Results for 'G��ran Duus-Otterstr��m'

1000+ found
Order:
 1.  22
  Weak and strong luck egalitarianism.G.|[Ouml]|Ran Duus-Otterstr|[Ouml]|M. - 2012 - Contemporary Political Theory 11 (2):153.
 2.  3
  If MacIntyre ran a business school… how practical wisdom can be developed in management education.Alejo José G. Sison & Dulce M. Redín - 2022 - Business Ethics, the Environment and Responsibility 32 (1):274-291.
  The purpose of this paper is to show how a MacIntyre-inspired business school could contribute to developing practical wisdom in students through its curriculum, methods, faculty, student selection criteria, and governance. Despite MacIntyre's critiques, management can be presented, in MacIntyrean terms, as a second-order, domain-relative practice, with practical wisdom as corresponding virtue. Management education consists in developing practical wisdom. How? Primarily by initiating students and enabling them to participate in communal traditions of inquiry focused on, although not limited to, the (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  3
  İsl'm Mantık Geleneğinde Belirsiz Ad ve Fiiller Üzerine Bir Soruşturma.Hacı Kaya - 2020 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 33:34-55.
  Kavram mantığı üzerine bina edilen klasik mantık bilimi, daha çok ad kavramlar ve bu kavramlardan bileşen önermeler üzerinden yürütülmüştür. Bu, İslâm mantık tarihinde öncekilerin mantık geleneğinde böyle olmakla birlikte sonrakilerin mantık geleneğinde çok daha belirgindir. Mantık biliminin, bu eğilimle yürütüldüğü ve yüzyılları içeren tarihinde fiil kavramlar, hem kavram hem de yargı bağlamlarıyla kimi belirsizlikleri beraberinde sürükleye gelmiştir. Her ne kadar mantık bilimi, kurulduğu andan itibaren psiko-sosyal temelli dillerin belirleyiciliğinden mümkün oldukça kendisini yalıtıp bilimlere evrensel dil sunma iddiasında bulunmuş ve bu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  5
  Mak'sıdu’ş-Şeri' Işığında Modern Medyanın Öncelikleri.Mahmoud Alnaffar - 2022 - Atebe 8:265-298.
  Modern dönemde iletişim ve ulaşımda teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünya küçük bir köy haline gelmiştir. Bu dönemde Batı sistemi maneviyatı ve ahireti bırakıp maddiyat ve dünya için belli araç ve gereçleri üreterek modern medya alanına egemen olma gücünü elde etmiştir. Bu durum özellikle İslam’a saldıran söylemlerin tırmanması, dini gruplara saldırıların artması ve İslami içeriklerle savaşın büyümesiyle birlikte İslami medyayla uğraşanların hitap önceliklerini tekrar gözden geçirmelerini gerekli kılmıştır. Aslında bu meydan okumalar İslam medyasının daha önce sıkıntısını yaşadığı ve halen de devam eden (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  15
  Kierkegaard’nun Öznel-Nesnel Hakikat Ayrımı Temelinde Tekil Birey Anlayışı.Soner Soysal - 2019 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 6 (2):90-101.
  Bu makalede Søren Kierkegaard felsefesinin temel kavramlarından birisi olan ve yine bu felsefeye varoluşçu karakterini kazandıran tekil birey kavramını ele alıyorum. Kierkegaard, ilk bakışta epistemolojik bir ayrımmış gibi görünen, bu kavramı öznel ile nesnel hakikat arasında yaptığı ayrım üzerine temellendirir. Kierkegaard tekil bireye giden yolun nesnel hakikatten değil, öznel hakikatten geçtiğini ileri sürer. Tekil birey, Kierkegaard’ya göre, kendi yaşamının sorumluluğunu alabilen, kendi yaşamını şekillendiren değerleri seçebilen ve bu değerlerle nasıl ilişki kuracağını belirleyebilen bir bireydir. Ne var ki, Kierkegaard’ya göre, tekil (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. C. G. Christians et J. M. Van Hook , "j. Ellul. Interpretative essays". [REVIEW]G. Hottois - 1987 - Revue Internationale de Philosophie 41 (2):307.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  9
  HUGHES, G. E. and CRESSWELL, M. J.: "A Companion to Modal Logic".G. Priest - 1986 - Australasian Journal of Philosophy 64:220.
 8.  83
  II—M.G.F. Martin.M. G. F. Martin - 1997 - Aristotelian Society Supplementary Volume 71 (1):75-98.
