Results for 'Yi-Min Liou'

998 found
Order:
 1.  9
  Projection of the Supply of and Demand for Board‐Certified Nephrologists for ESRD in Taiwan.Huan-Cheng Chang, Yi-Min Liou, Amy Ming-Fang Yen & Tony Hsiu-Hsi Chen - 2008 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 14 (2):305-315.
 2.  3
  Inverted Founding: Emperor Organ Theory, Constitutionalism, and Koku-Min.Chungjae Lee & Stacey Liou - forthcoming - European Journal of Political Theory:147488511988283.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Sŏnbi Chʻunchʻu.Min-sŭng Yi - 2008 - Myŏngmundang.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  Lingering Sound: Event-Related Phase-Amplitude Coupling and Phase-Locking in Fronto-Temporo-Parietal Functional Networks During Memory Retrieval of Music Melodies.Yi-Li Tseng, Hong-Hsiang Liu, Michelle Liou, Arthur C. Tsai, Vincent S. C. Chien, Shuoh-Tyng Shyu & Zhi-Shun Yang - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 5.  20
  Predictive Survival Model with Time‐Dependent Prognostic Factors: Development of Computer‐Aided SAS Macro Program.Li‐Sheng Chen, Ming‐Fang Yen, Hui‐Min Wu, Chao‐Sheng Liao, Der‐Ming Liou, Hsu‐Sung Kuo & Tony Hsiu‐Hsi Chen - 2005 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 11 (2):181-193.
 6.  5
  Factors Affecting the Microstructure and Mechanical Properties of Ti-Al3Ti Core-Shell-Structured Particle-Reinforced Al Matrix Composites.Baisong Guo, Jianhong Yi, Song Ni, Rujuan Shen & Min Song - 2016 - Philosophical Magazine 96 (12):1197-1211.
 7. Chŏngchʻi Sasang, Chŏngchʻi Lidŏsip, Hanʼguk Chŏngchʻi.Su-sŏk Yi & Sŏng-min Hong (eds.) - 2004 - Hanul.
 8.  34
  The Philosophy of Yi.Guo Yi - 2008 - Proceedings of the Xxii World Congress of Philosophy 15:47-52.
  The New Chinese philosophy should face the main issues in traditional philosophy and modern philosophy. The biggest issue in traditional Chinese philosophy during the last 800 years is Xing (Nature) is Li 性即理 or Xin (Mind) is Li 心即理. The biggest issue in modern Western philosophy is how to fortify value in thisera of knowledge explosion. This paper tries to do some exploration on these issues through reconstruction the Chinese metaphysics. It puts forward a theory of Four Substances 四體說. The (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. The Yi River Commentary on the Book of Changes.Cheng Yi, Robin R. Wang & L. Michael Harrington - 2019 - Yale University Press.
  This book is a translation of a key commentary on the Book of Changes, or Yijing, perhaps the most broadly influential text of classical China. The Yijing first appeared as a divination text in Zhou-dynasty China and later became a work of cosmology, philosophy, and political theory as commentators supplied it with new meanings. While many English translations of the Yijing itself exist, none are paired with a historical commentary as thorough and methodical as that written by the Confucian scholar (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Singing Like a Cricket, Hooting Like an Owl: Selected Poems of Yi Kyu-Bo.Kevin O'Rourke & Kyu-bo Yi - 2013 - Philosophy East and West 63 (2).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  23
  Épreuves de l'étranger : entretien avec Nancy Huston réalisé par Mi-Kyung YI.Mi-Kyung Yi - 2001 - Horizons Philosophiques 12 (1):1-16.
 12. Churi Ch'ŏrhak Ŭi Chŏlchŏng Hanju Yi Chin-Sang.Sang-ha Yi - 2008 - Han'guk Kukhak Chinhŭngwŏn.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Chosŏn Ŭi Syup'ŏ Sŭt'a T'ojŏng Yi Chi-Ham: Panmannyŏn Yŏksa, Ch'oego Ŭi Kyŏngsega T'ojŏng Ŭi Sam Kwa Sasang.T'ae-bok Yi - 2011 - Tongnyŏk.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Chŏng Yag-Yong Kwa Kŭ Ŭi Hyŏngjedŭl: Yi Tŏk-Il Yŏksasŏ.Tŏg-il Yi - 2004 - Kimyŏngsa.
