Results for 'Mariusz Flasiński'

150 found
Order:
 1.  38
  "Every Man in His Notions" or Alchemists' Discussion on Artificial Intelligence.Mariusz Flasiński - 1997 - Foundations of Science 2 (1):107-121.
  A survey of the main approaches in a mind study -oriented part of Artificial Intelligence is made focusing on controversial issues and extreme hypotheses. Various meanings of terms: "intelligence" and "artificial intelligence" are discussed. Limitations for constructing intelligent systems resulting from the lack of formalized models of cognitive activity are shown. The approaches surveyed are then recapitulated in the light of these limitations.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  38
  Changes in miRNA Expression Profile Between Stress-Vulnerable and Stress-Resilient Rats in Chronic Mild Stress - an Animal Model of Depression.Zurawek Dariusz, Faron-Gorecka Agata, Kusmider Maciej, Kolasa Magdalena, Pabian Paulina, Solich Joanna, Szafran Kinga, Gruca Piotr, Papp Mariusz & Dziedzicka-Wasylewska Marta - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 3. Mariusz Grygianiec, Axiomatic Definitions of Genidentity.Mariusz Grygianiec - 2011 - Filozofia Nauki 19 (1):25.
 4.  5
  Mariusz Grygianiec's Argument for Incorrectness of the Definition of General Object.W. Wciorka - 2005 - Filozofia Nauki 13 (4 (52)):83-101.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Synthetic Tableaux for Lukasiewicz's Calculus L3 Mariusz Urbanski.Logique A. Analyse - 2002 - Logique Et Analyse 45:155.
 6. Mariusz M. Zydowo.Rene Descartes - 2005 - In Mariusz M. Żydowo (ed.), Ethical Problems in the Rapid Advancement of Science. Polish Academy of Sciences. pp. 152.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Dirk Batens, Editorial Note 3 Andrzej Wisniewski, Questions and Inferences 5 Diderik Batens, a General Characterization of Adaptive Logics. 45 Mariusz Urbanski, Synthetic Tableaux and Erotetic Search Scenarios: Extension and Extraction 69. [REVIEW]Liza Verhoeven, All Premises Are Equal, But Some Are More, Erik Weber, Maarten van Dyck & Adaptive Logic - 2001 - Logique Et Analyse 44:1.
 8.  3
  Limits of Authority and Menaces to Truth: Some Thoughts of Joseph Ratzinger on Politics and Liturgy.Mariusz Biliniewicz - 2019 - The Australasian Catholic Record 96 (3):276.
  Biliniewicz, Mariusz Joseph Ratzinger has never produced one theological opus that would encompass his whole theological vision and its corollaries in particular matters. However, despite this, during his long and prolific theological career, in his many publications and interventions he has touched upon nearly every conceivable theological topic. Although these topics are often very diverse, they are also interrelated by the general intellectual framework on which Ratzinger operates. By analysing his insights about particular issues that, at first glance, may (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  11
  Abduction: Some Conceptual Issues.Mariusz Urbański & Andrzej Klawiter - 2018 - Logic and Logical Philosophy 27 (4):583.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10. The Metaphysics of Downward Causation: Rediscovering the Formal Cause.Mariusz Tabaczek - 2013 - Zygon 48 (2):380-404.
  The methodological nonreductionism of contemporary biology opens an interesting discussion on the level of ontology and the philosophy of nature. The theory of emergence (EM), and downward causation (DC) in particular, bring a new set of arguments challenging not only methodological, but also ontological and causal reductionism. This argumentation provides a crucial philosophical foundation for the science/theology dialogue. However, a closer examination shows that proponents of EM do not present a unified and consistent definition of DC. Moreover, they find it (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 11.  36
  Socratic Trees.Dorota Leszczyńska-Jasion, Mariusz Urbański & Andrzej Wiśniewski - 2013 - Studia Logica 101 (5):959-986.
  The method of Socratic proofs (SP-method) simulates the solving of logical problem by pure questioning. An outcome of an application of the SP-method is a sequence of questions, called a Socratic transformation. Our aim is to give a method of translation of Socratic transformations into trees. We address this issue both conceptually and by providing certain algorithms. We show that the trees which correspond to successful Socratic transformations—that is, to Socratic proofs—may be regarded, after a slight modification, as Gentzen-style proofs. (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 12. Logic And Cognition.Mariusz Urbański - 2011 - Logic and Logical Philosophy 20 (1-2):175-185.
