Results for 'Rena Kurs'

349 found
Order:
See also
Rena Kurs
Tel Aviv University
 1.  99
  Vulnerability of Individuals With Mental Disorders to Epistemic Injustice in Both Clinical and Social Domains.Rena Kurs & Alexander Grinshpoon - 2018 - Ethics and Behavior 28 (4):336-346.
  Many individuals who have mental disorders often report negative experiences of a distinctively epistemic sort, such as not being listened to, not being taken seriously, or not being considered credible because of their psychiatric conditions. In an attempt to articulate and interpret these reports we present Fricker’s concepts of epistemic injustice and then focus on testimonial injustice and hermeneutic injustice as it applies to individuals with mental disorders. The clinical impact of these concepts on quality of care is discussed. Within (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 2.  2
  Kur’'n’da ra-ka-be (رقب) Kökü Ve Rakîb (رقيب) Kelimesinin Anlam Sahası.Lokman Bedi̇r & Kerim Özmen - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):333-374.
  Kur’an’ın kendine has birbiriyle irtibatlı kelimeler dünyası bulunmakta-dır. Doğru bir Allah tasavvuru, Allah-âlem, Allah-kul, âlem-kul ilişkisinin nasıl olması gerektiği bu kelime dünyası tarafından anlatılmaktadır. Bu nok-tada Kur’an’da herhangi bir konu anlatılırken aralarında sıkı irtibat olan kelime grupları kullanılmıştır. Örneğin Allah Kur’ân’da kendisini, Rakîb, Alîm, Basîr, Habîr, Latîf vb. lafızlarla insanın idrakine yansıtmakta ve böylece doğru bir Allah Tasavvuru oluşmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmada, öncelikle ra-ka-be /رقب kökünün etimolojisi üzerinde durulacaktır. Zira bir kelimenin dildeki asli anlamı ve türevleriyle beraber sonradan kazandığı anlamların (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Kur’an ve Eski Ahit Metinlerindeki Savaşa Dair Anlatımların Mukayesesi.Zeynep Ceran - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1305-1334.
  Sosyal, siyasî, iktisadî, psikolojik, kültürel boyutları dönemlere ve coğ-rafyalara göre çeşitlilik arz etse de savaş mefhumu insanlık tarihi kadar eski-dir. Savaşın, dünya hayatının durum ve problemlerinden kaynaklanan yönlerinin yanı sıra dinî sâiklerinin bulunması, onun tarihe mal olmuş sürekliliğinde oldukça etkilidir. Eski Ahit ve Kur’an dâhil kutsal metinlerin söz konusu sâikler arasında yer alması, pek çok farklı okumaya tâbî tutulabilecek bu metinlerin savaşa dair anlatımlar bağlamında değerlendirilmesini mümkün ve hatta gerekli kılmaktadır. Bu makalede Kur’an ve Eski Ahit’in tarih boyu insan hayatını (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  9
  Kur’an’da Firavun ve Kavminin Başına Geldiği Belirtilen Musibetlerin Tefsir Kaynakları, Tevrat ve Bilimsel Veriler Üzerinden Değerlendirilmesi.Hüseyin Yakar - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):943-974.
  Bu çalışmamızda Kur’an’da ifadesini bulan tufan, çekirge, haşere, kurbağa ve kan ayetleri ile onların karşılığı olarak Tevrat’ta aktarılan kan, kurbağa, sivrisinek/bit, sinek/böcek, veba/sığır hastalığı, çıban, dolu, çekirge, karanlık ve ilk doğanların ölümü belaları ; rivâyetler, Tevrat verileri ve bilimselci yaklaşım ekseninde ele alınmıştır. Çalışmamızda, Kur’an’da firavun ve âline karşı Hz. Musa’ya dokuz ayet verildiğinden bahsedilmesine binaen bu mucizelerin neler olduğunun ortaya konulması ve ilgili ayet, rivayetler ve Tevrat’taki verilerin tekâbüliyet, nedensellik, tutarlılık, kozmik-büyüsel algı ve bilimsel veriler ekseninde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  Kur’'n’ı Anlama ve Yaşamaya Dair.Musa BİLGİZ - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):611-655.