  1. Sae sidae rŭl yŏrŏ gan saramdŭl -- 2. Ŏdum ŭi sidae.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Hanju Yi Chin-Sang Ŭi Churiron Yŏnʼgu.Sang-ha Yi - 2007 - Kyŏngin Munhwasa.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Hanju Yi Chin-Sang Ŭi Chʻŏrhak Sasang.Hyŏng-sŏng Yi - 2006 - Simsan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Hoejae Yi Ŏn-Jŏk Ŭi Chŏngch'i Sasang.Chi-gyŏng Yi - 2006 - Han'guk Haksul Chŏngbo.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Nü Xing Lun Li Yu Li Yi Wen Hua.Yinzhen Yi & Jingping Jiang (eds.) - 2006 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Yi Chae-o Ŭi Chŏngch'i Sŏngch'al: Otkit Ŭl Yŏmigo Sidae Ap E Sŏda.Chae-O. Yi - 2011 - Chungang Books.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Yŏkchu Oeam Yi Kan Ŭi Ch'ŏrhak Kwa Sam.Kan Yi - 2008 - Onyang Munhwawŏn.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Yi Saek: Hanʼguk Sŏngnihak Ŭi Wŏnchʻŏn.Ki-Dong Yi - 2005 - SŏnggyunʼGwan Taehakkyo Chʻulpʻanbu.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Yija Suŏ: Sŏngho Yi Ik I Karyŏ Ppobŭn T'oegyehak Ŭi Chŏngsu.Hwang Yi - 2010 - Yemun Sŏwŏn.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Liezi Shi Wen ; Kao Yi.Yin Jingshun Zhuan, Chen Jingyuan bu yi & Ren Dachun kao yi - unknown - In Dian Qian, Taigong Liu, Yixing Hao, Xiangfeng Song, Guang Zhong, Shixue Su, Yusheng Liang, Yun Cai, Changqi Chen, Jingshun Yin & Dachun Ren (eds.), Zhou Qin Zhu Zi Jiao Zhu Shi Zhong. Beijing Tu Shu Guan Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Makesi Zhu Yi Min Zu Guan de Xing Cheng Yu Fa Zhan =.Jue Qing - 2004 - Min Zu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Shang Tan Dao de Yu Shang Yi Min Zhu: Habeimasi Zheng Zhi Lun Li Si Xiang Yan Jiu = Discoursive Moral and Deliberative Democracy: On Jürgen Habermas's Thought of Ethics and Politics.Xiaosheng Wang - 2009 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  16
  Bo Liang. Ji Shu Yu di Guo Yi Yan Jiu: Riben Zai Zhongguo de Zhi Min Ke Yan Ji Gou [Researches on Technology and Imperialism: Japanese Colonial Scientific Research Institutes in China]. . 345 Pp., Figs., Tables, Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2006. ¥38 .Jianping Han;, Xingsui Cao;, Liwei Wu. Ri Wei Shi Qi de Zhi Min di Ke Yan Ji Gou: Li Shi Yu Wen Xian [Colonial Scientific Institutions During the Japanese Occupation and Puppet Manchukuo Period: History and Literature]. . 468 Pp., Figs., Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2006. ¥49. [REVIEW]Juliette Yuehtsen Chung - 2008 - Isis 99 (2):429-430.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  8
  Shaw-Kwei Moh. Zhe-ch'üeh chu-yi lo-ch'i ti ch'ian-t'an ch'ai-shao . Tung-pei Jen-min Ta-hsüeh tse-jan k'o-hsüeh hsüeh-pao, no. 2 , pp. 247–265. [REVIEW]Hao Wang - 1960 - Journal of Symbolic Logic 25 (2):181-181.
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Min Zhi Zhu Yi Yu Xian Dai She Hui: Duwei Zai Hua Yan Jiang Ji.John Dewey - 2004 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Cong Li Xue Dao Lun Li Xue: Qing Mo Min Chu Dao de Yi Shi de Zhuan Hua = From Virtue to Morality: The Transformation of Moral Consciousness During the Late Qing and Early Republic Era.Jinxing Huang - 2013 - Yun Chen Wen Hua Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Fa Lü Yu Min Zu Xing: Riben Fa Lü Jin Dai Hua He Yi Ke Neng.Lihui Li - 2012 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Min Zu Xing Yu Shi Dai Xing: Xian Dai Xin Ru Xue Yu Hou Xian Dai Zhu Yi Bi Jiao Yan Jiu.Xianghai Li - 2005 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Min Zu Zhu Ti Xing de Jue Jie: Makesi Zhu Yi Zhe Xue Zhongguo Hua de Xiang Xiang Li = the Awareness of National Subjectivity.Guangchang Li - 2010 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Qiang Guo Shu Ren: Yi Ge Wei da Min Zu de Jiao Yu Li Xiang = Empower the Nation and Enlighten the People: The Educational Ideal of a Great Nation.Dingbang Liu - 2011 - Shanghai Jiao Tong da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Shi Min She Hui Yu Fa de Nei Zai Luo Ji: Makesi de Si Xiang Ji Qi Shi Dai Yi Yi = Inherent Logic Relationship Between Civil Society and Law ; Study on Marx's Idea and It's Current Meaning.Guorong Qin - 2006 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Gong Min Shi Dian: Yi Ge Gong Wu Yuan de Xue Xi Sui Bi.Jinhan Sun - 2008 - Zhongguo Shi Dai Jing Ji Chu Ban She.
 36. Xian Min de Zhi Hui: Zhongguo Gu Dai Tian Ren He Yi de Jing Yan.Ermin Wang - 2008 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Ming Dai Min Nan Si Shu Xue Yan Jiu: Yi Zong Zhu Xue Pai Wei Zhong Xin.Tianqing Zhou - 2010 - Dong Fang Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. The Symmetry Argument Against the Deprivation Account.Huiyuhl Yi - 2016 - Philosophia 44 (3):947-959.
