Results for 'Partha N. Mukherji'

1000+ found
Order:
  1.  16
    Methodology in Social Research: Dilemmas and Perspectives: Essays in Honor of Ramkrishna Mukherjee.Ramkrishna Mukherjee & Partha N. Mukherji (eds.) - 2000 - Sage Publications.
    This volume constitutes a lucid introduction to methodology in social research. It will enable social science researchers trained in a particular field to look beyond and relate to other methodological domains.
    Direct download  
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  2.  23
    Indigeneity and Universality in Social Science: A South Asian Response.Partha Nath Mukherji & Chandan Sengupta (eds.) - 2004 - Sage Publications.
    Are social sciences that are indigenous to the West necessarily universal for other cultures? This collection of South Asian scholarship draws on the experiences of the region to discuss this question in depth.
    Direct download  
     
    Export citation  
     
    Bookmark   3 citations  
  3. Rethinking Comparative Aesthetics in a Contemporary Frame.R. N. Misra & Parul Dave Mukherji (eds.) - 2019 - Shimla: Indian Institute of Advanced Study.
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  4.  4
    Collected Papers (on Neutrosophic Theory and Applications), Volume VII.Florentin Smarandache - 2022 - Miami, FL, USA: Global Knowledge.
    This seventh volume of Collected Papers includes 70 papers comprising 974 pages on (theoretic and applied) neutrosophics, written between 2013-2021 by the author alone or in collaboration with the following 122 co-authors from 22 countries: Mohamed Abdel-Basset, Abdel-Nasser Hussian, C. Alexander, Mumtaz Ali, Yaman Akbulut, Amir Abdullah, Amira S. Ashour, Assia Bakali, Kousik Bhattacharya, Kainat Bibi, R. N. Boyd, Ümit Budak, Lulu Cai, Cenap Özel, Chang Su Kim, Victor Christianto, Chunlai Du, Chunxin Bo, Rituparna Chutia, Cu Nguyen Giap, Dao The (...)
    Direct download  
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  5. Liberación, sabiduría popular y gratuidad: una introducción a Juan Carlos Scannone.Iván Ariel Fresia - 2021 - Béccar, Buenos Aires, Argentina: Poliedro, Editorial de la Universidad de San Isidro.
  6. Chosŏn hugi 'sinsŏndo' ŭi chŏn'gae yangsang kwa Togyojŏk saengmyŏnggwan.Kim Chŏng-ŭn - 2022 - In Pong-ho Yi (ed.), Han'guk Ŭi Sinsŏn Sasang: Huch'ŏn Sŏn Munhwa Wa Sangje. Sangsaeng Ch'ulp'an.
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  7. Han'guk ŭi sansin munhwa Han'guk ŭi sŏn munhwa.Teibidŭ A. Meisŭn - 2022 - In Pong-ho Yi (ed.), Han'guk Ŭi Sinsŏn Sasang: Huch'ŏn Sŏn Munhwa Wa Sangje. Sangsaeng Ch'ulp'an.
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  8. Ŭiam Yu In-Sŏk Ŭi Simsŏl Kwa Ŭiri Silch'ŏn.Yi Sŏn-gyŏng - 2022 - In Hyang-jun Yi (ed.), Hwasŏ Hakp'a Ŭi Simsŏl Nonjaeng. Tosŏ Ch'ulp'an Munsach'ol.
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  9. Kjellén's Legacy: A Story of Divergent Interpretations.Thomas Lundén - 2021 - In Ragnar Björk & Thomas Lundén (eds.), Territory, state and nation: the geopolitics of Rudolf Kjellén. Berghahn Books.
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  10. Constitución moral del sujeto y deconstrucción ética en Freud.Antonio Sánchez Antillón - 2021 - In Antonio Sánchez Antillón (ed.), Aplicación de los principios éticos en las psicologías. ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  11. Tuyển tập.Đức Thảo Trần - 2017 - Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.
    Works of Tran Duc Thao, a Vietnamese philosopher.
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  12.  6
    Sâi̇nüddîn Ali̇ Bi̇n Türke’de Varlik Mertebeleri̇.Buşra Arslan Meçi̇n - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (14):91-105.
