Results for 'Jacek Maciej Wojtkowski'

999 found
Order:
 1. Dialog kościoła ze sztuką wdług Jana Pawła II. Zarys problematyki.Jacek Maciej Wojtkowski - 2011 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 17:309-320.
  Jan Paweł II wielokrotnie odnosił się do relacji między Kościołem a sztuką. Dostrzegał, że dialog między Kościołem i sztuką wygasł lub został naznaczony sprzecznościami na przełomie XIX i XX wieku. W niniejszym studium koncentruję się na dwóch kluczowych kwestiach: czy Kościołowi potrzebna jest sztuka oraz czy sztuka potrzebuje Kościoła? Odpowiedź na drugie pytanie nie jest ewidentna i odnosi się do innej kwestii sformułowanej przez Jana Pawła II:,,Czy sztuka ulega ograniczeniu lub zostaje pozbawiona istotnego znaczenia, jeżeli pomija rzeczywistość Kościoła?”. Sztuka w (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  69
  The Polish School of Argumentation: A Manifesto.Katarzyna Budzynska, Michal Araszkiewicz, Barbara Bogołȩbska, Piotr Cap, Tadeusz Ciecierski, Kamila Debowska-Kozlowska, Barbara Dunin-Kȩplicz, Marcin Dziubiński, Michał Federowicz, Anna Gomolińska, Andrzej Grabowski, Teresa Hołówka, Łukasz Jochemczyk, Magdalena Kacprzak, Paweł Kawalec, Maciej Kielar, Andrzej Kisielewicz, Marcin Koszowy, Robert Kublikowski, Piotr Kulicki, Anna Kuzio, Piotr Lewiński, Jakub Z. Lichański, Jacek Malinowski, Witold Marciszewski, Edward Nieznański, Janina Pietrzak, Jerzy Pogonowski, Tomasz A. Puczyłowski, Jolanta Rytel, Anna Sawicka, Marcin Selinger, Andrzej Skowron, Joanna Skulska, Marek Smolak, Małgorzata Sokół, Agnieszka Sowińska, Piotr Stalmaszczyk, Tomasz Stawecki, Jarosław Stepaniuk, Alina Strachocka, Wojciech Suchoń, Krzysztof Szymanek, Justyna Tomczyk, Robert Trypuz, Kazimierz Trzȩsicki, Mariusz Urbański, Ewa Wasilewska-Kamińska, Krzysztof A. Wieczorek, Maciej Witek, Urszula Wybraniec-Skardowska, Olena Yaskorska, Maria Załȩska, Konrad Zdanowski & Żure - 2014 - Argumentation 28 (3):267-282.
  Building on our diverse research traditions in the study of reasoning, language and communication, the Polish School of Argumentation integrates various disciplines and institutions across Poland in which scholars are dedicated to understanding the phenomenon of the force of argument. Our primary goal is to craft a methodological programme and establish organisational infrastructure: this is the first key step in facilitating and fostering our research movement, which joins people with a common research focus, complementary skills and an enthusiasm to work (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 3.  48
  Obóz Kultury 2.0.Mirosław Filiciak, Alek Tarkowski, Agata Jałosińska, Andrzej Klimczuk, Maciej Rynarzewski, Jacek Seweryn, Stunża M., D. Grzegorz, Marcin Wilkowski & Anna Orlik - 2010 - Fundacja Ortus.
  Obóz Kultury 2.0 Mirosław Filiciak, Alek Tarkowski, Agata Jałosińska, Andrzej Klimczuk, Maciej Rynarzewski, Jacek Seweryn, Stunża M., D. Grzegorz, Marcin Wilkowski & Anna Orlik .
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Zgodność z rzeczywistością. Uwagi o Jacka J. Jadackiego teorii prawdy.Maciej Witek - 2005 - Filozofia Nauki 3.
  The author starts with the assumption that a popular idea, according to which a true sentence corresponds with reality, is adequate. Therefore, any adequate theory of truth has to account for it. It turns out, however, that it is the epistemic conception, not the correspondence one, that meets such a demand. In order to justify his claim, the author discusses Jacek J. Jadacki's theory of truth. Roughly speaking, the theory in question states that if a given sentence refers to (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Theory of Imperatives From Different Points of View (2).Anna Brożek, Jacek Jadacki & Berislav Žarnić (eds.) - 2013 - Wydawnictwo Naukowe Semper.