  In this paper two concepts of psychologism in logic are outlined: the one which Frege and Husserl fought against and the new psychologism, or cognitivism, which underlies a cognitive turn in contemporary logic. Four issues such cognitively oriented logic should be interested in are indicated. They concern: new fields opened for logical analysis, new methods and tools needed to address these fields, neural basis of logical reasoning, and an educational problem: how to teach such logic? Several challenging questions, which arise (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 13.  56
  The Polish School of Argumentation: A Manifesto.Katarzyna Budzynska, Michal Araszkiewicz, Barbara Bogołȩbska, Piotr Cap, Tadeusz Ciecierski, Kamila Debowska-Kozlowska, Barbara Dunin-Kȩplicz, Marcin Dziubiński, Michał Federowicz, Anna Gomolińska, Andrzej Grabowski, Teresa Hołówka, Łukasz Jochemczyk, Magdalena Kacprzak, Paweł Kawalec, Maciej Kielar, Andrzej Kisielewicz, Marcin Koszowy, Robert Kublikowski, Piotr Kulicki, Anna Kuzio, Piotr Lewiński, Jakub Z. Lichański, Jacek Malinowski, Witold Marciszewski, Edward Nieznański, Janina Pietrzak, Jerzy Pogonowski, Tomasz A. Puczyłowski, Jolanta Rytel, Anna Sawicka, Marcin Selinger, Andrzej Skowron, Joanna Skulska, Marek Smolak, Małgorzata Sokół, Agnieszka Sowińska, Piotr Stalmaszczyk, Tomasz Stawecki, Jarosław Stepaniuk, Alina Strachocka, Wojciech Suchoń, Krzysztof Szymanek, Justyna Tomczyk, Robert Trypuz, Kazimierz Trzȩsicki, Mariusz Urbański, Ewa Wasilewska-Kamińska, Krzysztof A. Wieczorek, Maciej Witek, Urszula Wybraniec-Skardowska, Olena Yaskorska, Maria Załȩska, Konrad Zdanowski & Żure - 2014 - Argumentation 28 (3):267-282.
  Building on our diverse research traditions in the study of reasoning, language and communication, the Polish School of Argumentation integrates various disciplines and institutions across Poland in which scholars are dedicated to understanding the phenomenon of the force of argument. Our primary goal is to craft a methodological programme and establish organisational infrastructure: this is the first key step in facilitating and fostering our research movement, which joins people with a common research focus, complementary skills and an enthusiasm to work (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 14.  49
  Czy współczesne nauki przyrodnicze mogą inspirować filozoficzny i teologiczny namysł nad przyczynowością?Mariusz Tabaczek - 2018 - Scientia et Fides 6 (2):147-180.
  Can Contemporary Science Inspire Philosophical and Theological Reflection on Causality? The cooperation between natural science, philosophy, and theology in an analysis of the causal structure and co-dependency of entities in the universe seems to be both legitimate and expected. It turns out, however, that in practice it oftentimes raises some tensions, questions and difficulties, leading to the development of alternative and in a sense competitive models of causality and of God’s action in the world. What is more, the attitude of (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Meilensteine in der Entwicklung der deutschsprachigen Phraseologieforschung.Mariusz Milczarek - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:61-68.
