Results for 'Ewa Żarnecka-Biajy'

435 found
Order:
 1.  24
  Artykuły O Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji.Klemens Szaniawski, Barbara Stanosz, Tadeusz Kubiński, Stanisław Surma, Ija Lazari-Pawłowska, Fan Franciszek Drewnowski, Leon Koj, Stanisław Kamiński, Ewa Żarnecka-Biajy & Witold A. Pogorzelski - 1963 - Studia Logica 14 (1):351-383.
 2. „(Post) Konstruktywizm Na Temat Technonauki”.Bińczyk Ewa - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 2:231-251.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. Szkice Filozoficzne.Zofia Zarnecka & Roman Ingarden - 1964 - [Pa Nstwowe Wydawn. Naukowe].
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  14
  Łukasiewicz vis à vis aristotle's possible worlds.Ewa Zarnecka-Bialy - 1997 - Axiomathes 8 (1):251-260.
  Translate
    Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5.  24
  Artykuł O Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji.Stanisław Surma, Klemens Szaniawski, Jan Franciszek Drewnowski, Ewa Żarnecka-Biały, Jerzy Kmita, Jerzy Giedymin & Leon Koj - 1964 - Studia Logica 15 (1):311-343.
 6.  4
  A Note on Deduction Theorem for Gödel's Propositional Calculus G4.Ewa Żarnecka-Biaŀy - 1968 - Studia Logica 23 (1):35-40.
 7.  14
  A Note on Deduction Theorem for Gödel's Propositional Calculus G.Ewa Żarnecka-Biały - 1968 - Studia Logica 23 (1):35 - 41.
 8.  18
  Books Received. [REVIEW]Jan Zygmunt, Ewa Orłowska, Zbigniew Badura, Ewa Żarnecka-Biały & Jan Woleńskl - 1983 - Studia Logica 42 (1):105-111.
 9.  9
  Artykuły O Treści Logicznej Zawarte W Czasopismach Nadesłanych Do Redakcji.Klemens Szaniawski, J. Wysokiński, Ewa Żarnecka-Biały, Stanislaw Kamiński & Leon Koj - 1966 - Studia Logica 18 (1):199-223.
 10. Logika negocjacji.Ewa Żarnecka-biały - 1999 - Prakseologia 139 (139).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Uwagi o pojęciu adekwatności.Ewa Żarnecka-Biały - 2001 - Prakseologia 141 (141):149-158.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12.  16
  Ewa Lipska: A Selection of Poems.Robin Davidson & Ewa Elżbieta Nowakowska - 2012 - Common Knowledge 18 (3):569-581.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13.  4
  The Accident of Beauty Ewa Lipska's 1999.Robin Davidson - 2012 - Common Knowledge 18 (3):557-568.
  This essay examines the work of Ewa Lipska, who, since the publication of her first book in 1967, has been among the most acclaimed of recent Polish poets but less well known in the West than Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, or Adam Zagajewski. She is a philosophical poet, making frequent reference to the tradition of the Frankfurt School, in order to ironize the Enlightenment, Marxism, and Critical Theory, but also in order to assess the dangers of globalization. The focus of (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14.  14
  Regiony błędu [recenzja] Między prawdą i normą a błędem, red. E. Żarnecka--Biały, 1997.Zbigniew Wolak - 1999 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 25.
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15.  17
  Ewa Doman ska.Robert Pogue Harrison - 2005 - History of the Human Sciences 18 (2).
  No categories
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16.  6
  Ewa Mazierska and Lars Kristensen Marx at the Movies: Revisiting History, Theory and Practice, London: Palgrave Macmillan. 293 Pp.Bruce Williams - 2015 - Film-Philosophy 19.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17.  10
  Ewa Śniezyńska-Stolot, Astrological Iconography in the Middle Ages: The Decanal Planets. Trans. Joanna Komorowska. Kraków: Jagiellonian University Press, 2003. Paper. Pp. 88 Plus 63 Black-and-White and Color Figures; 6 Tables. [REVIEW]J. D. North - 2006 - Speculum 81 (1):276-277.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18.  12
  Ewa Orlowska and Joanna Golinska-Pilarek, Dual Tableaux: Foundations, Methodology, Case Studies, Springer, Series: Trends in Logic, Vol. 33, 2011, Pp. Xvi+523, 113 Illus. ISBN: 978-94-007-0004-8 (Hardcover) EURO 181,85, 978-94-007-0005-5 (eBook) EURO 159,99. [REVIEW]Walter Carnielli - 2013 - Studia Logica 101 (1):229-232.
 19. Ewa Ziarek, An Ethics of Dissensus Reviewed By.Ella Myers - 2003 - Philosophy in Review 23 (4):308-310.
 20.  7
  Ewa Ziarek's Virtually Impossible Ethics.Elissa Marder - 2010 - Philosophy Today 54 (Supplement):51-58.
 21.  6
  Dissensus, Melancholic Nationalism, and Biopolitics in the Work of Ewa Ziarek.Rosalyn Diprose - 2010 - Philosophy Today 54 (Supplement):43-50.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Ewa Balicka-Witakowska, La Crucifixion Sans Crucifié Dans l'Art Éthiopien: Recherches Sur la Survie de l'Iconographie Chrétienne de l'Antiquité Tardive.(Bibliotheca Nubica Et Aethiopica, 4.) Warsaw and Wiesbaden: Zaś Pan, 1997. Pp. Xi, 188 Plus 16 Color and 108 Black-and-White Plates. DM 178. [REVIEW]Catherine Brown Tkacz - 2000 - Speculum 75 (1):155-158.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23.  1