    Öz Çalışmanın konusu irfanî geleneğin on beşinci yüzyıldaki önemli temsilcilerinden ve aynı zamanda İbnü’l-Arabî’nin takipçilerinden biri olan İbn Türke’nin varlık mertebelerine dair görüşleridir. Konu, İbn Türke’nin varlık ve varlığın mertebeleri ile ilgili düşüncelerinden hareketle hazırlanmıştır. Birincil kaynakların esas alındığı bu çalışmada, İbn Türke ve Ekberî geleneğin önemli temsilcilerinin eserlerine müracaat edilmiştir. Çalışmanın amacı, felsefe ve kelâmın yanı sıra tasavvuf felsefesinin en önemli konularından biri olan varlık düşüncesi ve varlık mertebelerini İbn Türke’nin görüşleri çerçevesinde ele alarak âlemdeki varoluşun hakikatinin ne olduğu, (...)
    No categories
    Direct download (2 more)  
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  13. Sweden's Borders : Kjellén's Contribution to Social Science by Defining and Applying Geopolitics.Claes G. Alvstam andThomas Lundén - 2021 - In Ragnar Björk & Thomas Lundén (eds.), Territory, state and nation: the geopolitics of Rudolf Kjellén. Berghahn Books.
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  14. Chosŏn ch'o, chunggi Pulgyo wa Yugyo ŭi simsŏngnon kwa sangho insik yŏn'gu.Chŏng-wŏn Pak - 2021 - Sŏul-si: Yŏngnak.
    No categories
    Direct download  
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  15. Burhān-i vujūdī bar mabnā-yi ḥikmat-i mutaʻālīyah va ʻirfān.Murtaz̤á Pūyān - 2020 - Qum: Muʼassasah-i Būstān-i Kitāb.
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  16. Aplicación de los principios éticos en las psicologías.Antonio Sánchez Antillón (ed.) - 2021 - Tlaquepaque, Jalisco, México: ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.
    No categories
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  17. Kwanwang Samgyoron kwa chisang sinsŏn.Wŏn Chŏng-gŭn - 2022 - In Pong-ho Yi (ed.), Han'guk Ŭi Sinsŏn Sasang: Huch'ŏn Sŏn Munhwa Wa Sangje. Sangsaeng Ch'ulp'an.
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  18. Han'guk Koyu Ŭi Sŏn Sasang Kwa Chŭngsando Ŭi T'aeilsŏn.Hwang Kyŏng-sŏn - 2022 - In Pong-ho Yi (ed.), Han'guk Ŭi Sinsŏn Sasang: Huch'ŏn Sŏn Munhwa Wa Sangje. Sangsaeng Ch'ulp'an.
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  19. BOWIE, N. E. - "Towards a New Theory of Distributive Justice". [REVIEW]N. L. Nathan - 1973 - Mind 82:315.
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  20. Vấn đề đạo đức xã hội và nhân cách con người trong văn học, nghệ thuật hiện nay.Thị Tố Ninh Nguyễn (ed.) - 2019 - Hà Nội: Nhà xuất bản Hội nhà văn.
    No categories
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  21. Chosŏn Ŭi Yuhakcha, Cho Sik: Nammyŏng Cho Sik Ŭi Saengae Wa Hangmun.Kwŏn-su Hŏ - 2022
    Direct download  
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  22. Sāṅkhyakārikā. Īśvarakr̥ṣṇa - 1905 - New Delhi: Gyan Publishing House.
    Aphoristic work on Sankhya philosophy with Sanskrit commentary and Hindi translation of Sāṅkhyaśāstra, Maithili commentary by Durgādhara Jhā.
    Direct download  
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  23. Construcción del objeto teórico de estudio: otra forma de decirlo.Chavarría Carranza & Carlos Yurán - 2020 - Barrio La Soledad del Concejo Municipal de San José [Costa Rica]: Editorial Librería Alma Mater.
    No categories
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  24. El Espectro Teatrl : Escenificación, Cuerpos Inanimados, Ley.Pablo Tepichín - 2019 - In Carlos Mendiola Mejía & Francisco Castro Merrifield (eds.), El retorno del cuerpo: de abyecciones y vulnerabilidades. Ediciones Navarra.
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  25.  10
    I_– _N.J.H. Dent.N. J. H. Dent - 1998 - Aristotelian Society Supplementary Volume 72 (1):57-73.
    No categories
    Direct download (2 more)  
     