  İlahî vahyin son halkası olan Kur’ân, şirk, küfür, nifak ve zulmün her türlüsünden insanlığı kurtarmak için gönderilmiştir. Kur’ân, kendini yeni bir medeniyyet tasavvuru olarak insanlığa takdim etmiştir. Bunun için kendisine inananların, onu okuma, anlama ve hayatlarına rehber olmasını istemektedir. Müslümanlar, Kur’ân’ı sadece telaffuz ederek onun istediği bu rehberliği yerine getirmiş olamazlar. Müslümanlar, hem ellerinde bulunan Kur’ân âyetlerinden ve hem de çevrelerinde yer alan ve her gün yüz yüze kaldıkları kâinattaki âyetlerden gereğince istifade etmek zorundadırlar. Kur’ân, kendisini kabul edenlerin inanç, ibadet, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Explainer: What the law says about Religious Instruction in schools.Renae Barker - 2014 - Australian Humanist, The 114:14.
  Barker, Renae In recent weeks the issue of the religious content of Australian education has been hotly debated. In February The Age reported the latest development: principals in several Victorian state schools had ceased to offer special religious instruction in their schools.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Filosofie medicíny v českých zemích =.Josef Kuře & Marek Petrů (eds.) - 2015 - Praha: Stanislav Juhaňák-Triton.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  24
  Associations among Religious Coping, Daily Hassles, and Resilience.Renae Duncan & Laura McIntire - 2013 - Archive for the Psychology of Religion 35 (1):101-117.
  The purpose of this study is to examine relationships among religious coping styles, the experience of daily hassles, and resiliency. Through the use of a set of questionnaires, positive and negative religious coping styles are identified and analyzed in relation to a direct measure of resiliency, level of psychological distress, and level of daily hassles. Negative religious coping is positively related to psychological distress, while individuals who experience more daily hassles but use higher levels of positive religious coping have greater (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  19
  Place-people-practice-process: Using sociomateriality in university physical spaces research.Renae Acton - 2017 - Educational Philosophy and Theory 49 (14):1441-1451.
  Pedagogy is an inherently spatial practice. Implicit in much of the rhetoric of physical space designed for teaching and learning is an ontological position that assumes material space as distinct from human practice, often conceptualising space as causally impacting upon people’s behaviours. An alternative, and growing, perspective instead theorises infrastructure as a sociomaterial assemblage, an entanglement, with scholarly learning, teaching, institutional agendas, architectural intent, technology, staff, students, pedagogic outcomes, and built form all participants in an active symbiosis of becoming. This (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 10.  7
  Hypnotically induced mood.Rena Friswell & Kevin M. McConkey - 1989 - Cognition and Emotion 3 (1):1-26.
 11.  1
  Kur’an işiğinda i̇nsan varoluşunun egzi̇stansi̇yal uzantilari üzeri̇ne teoloji̇k kisa bi̇r sorgu.Metin Yasa - 2021 - Tabula Rasa: Felsefe Ve Teoloji 34:16-28.
  Bu makalede egszistansiyalizme yönelik öne çıkan kimi düşünceler eşliğinde insan varoluşu ve uzantıları üzerinde durulmaktadır. Bu yapılırken de konuyu açıklayıcı özde Kur’an-ı Kerime özel atıflar yapılmaktadır.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  27
  Kurs pozaformalny w edukacji moralnej studentów medycyny i młodych lekarzy.Kazimierz Szewczyk - 2018 - Diametros 57:61-87.
  In the article I discuss three types of non-formal curriculum: the hidden, informal and null curriculum. Their negative impact on the moral education of medical students and physicians is documented through the choice of examples from Polish medical schools and the statements of Polish physicians. I also justify the thesis that the teaching of medical ethics as ethics-as-tools is deeply rooted within the Polish moral cultural tradition. The polemic with Władysław Biegański serves as a means of showing the relation between (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  5
  “Kur’an Ansiklopedisi” Başlıklı Matbu Çalışmalara Genel Bir Bakış.Abdullah Karaca - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):685-723.
  Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren ortaya çıkan “Kur’ân ansiklopedisi” başlıklı matbu çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Kur’ân ansiklopedileri birçok dilde telif edilmiştir. Bu çalışma “Kur’an ansiklopedisi” başlıklı çalışmaların genel bir değerlendirmesini hedeflemektedir. Kur’ân ansiklopedileri; çalışmayı hazırlayanlara, muhataplara ve içeriklerine göre farklılıklar arz etmektedir. Kur’ân ansiklopedileri yazımında farklı yollar izlenebilmektedir. Bazı çalışmalar ferdi ürün olabilirken, grup yahut kurum çalışmalarına da rastlanabilmektedir. Ayrıca derleme hüviyetinde çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmaların muhatapları da; halk, akademik camia, gençler veya çocuklar gibi farklı gruplar olabilmektedir. (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  20
  Rena Molho: Der Holocaust der griechischen Juden. Studien zur Geschichte und Erinnerung. Aus dem Griechischen übersetzt von Lulu Bail, mit einem Prolog von Nikos Zaikos, Bonn: Verlag J. H. Dietz 2016, 263 S. [REVIEW]Martin Arndt - 2020 - Zeitschrift für Religions- Und Geistesgeschichte 72 (2):230-231.
 15. Embracing the power of the self as a female scholar.Rena MacLeod - 2018 - In Alison L. Black & Susanne Garvis (eds.), Women activating agency in academia: metaphors, manifestos and memoir. Routledge.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Estetyka. Kurs przygotowawczy.Jean Paul - 2011 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 1 (16).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Czwarty kurs prelekcji paryskich Adama Mickiewicza. Próba odczytania.Stanisław Pieróg - 2007 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 1:154-165.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  12
  Kur''n Dili Arapça'nın Yapısı Ve Bazı Özellikleri.Emannullah Polat - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):1817-1817.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  25
  Sørena Kierkegaarda sąd nad Marcinem Lutrem i luteranizmem.Antoni Szwed - 2013 - Roczniki Filozoficzne 61 (3):101-124.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. La lógica en España (1890-1930): desencuentros.Luis Vega RenóN. - 2001 - Teorema: International Journal of Philosophy 20 (1-2):21-38.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  7
  Epistemic Disadvantage.Rena Beatrice Goldstein - 2022 - Philosophia 50 (4):1861-1878.
  Recent philosophical literature on epistemic harms has paid little attention to the difference between deliberate and non-deliberate harms. In this paper, I analyze the “Curare Case,” a case from the 1940’s in which patient testimony was disregarded by physicians. This case has been described as an instance of epistemic injustice. I problematize this description, arguing instead that the case shows an instance of “epistemic disadvantage.” I propose epistemic disadvantage indicates when harms result from warranted asymmetric relations that justifiably exclude individuals (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Politicheskiy kurs Yel'tsina: predvaritel'nyyeitogi”(Yertsin's political course: preliminary results).I. M. Klyamkin, V. V. Lapkin & V. I. Pantin - 1994 - Polis 3:148-178.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. It is not inevitable: The future funding of faith-based schools after Ruddock.Renae Barker - 2020 - The Australasian Catholic Record 97 (2):144.
  The current public debate about the role and place of religion in Australia's education system feels very much like deja vu. The Religious Freedom Review2 may be new, but we've been here before. Religious schools have regularly been at the forefront of the evolving relationship between the state and religion in Australia, from the creation and collapse of the Church and Schools Corporation in the 1830s, and the implementation of the dual board system in the 1840s, to the removal of (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Merleau-Ponty e l'Intra-Ontologia della Scienza Contemporanea.Rena To Boccali - 2007 - Chiasmi International 9:47-61.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  25
  M. Shawn Copeland, LaReine-Marie Mosely, S.N.D., and Albert J. Raboteau, eds., Uncommon Faithfulness: The Black Catholic Experience. [REVIEW]Rena Black - 2011 - Journal for Peace and Justice Studies 21 (1):110-114.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  8
  In Political Draughts Between Science and the Humanities.Ott Kurs & Erki Tammiksaar - 2001 - In Rein Vihalemm (ed.), Estonian Studies in the History and Philosophy of Science. Kluwer Academic Publishers. pp. 51--62.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 27.  5
  Kur’ân’da “mesci̇d” kavrami ve türki̇ye’de cami̇ hi̇zmetleri̇ni̇n i̇yi̇leşti̇ri̇lmesi̇.Cahit Karaalp - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):64-90.
  Kur’ân’da mescid kavramı daha çok Mescid-i Haram bağlamında gündeme gelmekte ve yeryüzünde kurulan ilk evin/maʿbedin Ka’be olduğu ifade edilmektedir. Mescidler, Mescid-i Haram gibi güven, huzur, istikrar veren özgün yapılardır. Mescidler; terbiye, eğitim, irşâd, tefekkür, birlik ve beraberlik, dayanışma, yardımlaşma vurguları ile toplumun sosyal açıdan gelişmesini sağlar. İslâm tarihinde camilerin ifa ettiği vazifeler, İslâm dininin diğer muharref dinler gibi dinle dünya işlerinin arasını ayırmadığını, dini kalbe hapsetmediğini göstermektedir. Hz. Peygamber ve sahabeler döneminde mescidler çok amaçlı mekânlar olarak kullanılmaktaydı. Mescidlerin Hz. Peygamber (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  11
  Patriotic Education in a Global Age. [REVIEW]Rena Beatrice Goldstein - 2019 - Educational Theory 69 (5):646-652.
 29.  11
  Conceptions of Justice.Maduabuchi du Kur - 1997 - Indian Philosophical Quarterly 24 (4).
 30.  10
  Commentary on Place Spirituality.Rena Latifa, Komaruddin Hidayat & Akhmad Sodiq - 2019 - Archive for the Psychology of Religion 41 (1):38-42.
  If Place Spirituality is considered as an attachment experience to a geographic place or an “object,” for Muslims this concept can be explained by the sharia or Islamic law. However, in the highest level of experience as a Muslim, one may attach to God everywhere and at all times, without consideration of any place, time, or object. This experience can clearly be understood with the explanation of the three levels for Muslims: sharia or “conceptual knowledge,” tariqa or “experiential knowledge,” and (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31.  13
  Rena J. Ratte 1928-1970.Clayton C. Morgareidge - 1970 - Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association 44:225 - 226.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  3
  You Are Only as Good as You Are Behind Closed Doors.Rena Beatrice Goldstein - 2020 - Precollege Philosophy and Public Practice 2:88-106.
  Virtues are standardly characterized as stable dispositions. A stable disposition implies that the virtuous actor must be disposed to act well in any domain required of them. For example, a politician is not virtuous if s/he is friendly in debate with an opponent, but hostile at home with a partner or children. Some recent virtue theoretic accounts focus on specific domains in which virtues can be exercised. I call these domain-variant accounts of virtue. This paper examines two such accounts: Randall (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Kurs Sublimacji.Marek Sobczyk - 2006 - Zachęta Narodowa Galeria Sztuki.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  8
  Kur’'n ve Hadiserde Fıtrat Kavramının Anlamı Üzerine.Muhammet Ali Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1441-1490.
  Kavramlar doğru anlamlandırılmadığı takdirde meselelerin anlaşılması noktasında yanlış sonuçlara varmanın kaçınılmaz olduğu bir hakikattir. Fıtrat kavramı bu manada insanın neliği bağlamında başat kavram olarak her daim farklı değerlendirmelere konu olmuştur. İnsanın, gerek kendisini var eden Allah ile olan ilişkisi gerekse hemcinsleriyle ve içerisinde yaşadığı âlemle ilişkisi çerçevesinde bu kavramın anlam alanının tespiti yine ait olduğu dünya üzerinden yapıldığı zaman konu hakkında doğru sonuçların elde edilmesine imkân tanıyacaktır. Kur’ân ve hadislerde yerini bulan fıtrat kavramının anlam alanına yönelik çalışmaların bu alanlarda derinlemesine (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  14
  Kur’an’da ‘İhtilaf’ Kavramı ve Türkçeye Çeviri Sorunu.Zekeriya Pak & Fatih Tiyek - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (2):1273-1295.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  10
  Kur''n'a Göre Dine Yöneltilen Elitist Tepkiler.Recep Orhan Özel - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1707-1707.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  5
  Academic dishonesty amongst Australian criminal justice and policing university students: individual and contextual factors.Tara Renae McGee & Li Eriksson - 2015 - International Journal for Educational Integrity 11 (1).
  Over the past few decades, a body of research has developed examining the academic dishonesty of university and college students. While research has explored academic dishonesty amongst American criminal justice and policing students, no research has specifically focused on investigating the dynamics and correlates of academic dishonesty amongst Australian criminology students. This study drew upon data obtained from a survey of 79 undergraduate criminal justice and policing students studying at an Australian university. Overall, the results suggest that male gender, viewing (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 38.  5
  Kur'n-ı Kerîmde Muhkem ve Müteş'bihin Tespit ve Değerlendirilmesi.A. Cüneyt Eren - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):1805-1805.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Politicheskii kurs v sfere mestnogo nalogooblozheniia v sovremennoi Rossii.Kirill Fedorov - 2003 - Polis 4:71-81.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Kurs Lechenii͡a Ot Postmodernizma: Putevoditelʹ Po Sovremennoĭ Kulʹture.Konstantin Rylëv - 2011
  Это сборник эссе о наиболее значимых явлениях в современной культуре. Для широкого круга читателей.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. You Are Only as Good as You Are Behind Closed Doors: The Stability of Virtuous Dispositions.Rena Beatrice Goldstein - 2020 - Philosophy Documentation Center 2:1-19.
  Virtues are standardly characterized as stable dispositions. A stable disposition implies that the virtuous actor must be disposed to act well in any domain required of them. For example, a politician is not virtuous if s/he is friendly in debate with an opponent, but hostile at home with a partner or children. Some recent virtue theoretic accounts focus on specific domains in which virtues can be exercised. I call these domain-variant accounts of virtue. This paper examines two such accounts: Randall (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  2
  Kur’an Çevirilerinde Akıbet Lamı.Avnullah Enes Ateş - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (1):177-205.
  Letters, one of the types of words in the Arabic language, are used as a complementary element in the sentence. The meanings they have appear with the noun or verb they are used in. It is important which letter means what and what kind of meaning it reveals where it is used. Because the letters can have more than one meaning and this may differ depending on the verb or name used. Cer letters are also among the letters with the (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  4
  Kur’'n Yorumunda Fasıl ve Vasıl.Avnullah Enes Ateş - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1073-1105.
  Arap dili ve belâgati Kur’ân’ın doğru anlaşılması ve yorumlanmasında en önemli etkenlerdendir. Apaçık Arapça olarak inen Kur’ân bu dilin en beliğ ve fasih kullanımlarını içerisinde barındırmaktadır. Dili ve kullanımları bilinmeyen bir kitabın doğru anlaşılması mümkün değildir. Bu nedenle Kur’ân’ın doğru anlaşılıp yorumlanması adına birçok çalışma Arap Dili ve Belâgati konularına tahsis edilmiştir. Bu çalışma belâgat ilminin me‛ânî başlığı altında ele alınan fasıl ve vasıl konusunu Kur’ân yorumuna etkisi açısından inceleyecektir. Ardı sıra gelen cümlelerin birbirleriyle ilişkisini konu edinen fasıl ve vasıl, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  8
  Kur'an'ın Işığında Fuzûlî.Mehmet Ünal - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):1049-1049.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Meditations on First Philosophy.Renâe Descartes & Stanley Tweyman - 2002
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Izobrazhenie: kurs lekt︠s︡iĭ.M. B. I︠A︡mpolʹskiĭ - 2019 - Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  1
  Kur''n Metninin Üslûb Özellikleri.A. Cüneyt Eren - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):867-867.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Kur’'n-ı Kerîm’in İndirildiği Yedi Harf Hakkındaki Görüşlere Dair Bir Değerlendirme.Ahmet Karadağ - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (2):1177-1210.
  Kur’ân’ın yedi harf üzere indirildiğine dair pek çok hadis bulunmaktadır. Konuyla ilgili sahih hadislerde yedi harfin, Kur’ân’ın okunuşuyla ilgili bir olgu olduğu anlaşılmaktadır. Ancak söz konusu hadislerde yedi harfin mahiyetine dair açık bir bilgi yer almadığından bundan maksadın ne olduğu ile ilgili çok fazla görüş ortaya atılmıştır. Zayıf hadislere dayanan birçok görüşe göre yedi harf, Kur’ân’ın okunuşundan ziyade içeriğiyle ilgili bir kavramdır. Kaynaklarda sahiplerine nispet edilmeden aktarılan bu yöndeki görüşler kıraat alanında uzman âlimler tarafından ya zayıf görüşler olarak kabul edilmiş (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  3
  Ephraim Shoham-Steiner, ed., Intricate Interfaith Networks in the Middle Ages: Quotidian Jewish-Christian Contacts. (Studies in the History of Daily Life [800–1600] 5.) Turnhout: Brepols, 2016. Pp. xii, 347; color plates and black-and-white figures. €95. ISBN: 978-2-503-5-4429-8. Table of contents available online at http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503544298-1. [REVIEW]Rena N. Lauer - 2022 - Speculum 97 (3):892-893.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  5
  Defending Scientific Freedom and Democracy: The Genetics Society of America’s Response to Lysenko.Rena Selya - 2012 - Journal of the History of Biology 45 (3):415-442.
  In the late 1940s and early 1950s, the leaders of the Genetics Society of America struggled to find an appropriate group response to Trofim Lysenko’s scientific claims and the Soviet treatment of geneticists. Although some of the leaders of the GSA favored a swift, critical response, procedural and ideological obstacles prevented them from following this path. Concerned about establishing scientific orthodoxy on one hand and politicizing the content of their science on the other, these American geneticists drew on democratic language (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
1 — 50 / 349