Results for 'I. W. Phillips'

1000+ found
Order:
 1.  8
  Homère. Hymnes. By Jean Humbert, Pp. 254. 1936. - Xénophon. Helléniques, I–III. By J. Hatzfeld. Pp. 159. 1936. - Héliodore. Les Éthiopiques. Vols. I and II. Text by R. M. Rattenbury and T. W. Lumb. Translation by J. Maillon. Vol. I, Pp. Ci + 124, 1935. Vol. II, Pp. Iii + 164, 1938. Paris. Association G. Budé. - Plutarque. Sur les Oracles de la Pythie. By R. Flacelière. Pp. 175. Paris, Société d' Édition Les Belles Lettres. [REVIEW]E. D. Phillips, Jean Humbert, J. Hatzfeld, R. M. Rattenbury, T. W. Lumb, J. Maillon & R. Flaceliere - 1938 - Journal of Hellenic Studies 58 (2):284-285.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  5
  Die Stele von Xanthos1: I. Metrik und Inhalt. By F. W. König. Pp. 151. Vienna: Gerold & Co., 1936. 10.50 m.G. A. W. - 1936 - Journal of Hellenic Studies 56 (2):256-257.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  38
  Arnold's New Latin Course. Parts I. And II. By R. M. Allardyce, M.A. 2 Vols. Pp. 117 and 216 Respectively. Maddox Street, W.: Edward Arnold. July, 1911. Part I., Is. 6d.; Part II., 2s. 6d. [REVIEW]L. P. W. - 1912 - The Classical Review 26 (01):32-.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  52
  Papyri Graci Berolinenses Papyri Graeci Berolinenses: W. Schubart. P. F. De' Cavalieri and I. Lietzmann. Specimina Codicum Graecorum.—Tabulae in usum scholarum. Bonn: Marcus and Weber. 1910, 1911. [REVIEW]H. D. R. W. - 1911 - The Classical Review 25 (08):266-.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  68
  Budowa Kapitału Społecznego Ludzi Starych W Kontekście Polityk Aktywizacji I Aktywnego Starzenia Siȩ.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Katarzyna Walotek-Ściańska, Michal Šerák, Michał Szyszka & Łukasz Tomczyk (eds.), Starzenie Siȩ I Starość W Dynamicznie Zmieniaj¸Acym Siȩ Świecie / Stárnutí a Stáří V Rychle Se Měnícím Světě. Humanitas. pp. 11--24.
  Wśród kluczowych wyzwań rozwojowych Polski na początku XXI wieku znajdują ograniczanie negatywnych efektów procesu starzenia się społeczeństwa oraz wzrost kapitału społecznego obywateli, ich umiejętności współpracy przy rozwiązywaniu problemów w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Artykuł przybliża łączną analizę tych zagadnień w odniesieniu do kształtowania kapitału społecznego ludzi starych. Kolejno omówione zostają podstawowe pojęcia wykorzystywane w dyskursie o aktywizacji społecznej osób starszych, założenia kształtowania współczesnych wielopoziomowych polityk publicznych w tym zakresie oraz typologie przykładowych rozwiązań na rzecz budowy zasobów kapitału społecznego. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Co to jest sprawiedliwość i w jak sposób ją urzeczywistnić? Perspektywa współczesnej filozofii polityki.Dorota Sepczyńska - 2009 - In Mieczysław Jagłowski (ed.), Z filozofii współczesnej. Rekonstrukcje–interpretacje– polemiki. Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie. pp. 171-212.
  Sprawiedliwość należy do najważniejszych i zawsze aktualnych problemów życia społeczno-politycznego. Dotyczy każdego z nas. Nikomu bowiem nie jest obojętne, jak jest traktowany przez prawo i władzę, jak są dzielone korzyści wynikające ze społecznej współpracy. Sprawiedliwość mobilizuje nas do społecznego zaangażowania i solidarności, ze względu na nią wciągamy się w obywatelskie nieposłuszeństwo czy decydujemy się na emigrację. Odwołania do niej pojawiają się zarówno w okrzykach burzycieli, jak i obrońców starego porządku. Nie jesteśmy jednak pierwszymi, którzy stawiają pytania o sprawiedliwość. Mają one (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  30
  Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Marta Juchnicka (ed.), Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 13--36.
  A. Klimczuk, Kształcenie zawodowe w społeczeństwach i gospodarkach opartych na wiedzy i kreatywności, [in:] M. Juchnicka, Doradcze i edukacyjne aspekty reorientacji zawodowej i wsparcia zatrudnienia zwalnianych pracowników oświaty, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 13-36.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  24
  Medialaby W Kontekście Solidarności Pokoleń I Wykluczenia Robotycznego.Andrzej Klimczuk - 2013 - In Arkadiusz W.¸asiński & Łukasz Tomczyk (eds.), Seniorzy W Świecie Nowych Technologii. Implikacje Dla Praktyki Edukacyjnej Oraz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Śl¸Ask. pp. 184--215.
  Opracowanie przybliża wyzwania zwi¸a}zane ze starzeniem siȩ populacji ludzkich przyw uwzglȩdnieniu wyłaniania siȩ społeczeństw i gospodarek kreatywnych. Na pocz¸a}tku XXI wieku przemianom pracy i czasu wolnego towarzysz¸a} kwestie utrzymania solidarności pokoleń i przeciwdziałania wykluczeniu robotycznemu. W artykule zarysowane zostały najważniejsze cechy nowych instytucji kultury typu "medialab", laboratoriów mediów, które mog¸a zostać wykorzystane do realizacji działań na rzecz kształtowania pozytywnych odpowiedzi wobec tych wyzwań w ramach wspierania rozwoju "srebrnej gospodarki" i gerontechnologii. Zwraca siȩ również uwagȩ na potrzeby i możliwości umocowania ich (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  21
  Outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Michał Skarzyński (ed.), Esp, Czyli Jak Wyjść Z Zakrȩtu W Rozwoju Firmy. Narodowe Forum Doradztwa Kariery. pp. 11--53.