  Ewa Płonowska Ziarek. Feminist Aesthetics and the Politics of Modernism. [REVIEW]James Robin - 2014 - Philosophia: A Journal of Feminist Continental Philosophy 4 (2):244-249.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24.  2
  La Crucifixion Sans Crucifié Dans l'Art Éthiopien: Recherches Sur la Survie de l'Iconographie Chrétienne de l'Antiquité Tardive.Ewa Balicka-Witakowska.Catherine Brown Tkacz - 2000 - Speculum 75 (1):155-158.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25.  6
  Ewa Orlowska and Joanna Golinska-Pilarek, Springer, Series: Trends in Logic, Vol. 33, 2011, Pp. Xvi+ 523, 113 Illus. ISBN: 978-94-007-0004-8 (Hardcover) EURO 181, 85, 978-94-007-0005-5 (eBook) EURO 159, 99. [REVIEW]Walter Carnielli - 2013 - Studia Logica 101 (1):229-232.
 26.  4
  La patrie de la « Ewa Francorum Chamavorum ».H. Obreen - 1924 - Revue Belge de Philologie Et D’Histoire 3 (2):317-319.
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Ewa Rydzynska, About Time and Eternity.Prudence Allen - 1991 - Roczniki Filozoficzne 39 (3):180.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Między Kantem i Heglem: rozum jako rzecznik pokoju (przeł. Ewa Nowak-Juchacz).Marek Bondeli - 2004 - Principia.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Człowiek, istota zrodzona (przeł. Ewa Nowak-Juchacz).Volker Gerherdt - 2004 - Principia.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 30. Ewa dorobińska.Kategoria Rozumienia W. Semiotyce I. Hermeneutyce - 1990 - Studia Semiotyczne 16:33.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 31. Ewa Ziarek’s Virtually Impossible Ethics.Elissa Marder - 2010 - Philosophy Today 54 (Supplement):51-58.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 32. Tylko słowa? O modernie i postmodernie (przeł. Ewa Nowak-Juchacz).Josef Simon - 2004 - Principia.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 33. Rozum jest wolny (Robert Marszałek i Ewa Nowak-Juchacz (red.), Rozum jest wolny, wolność – rozumna).Aleksander Zbrzezny - 2003 - Etyka 36.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 34. Incandescence, Melancholy, and Feminist Bad Vibes.Robin James - forthcoming - Differences 25 (2).
  Translate
    Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 35.  20
  Władysława Tatarkiewicza alternatywna definicja sztuki a analityczna filozofia sztuki.Ewa Bogusz-Bołtuć - 2011 - Filo-Sofija 11 (13).
  Author: Bogusz-Bołtuć Ewa Title: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ’S DISJUNCTIVE DEFINITION OF ART. IN ANALYTIC PHILOSOPHY OF ART (Władysława Tatarkiewicza alternatywna definicja sztuki a analityczna filozofia sztuki) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 591-600 Keywords: WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ, ALTERNATIVE DEFINITION OF ART, DISJUNCTIVE DEFINITION OF ART, BERYS GAUT Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:As a historian of ideas, Władysław Tatarkiewicz sought to introduce order to the meanders of philosophical debates of the past, (...)
  No categories
  Translate
    Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 36.  7
  Bronisław F. Trentowski - \"polski Hegel\", \"polski Schelling\" czy \"polski Krause\"?Ewa Starzyńska-Kościuszko - 2005 - Filo-Sofija 5 (1(5)):125-137.
  Author: Starzyńska-Kościuszko Ewa Title: BRONISŁAW F. TRENTOWSKI – “POLISH HEGEL”, “POLISH SCHELLING” OR “POLISH KRAUSE” (Bronisław F. Trentowski – „polski Hegel”, „polski Schelling”, „polski Krause”) Source: Filo-Sofija year: 2005, vol:.5, number: 2005/1, pages: 125-138 Keywords: TRENTOWSKI, HEGEL, SCHELING, KRAUSE Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:In this article author wanted to answer a question: Is Trentowski an original thinker or Polish imitator of Hegel’s, Schelling’s and Krause’s philosophy? Referring to existing settlements (...)
  Translate
    Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 37. Evil and Testimony: Ethics "After" Postmodernism.Ewa Plonowska Ziarek - 2003 - Hypatia 18 (2):197-204.
 38. An Ethics of Dissensus: Postmodernity, Feminism, and the Politics of Radical Democracy.Ewa Płonowska Ziarek - 2001 - Stanford University Press.
  What kind of challenge does sexual and racial difference pose for postmodern ethics? What is the relation between ethical obligation and feminist interpretations of embodiment, passion, and eros? How can we negotiate between ethical responsibility for the Other and democratic struggles against domination, injustice, and equality, on the one hand, and internal conflicts within the subject, on the other? We cannot address such questions, Ziarek argues, without putting into dialogue discourses that have hitherto been segregated: postmodern ethics, feminism, race theory, (...)
   