  The previous volume of the series Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University---entitled Imperatives from Different Points of View---was the first result of the project Theory of Imperatives and Its Applications realized by the group composed by Anna Brożek, Jacek Jadacki and Berislav Žarnić. The project was supported by the Foundation for Polish Science within the program Homing Plus. One of the most important points of this project was the International Symposium Imperatives in Theory and Practice which (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  34
  Euphony and Logos: Essays in Honour of Maria Steffen-Batóg and Tadeusz Batóg.Roman Murawski & Jerzy Pogonowski (eds.) - 1997 - Rodopi.
  Contents: Preface. SCIENTIFIC WORKS OF MARIA STEFFEN-BATÓG AND TADEUSZ BATÓG. List of Publications of Maria Steffen-Batóg. List of Publications of Tadeusz Batóg. Jerzy POGONOWSKI: On the Scientific Works of Maria Steffen-Batóg. Jerzy POGONOWSKI: On the Scientific Works of Tadeusz Batóg. W??l??odzimierz LAPIS: How Should Sounds Be Phonemicized? Pawe??l?? NOWAKOWSKI: On Applications of Algorithms for Phonetic Transcription in Linguistic Research. Jerzy POGONOWSKI: Tadeusz Batóg's Phonological Systems. MATHEMATICAL LOGIC. Wojciech BUSZKOWSKI: Incomplete Information Systems and Kleene 3-valued Logic. Maciej KANDULSKI: Categorial Grammars (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  31
  Epic Poem or Adaptation to Catholic Doctrine? Two Polish Versions of Paradise Lost.Ursula Phillips - 2012 - The European Legacy 17 (3):349 - 365.
  The history of Milton's reception in Poland suggests that he was mainly seen as a model practitioner of epic poetry, rather than as a political or religious thinker. This conclusion is borne out by comparing two of the three complete translations of Paradise Lost into Polish?the first by Jacek Przybylski (1791), the second by W?adys?aw Bartkiewicz (1902) (the third being Maciej S?omczy?ski's 1974 translation). The examination of a few crucial passages demonstrates that the earlier translation, Przybylski's, is more (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Świat fizyczny wyłania się z matematyki. Z Rogerem Penrosem rozmawia Jacek Urbaniec.Jacek Urbaniec - 1993 - Filozofia Nauki 1.
  Jacek Urbaniec: Platonism in the philosophy of mathematics does not necessarily imply that there are links between the temporal physical world and the eternal world of mathematics..
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  58
  Culture–Gene Coevolution, Norm-Psychology and the Emergence of Human Prosociality.Maciej Chudek & Joseph Henrich - 2011 - Trends in Cognitive Sciences 15 (5):218-226.
 10.  34
  On the Archetypes in Information Systems Development: An Exploration.Wita Wojtkowski - 1994 - World Futures 42 (1):155-160.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. The Truth About the Future.Jacek Wawer - 2014 - Erkenntnis 79 (S3):365-401.
  There is a long-standing disagreement among Branching-Time theorists. Even though they all believe that the branching representation accurately grasps the idea that the future, contrary to the past, is open, they argue whether this representation is compatible with the claim that one among many possible futures is distinguished—the single future that will come to be. This disagreement is paralleled in an argument about the bivalence of future contingents. The single, privileged future is often called the Thin Red Line. I reconstruct (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 12.  8
  Illocution and Accommodation in the Functioning of Presumptions.Maciej Witek - forthcoming - Synthese:1-38.
  In this paper, I develop a speech-act based account of presumptions. Using a score-keeping model of illocutionary games, I argue that presumptions construed as speech acts can be grouped into three illocutionary act types defined by reference to how they affect the state of a conversation. The paper is organized into two parts. In the first one, I present the score-keeping model of speech act dynamics; in particular, I distinguish between two types of mechanisms—the direct mechanism of illocution and the (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 13.  46
  An Interactional Account of Illocutionary Practice.Maciej Witek - 2015 - Language Sciences 47:43-55.