  Mówiąc o historii frazeologii języka niemieckiego, należy wyróżnić dwie zasadnicze fazy. Pierwsza z nich to odległy okres sięgający jeszcze XVII w., kiedy to w centrum zainteresowania badaczy stały paremia. Na tym etapie określanie zainteresowania frazeologizmami terminem dyscyplina byłoby nieco na wyrost. Autorzy tego okresu ograniczali się bowiem do inwentaryzacji funkcjonujących w języku przysłów. W tym miejscu należy wspomnieć takie nazwiska, jak Peters czy Schottel, których prace ze względu na jakość zasługują na szczególne uznanie. Do wieku XIX nie doszło do przełomu (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Startery Podlaskiej Gospodarki. Analiza Gospodarczych Obszarów Wzrostu I Innowacji Województwa Podlaskiego: Sektor Rehabilitacji Geriatrycznej (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Geriatric Rehabilitat.Bogusław Plawgo, Magdalena Klimczuk, Mariusz Citkowski, Marta Juchnicka & Andrzej Klimczuk - 2009 - Wojewódzki Urz¸Ad Pracy W Białymstoku.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 17.  15
  What Do God and Creatures Really Do in an Evolutionary Change? Divine Concurrence and Transformism From the Thomistic Perspective.Mariusz Tabaczek - 2019 - American Catholic Philosophical Quarterly 93 (3):445-482.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  16
  Vacuum Genesis oraz spontaniczne powstanie wszechświata z niczego a klasyczna koncepcja przyczynowości oraz stworzenia ex nihilo.Mariusz Tabaczek - 2019 - Scientia et Fides 7 (1):127-162.
  Vacuum Genesis and Spontaneous Emergence of the Universe from Nothing in Reference to the Classical Notion of Causality and Creation ex nihilo The article discousses philosophical and theological reflections inspired by the cosmological model of the origin of the universe from quantum vacuum through quantum tunneling and the model presented by Hartle and Hawking. In the context of the thesis about the possibility of cosmogenesis ex nihilo without the need of God the creator, the question is being raised concerning the (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  40
  Moral Obligations of Nurses Based on the ICN, UK, Irish and Polish Codes of Ethics for Nurses.Beata Dobrowolska, Irena Wrońska, Wiestlaw Fidecki & Mariusz Wysokiński - 2007 - Nursing Ethics 14 (2):171-180.
  A code of professional conduct is a collection of norms appropriate for the nursing profession and should be the point of reference for all decisions made during the care process. Codes of ethics for nurses are formulated by members of national nurses’ organizations. These codes can be considered to specify general norms that function in the relevant society, adjusting them to the character of the profession and enriching them with rules signifying the essence of nursing professionalism. The aim of this (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 20.  3
  Bericht von der 21. Internationalen Arbeitstagung der GTA in Warschau.Mariusz Mela - 2019 - Gestalt Theory 41 (3):323-335.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  10
  The Impact of Background Category Information on the Creation of Social Cliques: The Role of Need for Cognitive Closure and Decisiveness.Mariusz Trejtowicz, Małgorzata Kossowska, Grzegorz Sędek & Marcin Bukowski - 2012 - Polish Psychological Bulletin 43 (1):12-19.
  The impact of background category information on the creation of social cliques: The role of need for cognitive closure and decisiveness This article focuses on the role of need for cognitive closure in the process of mental model creation about social relations. We assumed that high need for closure participants tend to rely on background category information when forming social cliques. We predicted that this tendency to employ categorical information as a mental aid, used in order to form social cliques, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 22.  4
  Response to Henschen: Causal Pluralism in Macroeconomics.Mariusz Maziarz & Robert Mróz - forthcoming - Journal of Economic Methodology:1-15.
  ABSTRACTIn his recent paper in the Journal of Economic Methodology, Tobias Henschen puts forth a manipulationist definition of macroeconomic causality that strives for adequacy. As the notion of ‘a...
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  2
  Argumenty na rzecz nieredukcyjnego ujęcia tożsamości osobowej.Mariusz Grygianiec - 2016 - Analiza I Egzystencja 34:5-28.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  11
  The Affective Tone of Narration and Posttraumatic Growth in Organ Transplant Recipients.Wojciech Laskowski, Rafał Kieszek, Jolanta Gozdowska, Marta Boczkowska, Mateusz Zatorski & Mariusz Zięba - 2015 - Polish Psychological Bulletin 46 (3):376-383.
  The aim of the study was to verify the hypothesis that positive affective tone of narratives is connected to the experience of posttraumatic growth among transplant patients. Kidney transplant patients and liver transplant patients participated in the study. In the first stage, about 10 weeks after transplant, the participants told two stories about important, freely chosen events from their lives. During the second meeting 10-12 months later we measured posttraumatic growth. Results indicated that the affective tone of narratives about past (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25.  10
  Klasyczny i współczesny hylemorfizm a dusza ludzka.Mariusz Tabaczek - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (1):149-176.