 9.  12
  M.G. Flaherty, A Watched Pot: How We Experience Time. [REVIEW]M. G. Flaherty - 2002 - Human Studies 25 (2):257-265.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 10.  41
  G. N. Cantor and M. J. S. Hodge, Editors, Conceptions of Ether. Studies in the History of Ether Theories 1740–1900. Cambridge & New York: Cambridge University Press (1981) x + 351 pp. $55.00. [REVIEW]Stephen G. Brush - 1982 - Philosophy of Science 49 (4):655-.
 11. G. F. McLean, O. M. I., "Philosophy and the Future of Man: Proceedings of the American Catholic Philosophical Association". [REVIEW]John M. Quinn - 1970 - The Thomist 34 (1):138.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  12
  G. N. Cantor and M. J. S. Hodge, Editors, Conceptions of Ether. Studies in the History of Ether Theories 1740–1900. Cambridge & New York: Cambridge University Press (1981) x + 351 pp. $55.00.Stephen G. Brush - 1982 - Philosophy of Science 49 (4):655-656.
 13.  37
  M. G. Bertinelli Angeli and M. Giacchero: Atene e Sparta nella storiografia trogiana (415–400 a.C). Pp. 334. Genova: Istituto di storia antica e scienze ausiliarie, 1974. Paper. [REVIEW]D. M. Lewis - 1977 - The Classical Review 27 (02):301-.
 14.  14
  M. G. Bertinelli Angeli and M. Giacchero: Atene e Sparta nella storiografia trogiana . Pp. 334. Genova: Istituto di storia antica e scienze ausiliarie, 1974. Paper. [REVIEW]D. M. Lewis - 1977 - The Classical Review 27 (2):301-301.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Abe I son. H. Sussman, GJ with Sussman, J.(1985) Structure and Interpretation of Computer Programs, Cambridge MA. Austin, JL (1975) How to Do Things with Words, 2nd edn by JO Urmson and M. Sbisa, Cambridge MA. Babbage, HP (ed.)(1889) Babbage's Calculating Engines, London. [REVIEW]G. P. Baker, P. M. S. Hacker & P. Benner - 1987 - In Rainer P. Born (ed.), Artificial Intelligence: The Case Against. St Martin's Press. pp. 214.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. G.P. Baker, P.M.S. Hacker, "Frege: Logical Excavations". [REVIEW]M. Di Francesco - 1987 - Epistemologia 10 (1):149.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. G.P. Baker, P.M.S. Hacker, "Language, Sense and Nonsense". [REVIEW]M. Di Francesco - 1986 - Epistemologia 9 (2):376.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Brain chips: Postpone the debate-GQ Maguire, Jr. and Ellen M. McGee reply.G. Q. Magurie & E. M. McGee - 1999 - Hastings Center Report 29 (6):4-4.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  31
  An Analytical Commentary on Wittgenstein's Philosophical Investigations.G. P. Baker & P. M. S. Hacker - 1980 - Malden, MA: Wiley-Blackwell. Edited by P. M. S. Hacker & Gordon P. Baker.
 20.  34
  Gravitation theory in the spacetimeR×S 3.G. Zet, C. Pasnicu & M. Agop - 1991 - Foundations of Physics 21 (4):473-481.
  A geometric formulation of the gravitation theory in the spacetime R × S 3 is given. A linear connection is introduced on the tangent bundle T(R × S 3 ) and then the connection coefficients and the Riemann curvature tensor are calculated. It is shown that their expressions differ from those of Carmeli and Malin [Found. Phys.17, 407 (1987)] by supplementary terms due to the noncommutativity of derivatives used on the spacetime R × S 3 . The Einstein field equations (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Language, sense and nonsense.G. P. Baker & P. M. S. Hacker - 1985 - Revue Philosophique de la France Et de l'Etranger 175 (1):46-49.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 22. Setting Things before the Mind: M.G.F. Martin.M. G. F. Martin - 1998 - Royal Institute of Philosophy Supplement 43:157-179.
  Listening to someone from some distance in a crowded room you may experience the following phenomenon: when looking at them speak, you may both hear and see where the source of the sounds is; but when your eyes are turned elsewhere, you may no longer be able to detect exactly where the voice must be coming from. With your eyes again fixed on the speaker, and the movement of her lips a clear sense of the source of the sound will (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   42 citations  
 23.  9
  G. E. Hughes and M. J. Cresswell. A new introduction to modal logic. Routledge, London and New York1996, x + 421 pp. [REVIEW]Michael Zakharyaschev - 1997 - Journal of Symbolic Logic 62 (4):1483-1484.
 24. Language, Sense and Nonsense.G. P. Baker & P. M. S. Hacker - 1985 - Mind 94 (374):307-310.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   17 citations  
 25.  2
  Rules and grammar.G. P. Baker & P. M. S. Hacker - 2009 - In Wittgenstein: Rules, Grammar and Necessity. Oxford, UK: Wiley‐Blackwell. pp. 41–80.
  This chapter contains sections titled: The Tractatus and rules of logical syntax From logical syntax to philosophical grammar Rules and rule‐formulations Philosophy and grammar The scope of grammar Some morals.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 26. Wittgenstein, rules, grammar and necessity, vol. 2 of an Analytical Commentary of the Philosophical investigations.G. P. Baker & P. M. S. Hacker - 1988 - Revue Philosophique de la France Et de l'Etranger 178 (3):357-357.
 27.  21
  Scepticism, Rules & Language.G. P. Baker & P. M. S. Hacker - 1988 - Noûs 22 (4):618-624.
 28.  11
  Zettel: Edited by G. E. M. Anscombe and G. H. Von Wright. Translated by G. E. M. Anscombe.G. E. M. Anscombe & G. H. von Wright (eds.) - 1967 - Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
  _Zettel, _ an en face bilingual edition, collects fragments from Wittgenstein's work between 1929 and 1948 on issues of the mind, mathematics, and language.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Thermodynamics of an Empty Box.G. J. Schmitz, M. te Vrugt, T. Haug-Warberg, L. Ellingsen & P. Needham - 2023 - Entropy 25 (315):1-30.
  A gas in a box is perhaps the most important model system studied in thermodynamics and statistical mechanics. Usually, studies focus on the gas, whereas the box merely serves as an idealized confinement. The present article focuses on the box as the central object and develops a thermodynamic theory by treating the geometric degrees of freedom of the box as the degrees of freedom of a thermodynamic system. Applying standard mathematical methods to the thermody- namics of an empty box allows (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Wittgenstein. Understanding and Meaning. An Analytical Commentary on the Philosophical Investigations.G. P. Baker & P. M. S. Hacker - 1982 - Philosophy and Rhetoric 15 (3):212-214.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 31.  89
  Functions in begriffsschrift.G. P. Baker & P. M. S. Hacker - 2003 - Synthese 135 (3):273 - 297.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 32. Die Sprache der Freiheit. Philosophische Praxis und Kunst und Religion.G. T., P. T. & M. P. (eds.) - 2011 - LIT.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Memory: a behavioristic and neuroscientific approach.G. J. Thomas & J. M. Ordy - 1992 - In Neuropsychology of Memory. pp. 485--495.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Neuropsychology of Memory.G. J. Thomas & J. M. Ordy - 1992
 35. Language, Sense and Nonsense: A Critical Investigation into Modern Theories of Language.G. P. Baker & P. M. S. Hacker - 1985 - Philosophy 60 (232):270-272.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 36. Language, Sense and Nonsense. A Critical Investigation into Modern Theories of Language.G. P. Baker & P. M. S. Hacker - 1986 - Tijdschrift Voor Filosofie 48 (4):663-664.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 37.  34
  Implantable Brain Chips? Time for Debate.G. Q. Maguire & Ellen M. McGee - 1999 - Hastings Center Report 29 (1):7-13.
  We have long used mechanical devices to compensate for physical disability. Soon, however, it may be possible to augment mental capacity—to add memory or upgrade processing power. We should ponder the enormous moral implications of the machine‐assisted mind now, before it is accomplished.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 38.  24
  Book Review:Protozoa in Biological Research G. N. Calkins, F. M. Summers. [REVIEW]M. M. W. - 1941 - Philosophy of Science 8 (3):394-.
 39.  51
  Symposium: Is there a Problem about Sense-Data?G. A. Paul, H. M. Smith & A. R. M. Murray - 1936 - Aristotelian Society Supplementary Volume 15 (1):61-101.
 40.  23
  Appraising Lakatos: Mathematics, Methodology and the Man.G. Kampis, L.: Kvasz & M. Stöltzner (eds.) - 2002 - Kluwer Academic Publishers.
  The volume also publishes for the first time a part of his Debrecen Ph.D. thesis and it is concluded by a bibliography of his Hungarian writings.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 41.  19
  Some comments on the interpretation of the ‘kikuchi-like reflection patterns’ observed by scanning electron microscopy.G. R. Booker, A. M. B. Shaw, M. J. Whelan & P. B. Hirsch - 1967 - Philosophical Magazine 16 (144):1185-1191.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 42. Smisao i vrednost života po Hajnrihu Rihteru: teza primljena za doktorski ispit na sednici Fakultetskog saveta Univerziteta Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 18 marta 1938 prema referatu članova ispitnog odbora g.d-ra Dragiše M. Đurića i g. d-ra Nikole M. Popovića, redovnih profesora Univerziteta, i g. d-ra Miloša N. Đurića, docenta Univerziteta.Milan M. Jovanović - 1938 - Beograd: [No Publisher Identified].
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  3
  Private linguists and ‘private linguists’ – Robinson Crusoe sails again.G. P. Baker & P. M. S. Hacker - 2009 - In Wittgenstein: Rules, Grammar and Necessity. Oxford, UK: Wiley‐Blackwell. pp. 157–209.
  This chapter contains sections titled: Is a language necessarily shared with a community of speakers? Innate knowledge of a language Robinson Crusoe sails again Solitary cavemen and monologuists Private languages and ‘private languages’ Overview.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Myowa-Yamakoshi, M., B53 Paterson, KB, 263 Phillips, AT, 43 Plesa-Skwerer, D., 11 Poeppel, D., B27.N. Dumay, S. Faja, J. Feldman, R. Filik, M. G. Gaskell, S. A. Gelman, T. P. German, G. D. Heyman, R. M. Joseph & B. Keysar - 2003 - Cognition 89:295.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  2
  Index.G. P. Baker & P. M. S. Hacker - 2009 - In Wittgenstein: Rules, Grammar and Necessity. Oxford, UK: Wiley‐Blackwell. pp. 371–380.
  This chapter contains sections titled: The continuation of the Early Draft into philosophy of mathematics Hidden isomorphism A common methodology The flatness of philosophical grammar.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  70
  Dummett's purge: Frege without functions.G. P. Baker & P. M. S. Hacker - 1983 - Philosophical Quarterly 33 (131):115-132.
 47. Wittgenstein: Understanding and Meaning, Volume 1 of An Analytical Commentary on the Philosophical Investigations.G. P. Baker & P. M. S. Hacker (eds.) - 2005-01-01 - Blackwell.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 48.  2
  Physics in the making: essays on developments in 20th century physics: in honour of H.B.G. Casimir on the occasion of his 80th birthday.H. B. G. Casimir, Andries Sarlemijn & M. J. Sparnaay (eds.) - 1989 - New York, N.Y., U.S.A.: Sole distributors for the U.S.A. and Canada, Elsevier Science Pub. Co..
  H.B.G. Casimir's life, interests and works are intertwined with the important developments that have taken place in physics during this century. This book was compiled by his friends and admirers in honour of his 80th birthday and concentrates mainly on Casimir's achievements in the field of physics, though without ignoring the peripheral areas of the history and philosophy of physics in which he was greatly interested. The book is divided into four parts. Part I describes Casimir's teachers, Ehrenfest, Bohr and (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  31
  Arnold Reymond. Quelques considérations sur la nature de la logique et de son objet. Bulletin de la Société Française de Philosophie, vol. 45 , pp. 33–57. - G. Bénézé, Jean-Louis Destouches, Paulette Destouches-Février, R. Le Senne, R. Poirier, Arnold Reymond. Discussion. Bulletin de la Société Française de Philosophie, vol. 45 , pp. 57–70. - R. Blanché. Lettre de M. R. Blanché. Bulletin de la Société Française de Philosophie, vol. 45 , pp. 71–74. See Erratum, ibid., p. 131. - Arnold Reymond. Réponse d'Arnold Reymond à la lettre de M. Blanché. Bulletin de la Société Française de Philosophie, vol. 45 , pp. 74–82. - R. Blanché. Passages d'une lettre. Bulletin de la Société Française de Philosophie, vol. 45 , p. 82. - Arnold Reymond. Réponse. Bulletin de la Société Française de Philosophie, vol. 45 , pp. 82–83. - G. Bénézé. Lettre de M. G. Bénézé: Note sur la logique en général. Bulletin de la Société Française de Philosophie, vol. 45 , pp. 83–84. - Arnold Reymond. Réponse de M. Arnold Re. [REVIEW]Carl G. Hempel - 1957 - Journal of Symbolic Logic 22 (3):325-325.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  13
  Wittgenstein: Rules, Grammar and Necessity: Volume 2 of an Analytical Commentary on the Philosophical Investigations, Essays and Exegesis 185-242.G. P. Baker & P. M. S. Hacker - 2009 - Malden, Mass.: Wiley-Blackwell. Edited by P. M. S. Hacker.
  The Second Edition of _Wittgenstein: Rules, Grammar and Necessity_ now includes extensively revised and supplemented coverage of the Wittgenstein's complex and controversial remarks on following rules. Includes thoroughly rewritten essays and the addition of one new essay on communitarian and individualist conceptions of rule-following Includes a greatly expanded essay on Wittgenstein’s conception of logical, mathematical and metaphysical necessity Features updates to the textual exegesis as the result of taking advantage of the search engine for the Bergen edition of the _Nachlass_ (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 1000