  The paper aims to develop an interactional account of illocutionary practice, which results from integrating elements of Millikan's biological model of language within the framework of Austin's theory of speech acts. The proposed account rests on the assumption that the force of an act depends on what counts as its interactional effect or, in other words, on the response that it conventionally invites or attempts to elicit. The discussion is divided into two parts. The first one reconsiders Austin's and Millikan's (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 14.  41
  On the Pragmatic Approach to Counterpossibles.Maciej Sendłak - 2019 - Philosophia 47 (2):523-532.
  Nina Emery and Christopher Hill proposed a pragmatic approach toward the debate about counterpossibles—i.e., counterfactuals with impossible antecedents. The core of this approach is to move the burden of the problem from the notion of truth value into the notion of assertion. This is meant to explain our pre-theoretical intuitions about counterpossibles while claiming that each and every counterpossible is vacuously true. The aim of this paper is to indicate a problematic aspect of this view.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15.  55
  Back to the actual future.Jacek Wawer & Alex Malpass - 2020 - Synthese 197 (5):2193-2213.
  The purpose of the paper is to rethink the role of actuality in the branching model of possibilities. We investigate the idea that the model should be enriched with an additional factor—the so-called Thin Red Line—which is supposed to represent the single possible course of events that gets actualized in time. We believe that this idea was often misconceived which prompted some unfortunate reactions. On the one hand, it suggested problematic semantic models of future tense and and on the other, (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16.  44
  Mechanisms of Illocutionary Games.Maciej Witek - 2015 - Language and Communication 42:11-22.
  The paper develops a score-keeping model of illocutionary games and uses it to account for mechanisms responsible for creating institutional facts construed as rights and commitments of participants in a dialogue. After introducing the idea of Austinian games—understood as abstract entities representing different levels of the functioning of discourse—the paper defines the main categories of the proposed model: interactional negotiation, illocutionary score, appropriateness rules and kinematics rules. Finally, it discusses the phenomenon of accommodation as it occurs in illocutionary games and (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 17.  60
  Alternative Frameworks and Counterpossibles.Maciej Sendłak - 2016 - Grazer Philosophische Studien 93 (1):24-41.
  The aim of this paper is to show why the theories of impossible worlds do not fully solve the problem of counterpossibles, but merely shift it. Moreover, by making a distinction between two types of languages, we will show that some expectations about proper theory of counterfactuals might be too great.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 18.  22
  To: “Results of the Downhole Microseismic Monitoring at a Pilot Hydraulic Fracturing Site in Poland — Part 1: Event Location and Stimulation Performance,” Wojciech Gajek, Jacek Trojanowski, Michał Malinowski, Marek Jarosiński, and Marko Riedel, Interpretation, 6, No. 3, SH39–SH48, Http://Dx.Doi.Org/10.1190/Int-2017-0205.1. [REVIEW]Wojciech Gajek, Jacek Trojanowski, Michał Malinowski, Marek Jarosiński & Marko Riedel - 2018 - Interpretation: SEG 6 (4):Y3-Y5.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  7
  The Expressive Dimension and Score-Changing Function of Speech Acts From the Evolutionist Point of View.Maciej Witek - 2019 - Grazer Philosophische Studien 96 (3):381-398.
  The aim of this paper is twofold. First, the author examines Mitchell Green’s account of the expressive power and score-changing function of speech acts; second, he develops an alternative, though also evolutionist approach to explaining these two hallmarks of verbal interaction. After discussing the central tenets of Green’s model, the author draws two distinctions – between externalist and internalist aspects of veracity, and between perlocutionary and illocutionary credibility – and argues that they constitute a natural refinement of Green’s original conceptual (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. Monism and Gunk.Jacek Brzozowski - 2016 - In Mark Jago (ed.), Reality Making. Oxford University Press. pp. 57-74.
 21.  27
  The Do's and Don'ts of Neurofeedback Training: A Review of the Controlled Studies Using Healthy Adults. [REVIEW]Jacek Rogala, Katarzyna Jurewicz, Katarzyna Paluch, Ewa Kublik, Ryszard Cetnarski & Andrzej Wróbel - 2016 - Frontiers in Human Neuroscience 10.
 22.  4
  Introducing Temporal Theory to the Field of Sport Psychology: Toward a Conceptual Model of Time Perspectives in Athletes’ Functioning.Maciej Stolarski, Wojciech Waleriańczyk & Dominika Pruszczak - 2019 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23. 9. On Locating Composite Objects.Jacek Brzozowski - 2008 - In Dean W. Zimmerman (ed.), Oxford Studies in Metaphysics. Oxford University Press. pp. 4--193.