    Export citation  
     
    Bookmark   3 citations  
  26.  37
    I_– _N.J.H. Dent.N. J. H. Dent - 1998 - Aristotelian Society Supplementary Volume 72 (1):57-73.
    No categories
    Direct download (3 more)  
     
    Export citation  
     
    Bookmark   2 citations  
  27. Douglas N. Walton, Courage: A Philosophical Investigation. [REVIEW]N. Dent - 1987 - Philosophy in Review 7:171-172.
    No categories
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  28.  8
    Kur’'n ve Hadiserde Fıtrat Kavramının Anlamı Üzerine.Muhammet Ali Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1441-1490.
    Kavramlar doğru anlamlandırılmadığı takdirde meselelerin anlaşılması noktasında yanlış sonuçlara varmanın kaçınılmaz olduğu bir hakikattir. Fıtrat kavramı bu manada insanın neliği bağlamında başat kavram olarak her daim farklı değerlendirmelere konu olmuştur. İnsanın, gerek kendisini var eden Allah ile olan ilişkisi gerekse hemcinsleriyle ve içerisinde yaşadığı âlemle ilişkisi çerçevesinde bu kavramın anlam alanının tespiti yine ait olduğu dünya üzerinden yapıldığı zaman konu hakkında doğru sonuçların elde edilmesine imkân tanıyacaktır. Kur’ân ve hadislerde yerini bulan fıtrat kavramının anlam alanına yönelik çalışmaların bu alanlarda derinlemesine (...)
    No categories
    Direct download (3 more)  
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  29.  44
    Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kişisel Ve Aile Özellikleri İle Öğrenim Gördükleri P.Mehmet Gülteki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1163-1163.
    No categories
    Direct download  
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  30. Douglas N. Walton, Courage: A Philosophical Investigation Reviewed By.N. J. H. Dent - 1987 - Philosophy in Review 7 (4):171-172.
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  31. La resurrección eterna de la novela.Lina Meruane [Y.] Jorge Carrión - 2020 - In Manuel Arias-Maldonado (ed.), En busca del presente: veinte años de ensayo y pensamiento contemporáneo en la revista Letras Libres. Gris Tormenta.
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  32. Insān-i istāndārd: shakhṣīyat-i ijtimāʻī, va mudīrīyat-i zindagī-i bashar dar qarn-i jadīd... khulāṣah.Dāryūsh Qāsimiyān Dastjirdī - 2020 - Tihrān: Dāryūsh Qāsimiyān Dastjirdī.
    No categories
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  33. LOSSKIJ, N. O. -Handbuch der Logik. [REVIEW]J. N. Wright - 1927 - Mind 36:500.
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  34. La Invención Del Fundamento : La Recepción Heideggeriana de Platón.Ángel Xolocotzi Yáñez - 2020 - In Claudio César Calabrese & Federico Nassim Bravo (eds.), La recepción de Platón en el siglo XX: una poíesis de la percepción. Peter Lang.
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  35. Barʹrasī-i imkān-i tafsīr-i dīnī az falsafah-i Aflāṭūn.Jaʻfarī Amānʹābādī & Sayyid Hādī - 2018 - [Tihrān]: Naqd-i Farhang.
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  36. Mā bayna al-shakk wa-al-yaqīn: kitāb li-man yajruʼūn.Jūd Abū Ṣawwān - 2019 - Bayrūt, Lubnān: Bīsān.
    No categories
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  37. 'Kyŏnghagwŏn chapchi' ŭi chuyo kangsŏl.Ŭn-jin Pyŏn (ed.) - 2021 - Sŏul-si: Sŏnin.
    No categories
    Direct download  
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  38.  9
    İtalya'nın Habeşistan'ı İşgalinin Akbaba Dergisindeki Yansımaları.Fatih Keski̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):659-659.
    No categories
    Direct download  
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  39.  10
    La Proyección Del Periodismo En El Cine: Treinta Películas Indispensables.José Santillán Arruz - 2018 - Cultura 32:77-97.
  40.  2
    Filosofii͡a N.N. V. Snetova - 2010
    Монография представляет собой исследование философских взглядов одного из представителей второй половины XIX века, мыслителя, публициста, литературного критика, переводчика, издателя, Н. Н. Страхова.
    Direct download  
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  41.  1
    Filosofii͡a N.N. Strakhova: Opyt Intellektualʹnoĭ Biografii: Monografii͡a.N. V. Snetova - 2010
    Монография представляет собой исследование философских взглядов одного из представителей второй половины XIX века, мыслителя, публициста, литературного критика, переводчика, издателя, Н. Н. Страхова.
    Direct download  
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  42. JAYATILLEKE, K. N. - "Early Buddhist Theory of Knowledge". [REVIEW]N. Smart - 1966 - Mind 75:453.
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  43.  34
    Evgeny N. Trubetskoy and Overcoming the Neo-Kantian Kant.Alexei N. Krouglov - 2016 - Russian Studies in Philosophy 54 (5):408-421.
    In his later work, Metafizicheskie predpolozheniia poznaniia. Opyt preodoleniia Kanta i kantianstva [Metaphysical Presuppositions of Knowledge. An Attempt to Overcome Kant and Kantianism], Evgeny N. Trubetskoy tried to overcome the Kantian tradition in philosophy in order to advance his conception of all-unity and the philosophy of absolute and unconditional consciousness. Despite insisting on the distinction between the “historical Kant” and Neo-Kantianism, in reality Trubetskoy was strongly dependent on the Neo-Kantian interpretation of Kant’s philosophy, which meant that his fight against Kantian (...)
    No categories
    Direct download (3 more)  
     