  Export citation  
   
  My bibliography   15 citations  
 39.  1
  What Exactly is Universal Grammar, and has Anyone Seen It?Ewa Dąbrowska - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 40. Review: Evil and Testimony: Ethics "After" Postmodernism. [REVIEW]Ewa Ziarek - 2003 - Hypatia 18 (2):197 - 204.
 41. Development of a Questionnaire to Measure Patient‐Reported Postoperative Recovery: Content Validity and Intra‐Patient Reliability.Renée Allvin, Margareta Ehnfors, Narinder Rawal, Elisabeth Svensson & Ewa Idvall - 2009 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 15 (3):411-419.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
 42. Towards a Lexically Specific Grammar of Children’s Question Constructions.Ewa Dąbrowska & Elena Lieven - 2005 - Cognitive Linguistics 16 (3).
 43. Distress and Turmoil-Learning a Language, Ego States and Being-in-the-World.Ewa Latecka - 2013 - Indo-Pacific Journal of Phenomenology 13 (1):1-10.
 44. Second Thoughts on Nationalism, Imperialism & Identity.Ewa M. Thompson - 2010 - The Chesterton Review 36 (1-2):277-295.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 45.  43
  Marx and Russia.Ewa Borowska - 2002 - Studies in East European Thought 54 (1):87-103.
  I present the scope andcharacteristics of Marx''s interest in Russiaand review its evolution. Initially, Marx''sattitudes were marked by russophobia,pronounced anti-panslavism, assessments ofRussia as an outpost of European reaction andcounterrevolution, and even as the head of aconspiracy to block the world revolution. Withtime, however, Marx came to consider Russia asthe country in which the outbreak of theRevolution was most likely. In his research forsucessive volumes of Capital, he readRussian theoretical works by, among others, V.Bervi-Flerovskij and A. Koshelev. Marx''sattitudes to the anticipated (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 46.  5
  Self-Reported Post-Operative Recovery in Children: Development of an Instrument.Ann-Cathrine Bramhagen, Mats Eriksson, Elisabeth Ericsson, Ulrica Nilsson, Sue Harden & Ewa Idvall - forthcoming - Journal of Evaluation in Clinical Practice:n/a-n/a.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 47. Feminist Interpretations of Emmanuel Levinas.Tina Chanter (ed.) - 2001 - Pennsylvania State University Press.
  This volume of essays, all but one previously unpublished, investigates the question of Levinas’s relationship to feminist thought. Levinas, known as the philosopher of the Other, was famously portrayed by Simone de Beauvoir as a patriarchal thinker who denigrated women by viewing them as the paradigmatic Other. Reconsideration of the validity of this interpretation of Levinas and exploration of what more positively can be derived from his thought for feminism are two of this volume’s primary aims. Levinas breaks with Heidegger’s (...)
   
  Export citation  
   
  My bibliography   5 citations  
 48.  31
  Feminist Reflections on Vulnerability: Disrespect, Obligation, Action.Ewa Plonowska Ziarek - 2013 - Substance 42 (3):67-84.
 49.  8
  Toward a Radical Female Imaginary: Temporality and Embodiment in Irigaray's Ethics.Ewa Plonowska Ziarek - 1998 - Diacritics 28 (1):60-75.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   7 citations  
 50.  24
  Tableaux and Dual Tableaux: Transformation of Proofs.Joanna Golińska-Pilarek & Ewa Orłowska - 2007 - Studia Logica 85 (3):283-302.
  We present two proof systems for first-order logic with identity and without function symbols. The first one is an extension of the Rasiowa-Sikorski system with the rules for identity. This system is a validity checker. The rules of this system preserve and reflect validity of disjunctions of their premises and conclusions. The other is a Tableau system, which is an unsatisfiability checker. Its rules preserve and reflect unsatisfiability of conjunctions of their premises and conclusions. We show that the two systems (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   2 citations  
1 — 50 / 435