 24.  9
  Existence and God: On Aquinas–Kerr’s Metaphysical Argument.Jacek Wojtysiak - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (4):89-103.
  In this paper, I discuss, as carried out by Gaven Kerr, a reconstruction of Aquinas’s argument for the existence of God from his work De Ente et Essentia. My analysis leads to complementing Kerr’s proposal with the following elements: a summarization of the presented argument in a more formal manner; a specification of the main presuppositions of the Thomistic conception of existence; a drawing of attention to the fact that the essence–esse composition is a borderline case of the array of (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25.  13
  Accommodation and Convention.Maciej Witek - 2016 - Polish Journal of Philosophy 10 (1):99-115.
  The paper develops a non-Gricean account of accommodation: a contextadjusting process guided by the assumption that the speaker’s utterance constitutes an appropriate conversational move. The paper is organized into three parts. The first one reconstructs the basic tenets of Lepore and Stone's non-Gricean model of meaningmaking, which results from integrating direct intentionalism and extended semantics. The second part discusses the phenomenon of accommodation as it occurs in conversational practice. The third part uses the tenets of the non-Gricean model of meaning-making (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 26.  41
  Linguistic Underdeterminacy: A View From Speech Act Theory.Maciej Witek - 2015 - Journal of Pragmatics 76:15-29.
  The aim of this paper is to reformulate the Linguistic Underdeterminacy Thesis by making use of Austin’s theory of speech acts. Viewed from the post-Gricean perspective, linguistic underdeterminacy consists in there being a gap between the encoded meaning of a sentence uttered by a speaker and the proposition that she communicates. According to the Austinian model offered in this paper, linguistic underdeterminacy should be analysed in terms of semantic and force potentials conventionally associated with the lexical and syntactic properties of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 27.  36
  The Deduction Theorem for Quantum Logic—Some Negative Results.Jacek Malinowski - 1990 - Journal of Symbolic Logic 55 (2):615-625.
  We prove that no logic (i.e. consequence operation) determined by any class of orthomodular lattices admits the deduction theorem (Theorem 2.7). We extend those results to some broader class of logics determined by ortholattices (Corollary 2.6).
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 28. How to Establish Authority with Words: Imperative Utterances and Presupposition Accommodation.Maciej Witek - 2013 - In Anna Brożek (ed.), Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, Warszawa 2013. pp. 145-157.
  The purpose of this paper is twofold. First, it aims at providing an account of an indirect mechanism responsible for establishing one's power to issue biding directive acts; second, it is intended as a case for an externalist account of illocutionary interaction. The mechanism in question is akin to what David Lewis calls presupposition accommodation: a rule-governed process whereby the context of an utterance is adjusted to make the utterance acceptable; the main idea behind the proposed account is that the (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 29.  38
  Some Problems with the Russellian Open Future.Jacek Wawer - 2018 - Acta Analytica 33 (4):413-425.
  In a recently published paper, Patrick Todd (2016, 'Future contingents are all false! On behalf of a Russellian open future') advocates a novel treatment of future contingents. On his view, all statements concerning the contingent future are false. He motivates his semantic postulates by considerations in philosophy of time and modality, in particular by the claim that there is no actual future. I present a number of highly controversial consequences of Todd’s theory. Inadequacy of his semantics might indirectly serve as (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30.  17
  Possibilities of Materiality.Maciej Biedziński - 2018 - American Journal of Semiotics 34 (3):293-311.
  In contemporary marketing practice, semiotics is often considered to be a useful set of tools employed only in certain moments of the brand-building process. One of the reasons for this is that models rooted in dyadic understanding of a sign serve to narrow the role of applied semioticians to that of the expert, supporting a linear transfer of meaning from culture to products and services. This article proposes a framework that regards a semiotician, rather, as a key figure—a figure that (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31.  2
  Selfies and the Self: A Diary Study.Maciej Karwowski & Arkadiusz Brzeski - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 32.  7
  Social Fear Learning: From Animal Models to Human Function.Jacek Debiec & Andreas Olsson - 2017 - Trends in Cognitive Sciences 21 (7):546-555.