    Export citation  
     
    Bookmark   1 citation  
  44. N. RESCHER and R. BRANDOM "The Logic of Inconsistency". [REVIEW]N. C. A. Da Costa - 1982 - History and Philosophy of Logic 3 (2):225.
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  45. BANDYOPADHYAYA, N. C. -Development of Hindu Polity and Political Theories. [REVIEW]S. N. Dasgupta - 1929 - Mind 38:119.
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  46. M. N. Roy: Quest for Freedom.B. N. Dasgupta - 1970 - Calcutta, Firma K. L. Mukhopadhyay.
  47.  14
    Harold N. Lee 1899-1990.Louise N. Roberts & Andrew J. Reck - 1991 - Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association 64 (5):68 - 69.
    Direct download  
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  48. Conclusion. Kjellén's Life and Work: Tensions Between Opposites.Ragnar Björk & Thomas Lundén - 2021 - In Ragnar Björk & Thomas Lundén (eds.), Territory, state and nation: the geopolitics of Rudolf Kjellén. Berghahn Books.
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  49. Sŏul p'yŏnji konghwaguk: pik teit'ŏ ro ara pon Chosŏn chisigin, yesulga net'ŭwŏk'ŭ = The republic of letters, Seoul.Kyŏng-il Chŏn - 2021 - Sŏul-si: Tabinch'i Puksŭ.
    Direct download  
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
  50. La recepción de José Ortega y Gasset en España.Fernando González Galán - 2021 - La Poveda (Arganda del Rey) Madrid: Editorial Verbum.
    La restauración borbónica en España se extendió entre el 29 de diciembre de 1874 (pronunciamiento de Martínez Campos) y el 14 de abril de 1931 (proclamación de la Segunda República española). José Ortega y Gasset nació en 1883 y vivió casi medio siglo, 48 años, en este periodo. Durante el mismo desarrolló parte de su trabajo. Sin embargo, la fragilidad del sistema político, social y económico que desembocó en la II República y más tarde en la Guerra Civil española motivó (...)
    No categories
    Direct download  
     
    Export citation  
     
    Bookmark  
1 — 50 / 1000