  Here I respond to Anthony Brueckner and John Martin Fischer’s “The Evil of Death: A Reply to Yi.” They developed an influential strategy in defense of the deprivation account of death’s badness against the Lucretian symmetry problem. The core of their argument consists in the claim that it is rational for us to welcome future intrinsic goods while being indifferent to past intrinsic goods. Previously, I argued that their approach is compatible with the evil of late birth insofar as an (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 39.  10
  Hong Kong/Taiwan New Confucianism Affirms Too Little of Traditional Chinese Politics.Fang Xudong & Zeng Yi - 2018 - Contemporary Chinese Thought 49 (2):113-118.
  Editor'sIn one of the very first reactions to Li Minghui’s criticism of Mainland New Confucianism, Zeng Yi emphasizes the ties between MNC and Han-dynasty “Classical Learning”, as opposed to the basis of Mou Zongsan-style New Confucianism in Song-dynasty Neo-Confucian “Way learning”. He further connects the MNC approach with an institutional, “concrete continuation” of the Confucian tradition, as opposed to the abstract, philosophical approach of Mou Zongsan.This short essay, another of the immediate reactions to Li Minghui's criticism of Mainland New Confucianism, (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  20
  Spiritual Revival and Secularization: An Evaluation of House Churches in China.Wang Yi - 2016 - Contemporary Chinese Thought 47 (4):239-254.
  Wang Yi’s article deals with the role of house churches, that is, unregistered churches. In his evaluation of the different branches of house churches Wang Yi touches upon issues of identity and the future of China, and he also harshly criticizes the Chinese party-state, claiming that “China is becoming a tumor in the world.”.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  20
  Wherein Are the Differences in the Debate on the Problems of Aesthetics.C. Min - 1975 - Chinese Studies in Philosophy 6 (3-4):119-136.
  After reading the recent essays in the People's Daily [Jen-min jih-pao] by Comrade Ts'ai I, Comrade Chu Kuang-ch'ien, Comrade Li Che-hou, and others on the problems in aesthetics, I feel that they contain both accuracies and inaccuracies concerning the basic questions with which they have dealt, and here I would like to discuss my views on the problems involved in the debate.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Wang Bi Yi Xue Jie Jing Ti Li Tan Yuan.Sŏk-min Yun - 2006 - Sichuan Chu Ban Ji Tuan Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. "Wen Ming Dui Hua Yu He Xie Shi Jie" Guo Ji Hui Yi Wen Ji.Deguang Zhang, Zhenqi Yu & Min Cheng (eds.) - 2010 - Shi Jie Zhi Shi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. The Logic and Meaning of Plurals. Part II.Byeong-uk Yi - 2006 - Journal of Philosophical Logic 35 (3):239-288.
  In this sequel to "The logic and meaning of plurals. Part I", I continue to present an account of logic and language that acknowledges limitations of singular constructions of natural languages and recognizes plural constructions as their peers. To this end, I present a non-reductive account of plural constructions that results from the conception of plurals as devices for talking about the many. In this paper, I give an informal semantics of plurals, formulate a formal characterization of truth for the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   59 citations  
 45. Is Mereology Ontologically Innocent?Byeong-Uk Yi - 1999 - Philosophical Studies 93 (2):141-160.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   62 citations  
 46. Is Two a Property?Byeong-uk Yi - 1999 - Journal of Philosophy 96 (4):163-190.
 47. Naming the Unnameable God: Levinas, Derrida, and Marion. [REVIEW]Anselm K. Min - 2006 - International Journal for Philosophy of Religion 60 (1/3):99 - 116.
  In this essay I present the postmodern phenomenological approach of Levinas, Derrida, and Marion to the problem of naming the unnameable God. For Levinas, God is never experienced directly but only as a third person whose infinity is testified to in the infinity of responsibility to the hungry. For Derrida, God remains the unnameable "wholly other" accessible only as the indeterminate term of pure reference in prayer. For Marion, God remains the object of "de-nomination" through praise. In all three, the (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 48.  92
  Compact Entailment and Wright's Verification Principle.Byeong-Uk Yi - 2001 - Mind 110 (438):413-421.
 49.  68
  Reduction of Thermodynamics: A Few Problems.Sang Wook Yi - 2003 - Philosophy of Science 70 (5):1028-1038.
  Lawrence Sklar in his book, Physics and Chance (1993), proposes a sophisticated account of reduction of thermodynamics (TD) by statistical mechanics (SM). I argue that Sklar's analysis of the alleged reduction of TD by SM is problematic in several respects. I consider a few counterexamples to show that none of what Sklar takes to be the central features of successful reduction in science (unification and identification) holds in the case of TD and SM. I suggest the broader conclusion that a (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 50. Hegel on Capitalism and the Common Good.Anselm Min - 1986 - Philosophy and Social Criticism 11 (2):39-61.
1 — 50 / 998