 33.  18
  The Equivalence of Nonassociative Lambek Categorial Grammars and Context‐Free Grammars.Maciej Kandulski - 1988 - Mathematical Logic Quarterly 34 (1):41-52.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 34. Three Approaches to the Study of Speech Acts.Maciej Witek - 2013 - Dialogue and Universalism 23 (1):129-141.
  The paper reconstructs and discusses three different approaches to the study of speech acts: (i) the intentionalist approach, according to which most illocutionary acts are to be analysed as utterances made with the Gricean communicative intentions, (ii) the institutionalist approach, which is based on the idea of illocutions as institutional acts constituted by systems of collectively accepted rules, and (iii) the interactionalist approach the main tenet of which is to perform illocutionary acts by making conventional moves in accordance with patterns (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35.  25
  The Logic of Intentional Objects. A Meinongian Version of Classical Logic.Jacek Paśniczek - 2000 - Studia Logica 65 (3):429-432.
 36. Modal Meinongianism, Russell’s Paradox, and the Language/Metalanguage Distinction.Maciej Sendłak - 2013 - Polish Journal of Philosophy (2):63-78.
  The subject of my article is the principle of characterization – the most controversial principle of Meinong’s Theory of Objects. The aim of this text is twofold. First of all, I would like to show that Russell’s well-known objection to Meinong’s Theory of Objects can be reformulated against a new modal interpretation of Meinongianism that is presented mostly by Graham Priest. Secondly, I would like to propose a strategy which gives uncontroversial restriction to the principle of characterization and which allows (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  7
  Learning Through Clamor: The Allocation and Perception of Study Time in Noise.Maciej Hanczakowski, C. Philip Beaman & Dylan M. Jones - 2018 - Journal of Experimental Psychology: General 147 (7):1005-1022.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  35
  Effects of Age and Initial Risk Perception on Balloon Analog Risk Task: The Mediating Role of Processing Speed and Need for Cognitive Closure.Maciej Koscielniak, Klara Rydzewska & Grzegorz Sedek - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. On Ideals of Subsets of the Plane and on Cohen Reals.Jacek Cichoń & Janusz Pawlikowski - 1986 - Journal of Symbolic Logic 51 (3):560-569.
  Let J be any proper ideal of subsets of the real line R which contains all finite subsets of R. We define an ideal J * ∣B as follows: X ∈ J * ∣B if there exists a Borel set $B \subset R \times R$ such that $X \subset B$ and for any x ∈ R we have $\{y \in R: \langle x,y\rangle \in B\} \in \mathscr{J}$ . We show that there exists a family $\mathscr{A} \subset \mathscr{J}^\ast\mid\mathscr{B}$ of power ω (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 40.  2
  Piotr Kropotkin i ewolucyjne źródła moralności.Maciej Drabiński - 2020 - Etyka 58 (2):26-49.
  Piotr Kropotkin był najważniejszym przedstawicielem tzw. darwinizmu rosyjskiego oraz teorii pomocy wzajemnej, która podkreślała znaczenie współpracy wewnątrzgatunkowej w procesie doboru naturalnego oraz walki o byt. Na jej kanwie rosyjski badacz wysunął tezę o ewolucyjnych źródłach moralności, będącej problem badawczym w niniejszym artykule. Stanowi to jednocześnie powód dlaczego poza przedstawieniem wspomnianej tezy i jej założeń, w publikacji zilustrowana została także teoria pomocy wzajemnej. Zaproponowana przez Kropotkina wizja moralności suponowała, iż stanowi ona „przyrodzoną” właściwość ludzkiej natury. Podstawę dla niej stanowić ma instynkt (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  15
  The Stigma of Reporting Wrongdoing at Work: When Doing Right is Perceived as Wrong.Maciej Macko & Brita Bjørkelo - 2012 - Polish Psychological Bulletin 43 (2):70-75.
  The stigma of reporting wrongdoing at work: When doing right is perceived as wrong The act of reporting unethical, illegal and illegitimate practices at work, whistleblowing, can be associated with a stigma for the individual in question. This article presents the stigmatizing position of reporting wrongdoing at work, types of wrongdoing and individual antecedents. Since empirical studies have shown very few systematic results regarding individual differences, one way to decrease societal stigma can be to relate the act of reporting to (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 42. Towards a New Theory of Historical Counterfactuals.Jacek Wawer & Leszek Wroński - 2015 - In Pavel Arazim & Michal Dancak (eds.), Logica Yearbook 2014. College Publications. pp. 293-310.
