kind from correlational, difference-making or statistical evidence, does not correctly capture the role that information about (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2.  15
  Argumentative Landscapes: The Functions of Models in Social Epistemology.N. Emrah Aydinonat, Samuli Reijula & Petri Ylikoski - forthcoming - Synthese:1-27.
  We argue that the appraisal of models in social epistemology requires conceiving of them as argumentative devices, taking into account the argumentative context and adopting a family-of-models perspective. We draw up such an account and show how it makes it easier to see the value and limits of the use of models in social epistemology. To illustrate our points, we document and explicate the argumentative role of epistemic landscape models in social epistemology and highlight their limitations. We also claim that (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  54
  Modeling Epistemic Communities.Samuli Reijula & Jaakko Kuorikoski - forthcoming - In Miranda Fricker, Peter J. Graham, David Henderson & Nikolaj Jang Lee Linding Pedersen (eds.), The Routledge Handbook of Social Epistemology. Routledge.
  We review the most prominent modeling approaches in social epistemology aimed at understand- ing the functioning of epistemic communities and provide a philosophy of science perspective on the use and interpretation of such simple toy models, thereby suggesting how they could be integrated with conceptual and empirical work. We highlight the need for better integration of such models with relevant findings from disciplines such as social psychology and organization studies.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  26
  Looping Kinds and Social Mechanisms.Jaakko Kuorikoski & Samuli Reijula - 2012 - Sociological Theory 30 (3):187-205.
  Human behavior is not always independent of the ways in which humans are scientifically classified. That there are looping effects of human kinds has been used as an argument for the methodological separation of the natural and the human sciences and to justify social constructionist claims. We suggest that these arguments rely on false presuppositions and present a mechanisms-based account of looping that provides a better way to understand the phenomenon and its theoretical and philosophical implications.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Olemukset piilopremisseinä argumentaatiossa.Tomi Kokkonen & Samuli Reijula - 2012 - In Juho Ritola (ed.), Tutkimuksia Argumentaatiosta. pp. 191-206.
  Tarkastelemme tässä artikkelissa, kuinka ihmisen psykologinen taipumus olemusajatteluun eli niin kutsuttu psykologinen essentialismi voisi näkyä argumentaatiossa. Esittelemme ensin psykologista tutkimusta aiheesta, minkä jälkeen tarkastelemme ilmiön merkitystä argumentaation ja sen tutkimuksen kannalta. Olemusajattelu näkyy julkilausumattomina taustaoletuksina, jotka kuitenkin vaikuttavat ihmisten tapaan tehdä päätelmiä ja rakentaa argumentteja. Argumentaation yhteydessä olemusajattelua tulee tarkastella taipumuksena tietynlaisiin piilopremisseihin. Lopuksi pohdimme, mitä merkitystä tällä voisi olla filosofian näkökulmasta.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Kokeellinen yhteiskuntatiede.Jaakko Kuorikoski & Samuli Reijula - 2018 - In Tuukka Kaidesoja, Tomi Kankainen & Petri Ylikoski (eds.), Syistä selityksiin. Kausaalisuus ja selittäminen yhteiskuntatieteissä. pp. 279-307.
  Tässä luvussa tarkastelemme hypoteesien testaamista ja kokeellista kausaalista järkeilyä tieteenfilosofisesta näkökulmasta. Arvioimme kokeellisen menetelmän mahdollisuuksia ja rajoituksia yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kontekstissa, jossa luonnontieteille ominaisia yleispäteviä teorioita harvoin on saatavilla ja jossa suoraviivaisiin kausaaliväitteisiin suhtaudutaan usein epäillen. Tämä luku ei siis ole menetelmäopas, joka kädestä pitäen opastaisi, kuinka yhteiskuntatieteellisiä kokeita tulisi rakentaa, vaan katsaus niihin perustaviin metodologisiin kysymyksiin ja periaatteisiin, joihin varsinaiset menetelmät nojaavat.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. How Could a Rational Analysis Model Explain?Samuli Reijula - 2017 - COGSCI 2017: 39th Annual Conference of the Cognitive Science Society,.
  Rational analysis is an influential but contested account of how probabilistic modeling can be used to construct non-mechanistic but self-standing explanatory models of the mind. In this paper, I disentangle and assess several possible explanatory contributions which could be attributed to rational analysis. Although existing models suffer from evidential problems that question their explanatory power, I argue that rational analysis modeling can complement mechanistic theorizing by providing models of environmental affordances.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  35
  Nudge, Boost or Design? Limitations of Behavioral Policy Under Social Interaction.Samuli Reijula, Jaakko Kuorikoski, Timo Ehrig, Konstantinos Katsikopoulos & Shyam Sunder - 2018 - Journal of Behavioral Economics for Policy 2 (1):99-105.
  Nudge and boost are two competing approaches to applying the psychology of reasoning and decision making to improve policy. Whereas nudges rely on manipulation of choice architecture to steer people towards better choices, the objective of boosts is to develop good decision-making competences. Proponents of both approaches claim capacity to enhance social welfare through better individual decisions. We suggest that such efforts should involve a more careful analysis of how individual and social welfare are related in the policy context. First, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Psykologia tieteenalana ja asiakastyönä. [REVIEW]Samuli Reijula - 2016 - Niin and Näin 16:132-134.
  Psykologian identiteetti tieteenalana ja ammattikuntana on jännitteinen. Etenkin akateemisissa yhteyksissä psykologia pyrkii usein erottautumaan muista ihmistieteistä metodisesti luonnontieteitä ja niiden kvantitatiivisia menetelmiä lähellä olevana tutkimusalana. Ihmismielen tutkimuksessa neurotieteen rooli on viime vuosikymmeninä kasvanut merkittävästi, ja parhailla julkaisufoorumeilla psykologisten tulosten tukemisesta aivotason evidenssillä on tullut lähes välttämättömyys. Toisaalta kuten Vesa Talvitie kirjassaan Arkipsykologiasta Aivotutkimukseen – kysymyksiä psykologian filosofiasta toistuvasti osoittaa, akateemisen tutkimuksen ulkopuolella työskentelevän psykologin tarkastelukulma ihmismieleen on tyypillisesti toisenlainen. Työuupumuksesta kärsivää tai läheisen kuolemasta masentunutta asiakasta ei ole mielekästä nähdä vain (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark