Results for 'Noah N’Djaye Nikolai van Dongen'

1000+ found
Order:
 1.  61
  Estimating the Reproducibility of Experimental Philosophy.Florian Cova, Brent Strickland, Angela Abatista, Aurélien Allard, James Andow, Mario Attie, James Beebe, Renatas Berniūnas, Jordane Boudesseul, Matteo Colombo, Fiery Cushman, Rodrigo Diaz, Noah N’Djaye Nikolai van Dongen, Vilius Dranseika, Brian D. Earp, Antonio Gaitán Torres, Ivar Hannikainen, José V. Hernández-Conde, Wenjia Hu, François Jaquet, Kareem Khalifa, Hanna Kim, Markus Kneer, Joshua Knobe, Miklos Kurthy, Anthony Lantian, Shen-yi Liao, Edouard Machery, Tania Moerenhout, Christian Mott, Mark Phelan, Jonathan Phillips, Navin Rambharose, Kevin Reuter, Felipe Romero, Paulo Sousa, Jan Sprenger, Emile Thalabard, Kevin Tobia, Hugo Viciana, Daniel Wilkenfeld & Xiang Zhou - forthcoming - Review of Philosophy and Psychology:1-36.
  Responding to recent concerns about the reliability of the published literature in psychology and other disciplines, we formed the X-Phi Replicability Project to estimate the reproducibility of experimental philosophy. Drawing on a representative sample of 40 x-phi studies published between 2003 and 2015, we enlisted 20 research teams across 8 countries to conduct a high-quality replication of each study in order to compare the results to the original published findings. We found that x-phi studies – as represented in our sample (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 2.  32
  Correction To: Estimating the Reproducibility of Experimental Philosophy.Florian Cova, Brent Strickland, Angela Abatista, Aurélien Allard, James Andow, Mario Attie, James Beebe, Renatas Berniūnas, Jordane Boudesseul, Matteo Colombo, Fiery Cushman, Rodrigo Diaz, Noah N’Djaye Nikolai van Dongen, Vilius Dranseika, Brian D. Earp, Antonio Gaitán Torres, Ivar Hannikainen, José V. Hernández-Conde, Wenjia Hu, François Jaquet, Kareem Khalifa, Hanna Kim, Markus Kneer, Joshua Knobe, Miklos Kurthy, Anthony Lantian, Shen-yi Liao, Edouard Machery, Tania Moerenhout, Christian Mott, Mark Phelan, Jonathan Phillips, Navin Rambharose, Kevin Reuter, Felipe Romero, Paulo Sousa, Jan Sprenger, Emile Thalabard, Kevin Tobia, Hugo Viciana, Daniel Wilkenfeld & Xiang Zhou - forthcoming - Review of Philosophy and Psychology:1-4.
  Appendix 1 was incomplete in the initial online publication. The original article has been corrected.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  4
  Om Vryelik Asem Te Haal in Die Lewensruimte van Die Trinitariese God: Jürgen Moltmann Se Bydrae Tot ’N Reformatoriese Teologie van Solidariteit.Tanya van Wyk - 2017 - Hts Theological Studies 73 (5):91-110.
  In hierdie hoofstuk word Jürgen Moltmann se bydrae tot Reformatoriese teologie ondersoek. Sy teologie kan beskryf word as 'n teologie wat Bybels gegrond is, 'n eskatologiese gerigtheid en 'n politieke verantwoordelikheid het. Dit is juis om hierdie rede dat sy teologie ook 'reformatories' is. Dit is 'n beskrywing waarvoor hy ook doelbewus kies, omdat die begrip 'reformatories' die dinamiese, voortgaande en profetiese karakter van Reformatoriese teologie aandui. Hierdie teologiese karakter kom veral na vore in Moltmann se verstaan van die Triniteitsleer (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Views of a Physicist Selected Papers of N.G. Van Kampen.N. G. van Kampen & Paul Herman Ernst Meijer - 2000
 5.  6
  Die Sosiaal-Wetenskaplike Kritiese Eksegese van Nuwe-Testamentiese Tekste: ’N Kritiese Oorsig van Die Eerste Resultate.Andries G. Van Aarde - 2007 - Hts Theological Studies 63 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  3
  Liefde in die familie van God 'n Beskrywende uiteensetting van familiale liefdesverhoudinge in die Johannesevangelie.J. G. Van der Watt - 1997 - Hts Theological Studies 53 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  25
  Ancient Competition - N. Fisher, H. Van Wees Competition in the Ancient World. Pp. XII + 308, Ills. Swansea: The Classical Press of Wales, 2011. Cased, £50. Isbn: 978-1-905125-48-7. [REVIEW]Donald Sells - 2013 - The Classical Review 63 (1):152-154.
 8.  8
  Jac van Belkum : ’N Middelkonfessionele Predikant van Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.Christo Pretorius - 2004 - Hts Theological Studies 60 (3).
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  Einstein's Unification - by Jeroen van Dongen.Christoph Lehner - 2012 - Centaurus 54 (2):196-199.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  38
  Review of Einstein’s Unification by Jeroen van Dongen[REVIEW]Daniel Kennefick - 2011 - Foundations of Physics 41 (2):278-280.
 11.  3
  'N Kort Samevatting van Die Bespreking Na Die Voorafgaande Referate.A. P. B. Breytenbach - 1984 - Hts Theological Studies 40 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Enkele Motiewe Vir 'N Eietydse Verstaan van Die Belydenisskrifte.J. H. Koekemoer - 1997 - Hts Theological Studies 53 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  39
  M.H. Jameson, C.N. Runnels, T. Van Andel: A Greek Countryside. The Southern Argolid From Prehistory to the Present Day with a Register of Sites by C.N. Runnels and M.H. Munn. Stanford, CA: Stanford University Press, 1994. [REVIEW]D. Gill - 1996 - The Classical Review 46 (1):128-130.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  10
  Jeroen van Dongen . Cold War Science and the Transatlantic Circulation of Knowledge. X + 293 Pp., Figs., Tables, Index. Leiden: Brill, 2015. €115. [REVIEW]Sam Robinson - 2017 - Isis 108 (2):494-496.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  3
  'n Sosiologiese verkenning van ons jeugproblematiek.A. Breedt - 1975 - Hts Theological Studies 31 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  4
  En Nou Bly Skepper, Skepsel, Skepping - Hierdie Drie: 'N Teologiese Profiel van Die Ekologiese Debat.J. Buitendag - 1988 - Hts Theological Studies 44 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  4
  ’n Vertelkundige ontleding van Psalm 105 met besondere verwysing na die funksie van vertelde raimte.G. C. Lindeque & A. P. B. Breytenbach - 1991 - Hts Theological Studies 47 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  4
  Prediking oor die koninkryk van God: ’n Uitdaging in ’n nuwe konteks van armoede.Hennie J. C. Pieterse - 2009 - Hts Theological Studies 65 (1).
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  4
  Die verkrummeling van die Augustiniaanse paradigma in die teologie? ‘n Kritiese bespreking van Cornelis Blom se boek Zonder grond onder de voeten.Izak J. J. Spangenberg - 2010 - Hts Theological Studies 66 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  ’n Kritiese evaluasie van die Godsbeeld van Sally McFague.L. Steyn & J. H. Koekemoer - 1993 - Hts Theological Studies 49 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  3
  ’N Kritiese Analise van Die Begrip Ratifikasie Volgens Die Gereformeerde Kerkreg.Andries Du Plooy - 2008 - Hts Theological Studies 64 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  ’n Semiotiese ontleding van Daniël 1.Marius Nel - 2006 - Hts Theological Studies 62 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  3
  'n Dogmatiesehistoriese skets van die leer van die Algemene Priesterskap van die Gelowiges.A. D. Pont - 1964 - Hts Theological Studies 20 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  7
  Unifying EinsteinJeroen van Dongen. Einstein's Unification. X + 213 Pp., Illus., Bibl., Index. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. [REVIEW]S. S. Schweber - 2011 - Isis 102 (4):739-742.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  19
  Archaic Greece N. Fisher, H. Van Wees (Edd.): Archaic Greece: New Approaches and New Evidence . Pp. XVI + 464, Ills, Maps, Tables. London: Duckworth, 1998. Cased, £48. Isbn: 0-7156-2809-. [REVIEW]C. Higbie - 2000 - The Classical Review 50 (01):180-.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  16
  Review of Jeroen Van Dongen, Einstein's Unification[REVIEW]Peter Pesic - 2010 - Notre Dame Philosophical Reviews 2010 (12).
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  1
  Die Fresh Expression beweging en die Hervormde Kerk – ’n nuwe manier van kerkwees?André G. Ungerer - 2017 - Hts Theological Studies 73 (1).