  Hylemorfizm i związane z nim pojęcie duszy ludzkiej, rozumianej jako forma substancjalna bytu ludzkiego, są zwykle wspierane i komentowane przez przedstawicieli tradycji arystotelesowsko-tomistycznej zarówno w jej klasycznym, jak i współczesnym ujęciu. Jednocześnie hylemorfizm zyskał w ostatnim czasie grupę nowych zwolenników wywodzących się spośród metafizyków analitycznych, niezwiązanych z myślą klasyczną. Niniejszy artykuł jest przede wszystkim próbą odpowiedzi na pytanie o relację nowych, czysto analitycznych wersji hylemorfizmu do jego klasycznej definicji. Podejmuje także kwestię zastosowania tych samych wersji hylemorfizmu w debacie na temat (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  14
  Warsaw Argumentation Week Organised by the Polish School of Argumentation and Our Colleagues From Germany and the UK, 6th-16th September 2018. [REVIEW]Katarzyna Budzynska, Michał Araszkiewicz, Agnieszka Budzyńska-Daca, Martin Hinton, John Lawrence, Sanjay Modgil, Matthias Thimm, Jacky Visser, Tomasz Żurek, Marcin Koszowy, Katie Atkinson, Kamila Dębowska-Kozłowska, Magdalena Kacprzak, Paweł Łupkowski, Barłomiej Skowron, Mariusz Urbański & Maria Załęska - 2018 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 55 (1):231-239.
  In September 2018, the ArgDiaP association, along with colleagues from Germany and the UK, organised one of the longest and most interdisciplinary series of events ever dedicated to argumentation - Warsaw Argumentation Week, WAW 2018. The eleven-day ‘week’ featured a five day graduate school on computational and linguistic perspectives on argumentation ; five workshops: on systems and algorithms for formal argumentation, argumentation in relation to society, philosophical approaches to argumentation, legal argumentation and argumentation in rhetoric ; and two conferences: on (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  14
  An Introduction to the Special Issue on Logic, Cognition and Argumentation.Mariusz Urbański, Michiel Van Lambalgen & Marcin Koszowy - 2018 - Logic and Logical Philosophy 27 (4):417.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  7
  Inwariantyzm a Transcendentyzm.Mariusz Grygianiec - 2019 - Filozofia Nauki 27 (1):49-71.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  6
  What Do God and Creatures Really Do in an Evolutionary Change? Divine Concurrence and Transformism From the Thomistic Perspective in Advance.Mariusz Tabaczek - forthcoming - American Catholic Philosophical Quarterly.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  16
  Stanowisko nieredukcyjne w sporze o tożsamość osobową.Mariusz Grygianiec - 2018 - Diametros 57:23-38.
  In the debate on personal identity, different criteria of identity are proposed and defended. The criteria of identity have usually been taken to state the necessary and sufficient conditions of identity and are interpreted as providing truth conditions for relevant identity statements. The Simple View of personal identity is the thesis that there are no noncircular and informative metaphysical criteria of identity for persons. The paper intends to first deliver a precise and general formulation of the Simple View, and, second, (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  4
  Correlations of Spaces of Pencils.Mariusz Żynel - 2012 - Journal of Applied Logic 10 (2):187-198.
 32.  1
  The Role of Causality in Scientific Models of Explanation in the Context of the Retrieval of the Classical Concept of Divine Action.Mariusz Tabaczek - forthcoming - Scientia et Fides.
  The legitimacy of going back to the classical view of God’s action in the world based on the list of causes and understanding of chance in the works of Aristotle and Aquinas – in the context of contemporary science – seems to depend on whether there is a space for causal analysis within the current models of scientific explanation. This article offers a brief account of the path leading to negation and rediscovery of the importance of causality in scientific explanation (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Granica czy most? O funkcjach rozumienia w hermeneutyce H.-G. Gadamera.Mariusz Oziębłowski - 2006 - Diametros 10:65-77.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34.  1
  Abductive Reasoning: Let’s Find Out Some Models.Natalia Żyluk, Mariusz Urbański & Dorota Żelechowska - forthcoming - Logic Journal of the IGPL.
  We present preliminary results on modelling structure of solutions to a task involving abductive reasoning. Research data were gathered using our new tool—Find Out, which has been designed in order to account empirically for abduction relatively close to everyday reasoning processes, with the necessary level of procedure standardization. The tool enables to capture abduction as a compound form of reasoning, from both product and process perspective. Find Out is set up as a game that requires playing the role of an (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  12
  Personality Traits and Vitamin D3 Supplementation Affect Mood State 12 H Before 100 Km Ultramarathon Run.Daniel Krokosz, Mariusz Lipowski, Piotr Aschenbrenner & Wojciech Ratkowski - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  1
  A Trace of Similarity Within Even Greater Dissimilarity.Mariusz Tabaczek - 2018 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 23 (1):95-132.
  This article readdresses the Przywara-Barth controversy concerning analogia entis. The main point of our analysis is the question of whether the concept of analogy presented by Erich Przywara was in line with the classical Aristotelian-Thomistic definition and use of analogy in theistic predication. First, we ask about Przywara’s strong conviction that analogy is primarily a metaphysical and not merely a grammatical doctrine. Secondly, after presenting the complexity of Aquinas’ notion of analogy, as well as the variety of opinions on this (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Monizm anomalny i epifenomenalizm.Mariusz Grygianiec - 2009 - Filozofia Nauki 17 (2).
  In the text Jaegwon Kim's epiphenomenalist objection to anomalous monism is critically discussed and refuted. The author tries to show that the objection in question originates mainly on the basis of disregarding of Davidsonian ontology - particularly his views on properties and events. The main aim of the paper is to demonstrate that the epiphenomenalist objection does not arise, if we are prepared to take Davidson's ontology seriously.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  32
  Assessing Levels of Epistemological Understanding: The Standardized Epistemological Understanding Assessment.Natalia Żyluk, Karolina Karpe, Mikołaj Michta, Weronika Potok, Katarzyna Paluszkiewicz & Mariusz Urbański - 2018 - Topoi 37 (1):129-141.
  This article describes the process of modification and Polish adaptation of an instrument constructed to assess the level of epistemological understanding. The original tool was developed by Kuhn et al. in order to account for transitions between, and coordination of, subjective and objective dimensions of knowing across different judgement domains. Our aim was to improve its psychometric properties. The main changes included extending the list of test items, a new administration procedure and the introduction of a quantitative scoring method. The (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  13
  Remarks on Synthetic Tableaux for Classical Propositional Calculus.Mariusz Urbanski - 2001 - Bulletin of the Section of Logic 30 (4):195-204.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  13
  Covering a Function on the Plane by Two Continuous Functions on an Uncountable Square – the Consistency.Mariusz Rabus & Saharon Shelah - 2000 - Annals of Pure and Applied Logic 103 (1-3):229-240.
  It is consistent that for every function there is an uncountable set and two continuous functions such that f {f0, f1} for every A2,α≠β.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  3
  Funkcje sztuki w teorii Czystej Formy Stanisława Ignacego Witkiewicza.Mariusz Oziębłowski - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (1):69.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  32
  German Claims Against Poland.Krzysztof Rak & Mariusz Muszynski - 2007 - The Chesterton Review 33 (1-2):280-287.
 43.  8
  Teoria kategorii i niektóre jej logiczne aspekty.Mariusz Stopa - 2018 - Philosophical Problems in Science 64:7-58.
  This article is intended for philosophers and logicians as a short partial introduction to category theory and its peculiar connection with logic. First, we consider CT itself. We give a brief insight into its history, introduce some basic definitions and present examples. In the second part, we focus on categorical topos semantics for propositional logic. We give some properties of logic in toposes, which, in general, is an intuitionistic logic. We next present two families of toposes whose tautologies are identical (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  22
  How To Get Rid of Closure.Mariusz Grygianiec - 2016 - Diametros 48:1-17.