  We investigate the semantics of historical counterfactuals in indeterministic contexts. We claim that "plain" and "necessitated" counterfactuals differ in meaning. To substantiate this claim, we propose a new semantic treatment of historical counterfactuals in the Branching Time framework. We supplement our semantics with supervaluationist postsemantics, thanks to which we can explain away the intuitions which seem to talk in favor of the identification of "would" with "would necessarily".
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  52
  Limits of Hybrid Modal Realism.Maciej Sendłak - 2015 - Axiomathes 25 (4):515-531.
  The aim of this paper is to point out the limitations of Hybrid Modal Realism as a general theory of modalities, i.e. one that gives an analysis of possibilities as well as impossibilities. To do so we will firstly sketch the goals that theories of impossible worlds should achieve. Secondly we will briefly present the two most popular accounts of impossibilities—Extended Modal Realism and Extended Ersatzism. We will focus on the aspects of both theories which became the motivation for a (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44.  6
  Brain based criteria for death in the light of the Aristotelian-Scholastic anthropology.Jacek Maria Norkowski - 2018 - Scientia et Fides 6 (1):153-188.
  In 1968 the authors of the so-called Harvard Report, proposed the recognition of an irreversible coma as a new criterion for death. The proposal was accepted by the medical, legal, religious and political circles in spite of the lack of any explanation why the irreversible coma combined with the absence of brainstem reflexes, including the respiratory reflex might be equated to death. Such an explanation was formulated in the President’s Commission Report published in 1981. This document stated, that the brain (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45.  27
  The Equivalence of Nonassociative Lambek Categorial Grammars and Context-Free Grammars.Maciej Kandulski - 1988 - Zeitschrift fur mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 34 (1):41-52.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 46. On the Principle of Sufficient Reason.Jacek Wojtysiak - 2007 - Polish Journal of Philosophy 1 (1):111-135.
  The aim of this paper is to defend the ontological Principle of Sufficient Reason (PSR-O). I analyse various versions of this principle and various ways of justifying it. Then I attempt to challenge some counterexamples allegedly refuting a universal application of the PSR-O. There are standard and non-standard versions of the PSR-O. The PSR-Ostand can only be valid if there are no chains of contingent reasons and outcomes with first modules, i.e. all chains are actually infinite. However, there are serious (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47.  10
  US Immigrants’ Patterns of Acculturation Are Sensitive to Their Age, Language, and Cultural Contact but Show No Evidence of a Sensitive Window for Acculturation.Maciej Chudek, Benjamin Y. Cheung & Steven J. Heine - 2015 - Journal of Cognition and Culture 15 (1-2):174-190.
  Recent research observed a sensitive window, at about 14 years of age, in the acculturation rates of Chinese immigrants to Canada. Tapping an online sample ofusimmigrants, we tested these relationships in a broader population and explored connections with new potentially causally related variables: formal education, language ability and contact with heritage-culture and mainstream United States individuals, both now and at immigration. While we found that acculturation decreased with age at immigration and increased with years in theus, we did not observe (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48. Quantum Experiments and the Lattice of Orthomodular Logics.Jacek Malinowski - 1999 - Logique Et Analyse 42 (166):35-47.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  22
  Using the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) to Classify Participants of a Questionnaire Survey with Regard to Their Individual Inclination to Respond at Random.Maciej Górkiewicz - 2014 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 39 (1):89-103.
  In this study, the well-known CES-D depression scale was considered as a prototypical tool for assessing an individual’s inclination to respond at random. It was postulated that the set of the responses obtained from the participants of a questionnaire survey could be divided into three classes: the honest responses class; the pure random class, characterized by the same prob- ability of each admissible score; the smart random class, characterized by the same distribution of the probability of scores as in the (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50.  65
  Strong Versus Weak Quantum Consequence Operations.Jacek Malinowski - 1992 - Studia Logica 51 (1):113 - 123.
  This paper is a study of similarities and differences between strong and weak quantum consequence operations determined by a given class of ortholattices. We prove that the only strong orthologics which admits the deduction theorem (the only strong orthologics with algebraic semantics, the only equivalential strong orthologics, respectively) is the classical logic.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
1 — 50 / 999