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  7
  Jeroen van Dongen. Einstein’s Unification. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. Pp. X+213. £55.00.Brandon Fogel - 2012 - Hopos: The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science 2 (2):372-376.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  1
  Die herlewing van 'n ou definisie van praktiese teologie.J. I. De Wet - 1978 - Hts Theological Studies 34 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  1
  Die Afskeiding Onder Wessel Badenhorst van Die Hervormde Gemeente Potchefstroom in 1853 En Die Toetrede van Hartebeestfontein as 'N Afsonderlike Gemeente van Die Nederduitsch Hervormde Kerk in 1866.S. J. Botha - 1966 - Hts Theological Studies 22 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  1
  'n "Nuwe Benaderingswyse" van ons Geskiedenis.J. H. Breytenbach - 1952 - Hts Theological Studies 8 (3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  1
  Oor die metodiek van ’n holistiese geskiedenis van Oud-Israel.E. H. Scheffler - 1993 - Hts Theological Studies 49 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  1
  'N Kritiese Evaluasie van Colin Brown Se Studie: Miracles and the Critical Mind.E. J. Vledder - 1986 - Hts Theological Studies 42 (2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Franz Rosenzweig. A primary and secondary bibliography, coll. « Instrumenta philosophica », n° 7, Bibliotheek van de Faculteit der Godgeleerdheid.L. Anckaert & B. Casper - 1991 - Revue Philosophique de la France Et de l'Etranger 181 (2):235-235.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Apartheid en die geskenk.'n Dekonstruktiewe lesing van Verwoerd.D. Goosen - 1996 - South African Journal of Philosophy 15 (3):112-125.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Op weg na 'n komprehensiewe geskiedenis van Ou-Israel.Eben Scheffler - 1988 - Hts Theological Studies 44 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  4
  ’N Postliberale Perspektief Op ’N Ekklesiologiese Modaliteit as ’N Ecclesiola in Ecclesia – Heroriëntasie in Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.Andries G. Van Aarde - 2013 - Hts Theological Studies 69 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 38.  3
  Wat is reformatoriese teologie?: Nadenke na aanleiding van ’n kerklike beswaarskrif.Ignatius W. C. Van Wyk - 2011 - Hts Theological Studies 67 (3).
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 39.  11
  N. Van Der Wal, J. H. A. Lokin: Historiae Iuris Graeco-Romani Delineatio: Les Sources du Droit Byzantin de 300 À 1453. Pp. Vi+139; 9 Plates. Groningen: E. Forsten, 1985. Paper, Fl. 42.50. [REVIEW]N. G. Wilson - 1987 - The Classical Review 37 (1):106-106.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  1
  Het die kerk 'n politieke verantwoordelikheid? Oor die noodwendigheid en grense van die twee-ryke-Ieer.I. W. C. Van Wyk - 1996 - Hts Theological Studies 52 (4).
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   13 citations  
 41.  6
  ‘n Homilie oor geloofsonderskeiding in ‘n akkoord van drie.J. Christo Van der Merwe - 2012 - Hts Theological Studies 68 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 42.  9
  Die vorming van ‘n eietydse ampsbegrip: Jesus se oproep tot dissipelskap.Robert Jones & Ernest Van Eck - 2010 - Hts Theological Studies 66 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43.  6
  Developments in Marketing Ethics - Ethical MarketingP. E. Murphy, G. R. Laczniak, N. E. Bowie, and T. A. Klein Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2005; 266 Pp. ISBN 0-13-184814-3 - Marketing Ethics: Cases and ReadingsP. E. Murphy and G. R. Laczniak, Eds. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2006; 172 Pp. ISBN 0-13-133088-8 - Advertising EthicsE. H. Spence and B. Van Heekeren Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2005; 140 Pp. ISBN 0-13-094121-2 - Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your CauseP. Kotler and N. Lee Hoboken, N.J.: Wiley, 2005; 307 Pp.; ISBN 0-471-47611-0. [REVIEW]Ronald Jeurissen & Bert van de Ven - 2006 - Business Ethics Quarterly 16 (3):427-439.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  2
  Die pendule subjektiwiteit-objektiwiteit in die teologie van Theuns Dreyer – ’n dialoog.Andries G. Van Aarde & Theuns F. J. Dreyer - 2011 - Hts Theological Studies 67 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 45.  2
  Vredemakers as kinders van God : ’n Pragmaties-linguïstiese lesing.Andries G. Van Aarde - 2015 - Hts Theological Studies 71 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46.  10
  Die lewe en werk van Philipp Melanchthon : ’n Leksikografiese bydrae tot Reformasie 500.Ignatius W. C. Van Wyk - 2017 - Hts Theological Studies 73 (1).
  No categories
  Direct download (8 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  2
  1, 2 en 3 Johannes: ‘n Oorsig van die huidige stand van navorsing oor die inleidingsvraagstukke.Jan Van der Watt - 2011 - Hts Theological Studies 67 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48.  3
  Geweld in 'n evangelie van liefde: Die Evangelie van Johannes se perspektief op geweld teen Jesus en sy dissipels.Jan Van der Watt - 2008 - Hts Theological Studies 64 (4).
  No categories
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  2
  Bybelse Modelle van Die Huwelik: ’N Kritiese Perspektief.Anet E. Dreyer & Andries G. Van Aarde - 2007 - Hts Theological Studies 63 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50.  5
  Prof dr L J S Steenkamp: 'n Oorsig van sy lewe en werk.P. J. Van der Merwe - 1999 - Hts Theological Studies 55 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 1000