  Sophie Gibb has recently invented a very interesting strategy against Kim’s causal exclusion argument. This strategy adopts the powers theory of causation and an interpretation of mental causation in terms of double prevention. Gibb’s strategy results both in invalidating the principle of the causal closure of the physical domain in most of its formulations and in disarming the argument in question. In my paper, I present a general procedure for the opponents of reductive physicalism which enables them to _grapple successfully_ (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  4
  Axiology and the Mortality of the Human Being.Mariusz Wojewoda - 2018 - Ethics and Bioethics (in Central Europe) 8 (3-4):219-226.
  Awareness of mortality is one of the key aspects of human existence. Death goes beyond the boundary of knowledge, mortality. However, it is actually experienced by man as something inevitable. Death is a fact – the end of life, and the experience of mortality is one of the borderline situations. In the essay, the author puts forward the thesis that the experience of mortality has a significant impact on the human understanding of values. Attitudes towards death be it fear, resignation, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  3
  Coreference Resolution for Anaphoric Pronouns in Texts on Medical Products.Jerzy Krawczuk & Mariusz Ferenc - 2018 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 56 (1):205-216.
  Coreference resolution is the task of finding all expressions that refer to the same entity in a text. It is one of the higher level NLP tasks. It allows, for example, to extract more information about medical products from larger texts. A product such as ‘ambidextrous gloves’ may appear in a text in many different forms. For example, they could be referred to by the pronoun ‘they’, such as in this sentence. The algorithm presented in this paper finds pronouns and (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  19
  Transitional Humanity.Mariusz M. Czarniecki & Maciej Bańkowski - 2009 - Dialogue and Universalism 19 (11-12):107-123.
  The author’s firm belief is that transitional humanity is not yet humanity proper but pre-humanity. He is especially intrigued by the essence and purpose of today’s contradiction between humanity’s immense advancement in micro-electronics, digital technology and social lore and its shocking moral shortcomings, best visible in its stagnant unchangeability—especially regarding the passionate quest for ever-better weaponry. Will our transience turn out to be nothing more but a phase on the road to human perfection, or will it petrify into an “inborn” (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  22
  Liberalizm – między ideologią a metapolityką.Mariusz Turowski - 2007 - Studia Philosophica Wratislaviensia:77-86.
  Artykuł stanowi próbę określenia najważniejszych współczesnych trendów dotyczących rozpoznania społecznych, politycznych i kulturowych aspektów myśli (tradycji) liberalnej. W tym celu przedstawione i poddane analizie są dwa podejścia. Pierwsze z nich to główna obecnie definicja liberalizmu przez pryzmat praw i uprawnień jednostki. Teoria liberalna w tym ujęciu związana jest w bardziej ogólnymi dyskursami społeczno-kulturowymi na temat pluralizmu, praw jednostek, rządów prawa, konstytucjonalizmu, swobód politycznych, wolnego rynku i praw człowieka. Z drugiej strony zbadane zostaje stanowisko I. Wallersteina, dla którego liberalizm jest wyrafinowanym (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  27
  Teoria części czasowych – tezy i argumentacje.Mariusz Grygianiec - 2009 - Filozofia Nauki 17 (4).
  In the paper the most popular arguments in favour of the doctrine of temporal parts are presented and analysed. The author discusses the following arguments: (i) from analogy; (ii) from ontological parsimony; (iii) from intrinsic change; (iv) from mereological change; (v) against presentism; (vi) from time travel; (vii) from vagueness; (viii) from coincidence. The main aim of the paper is to show - in the light of examined arguments - that the 3D-ism/4D-ism equivalence thesis might be treated as a well-founded (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  24
  The Dialectics of Entrepreneurial Leadership. Toward a Dynamic Theory of Corporate Governance.Mariusz Bratnicki, Aldona Fraczkiewicz & Rafal Kozlowski - 2007 - Proceedings of the International Association for Business and Society 18:333-338.
  Dialectical contradictions influence organizational processes in distinct ways and create a unique dynamics in terms of leadership process in entrepreneurialorganizations. We integrate research from charismatic, transformational, and organizational literature, as well as entrepreneurship literature, to create a generalized model of entrepreneurial leadership that is descriptively robust and conceptually distinct from existing concepts. We focus specifically on visionary, transformational, and motivational contradictions of entrepreneurial leadership and conclude by discussing the implications of organizational reconciliation of these three contradictions for leadership research and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 150