  A. Klimczuk, Outplacement w warunkach wzrostu ryzyka i elastyczności organizacji, [in:] M. Skarzyński, ESP, czyli Jak wyjść z zakrȩtu w rozwoju firmy, Narodowe Forum Doradztwa Kariery, Białystok 2015, pp. 11-53.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  17
  Szkolnictwo zawodowe w Polsce - nauczanie i wyzwania.Andrzej Klimczuk - 2014 - In Marta Juchnicka (ed.), Formalnoprawne Aspekty Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości. pp. 11--19.
  A. Klimczuk, Szkolnictwo zawodowe w Polsce - nauczanie i wyzwania, [in:] M. Juchnicka, Formalnoprawne aspekty modernizacji szkolnictwa zawodowego, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2014, pp. 11-19.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  24
  Obecność Innego jako ontologiczna i etyczna granica wolności w Bycie i nicości Jeana-Paula Sartre’a. Kategoria odpowiedzialności a zasady komunitaryzmu.Pomiankiewicz Łukasz - 2014 - Studia Z Historii Filozofii 5 (1):69-93.
  Celem pracy jest zarysowanie najważniejszych wątków filozofii wolności Jeana-Paula Sartre’a. Autor w pracy stara się zawrzeć najważniejsze elementy sartrowskiej ontologii, będącej podstawą filozofii wolności – pojęcia wolności, odpowiedzialności oraz złej wiary. Następnie pokazuje, jakie znaczenie dla wolności człowieka ma obecność Innego będącego jej ontologiczną i etyczną granicą. W tym celu autor przedstawia rozważania Sartre’a na temat jednostki i jej relacji z innymi ludźmi. Tekst jest także próbą zestawienia egzystencjalistycznej myśli Sartre’a z komunitarystyczą koncepcją podmiotowości Charles’a Taylora.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. rec. W. Buchner \"Wojna i konkwista. Hiszpańska myśl polityczna Złotego Wieku"\ A.A. Chaufen \"Wiara i wolność. Myśl ekonomiczna późnych scholastyków"\.Dorota Sepczyńska - 2008 - In Dorota Sepczyńska & Mieczysław Jagłowski (eds.), Między Złotym a Srebrnym Wiekiem Kultury Hiszpańskiej. Instytut Cervantesa W Warszawie, Instytut Filozofii Uwm W Olsztynie, Instytut Kulturoznawstwa Owiiz Im. T. Kotarbińskiego. pp. 445-456.
  Recenzja książek W. Buchner, Wojna i konkwista. Hiszpańska myśl polityczna Złotego Wieku i A.A. Chaufe, Wiara i wolność. Myśl ekonomiczna późnych scholastyków.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  82
  Społeczeństwo Wielokulturowe I Srebrna Gospodarka. Wielokulturowość W Kontekście Starzenia Siȩ Ludności.Andrzej Klimczuk - 2012 - In Maja Biernacka, Kazimierz Krzysztofek & Andrzej Sadowski (eds.), Społeczeństwo Wielokulturowe - Nowe Wyzwania I Zagrożenia. Uniwersytet W Białymstoku. pp. 243--268.
  Proces starzenia się społeczeństw stanowi istotne wyzwanie dla krajów Unii Europejskiej. W napływie emigrantów z młodszych regionów świata - głównie Azji i Afryki - dostrzega się sposobu na uzupełnienie malejących zasobów pracy, co prowadzi do wzrostu obaw w zakresie możliwości ich integracji w wymiarze międzypokoleniowym ze społecznościami przyjmującymi. Jednocześnie upatruje się korzyści z migracji seniorów oraz możliwości kształtowania gospodarek regionalnych i lokalnych tak by sprzyjały zaspokajaniu ich potrzeb. Celem opracowania jest przybliżenie koncepcji ageizmu (dyskryminacji ze względu na wiek) w formie (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14.  92
  Widzimy uszami i słyszymy oczami. Jak technika wykształca w nas synestezję.Adrian Mróz - 2014 - In Łukasz Rogowski (ed.), Techno-widzenie. Media i technologie wizualne w społeczeństwie ponowoczesnym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM. pp. 89-98.
  Seeing with Ears, Hearing with Eyes. How Technology Molds Synesthesia Within Us -/- The subject of consideration within this lecture is the contribution of existing scientific discoveries on the visual and musical connection within the perceptual plane. Points of reference are the studies of Amir Amedi, Jacob Jolij and Maaieke Meurs, Harry McGurk, as well as, the works of Iwona Sowińska, Roger Scruton, Oliver Sacks, and a cultural analysis of Joshua Bell’s performance. I will also consider how the senses effect (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  42
  Regionalne Obserwatorium Kultury W Województwie Podlaskim - Uwarunkowania I Planowane Kierunki Rozwoju.Andrzej Klimczuk & Katarzyna Sztop-Rutkowska - 2013 - Kultura I Edukacja 2:222--246.
  Na pocz¸a}tku XXI wieku zachodz¸a} istotne przemiany w relacjach pracy i czasu wolnego. Dostrzega siȩ też rozwój gospodarki kreatywnej wraz z wyłanianiem siȩ nowej stratyfikacji społecznej i zmian¸a} czynników rozwojowych. Coraz wiȩksze znaczenie w przemianach społeczno-gospodarczych ma sektor kultury oraz działania na rzecz kształtowania przemysłów kultury i kreatywnych, wraz z ich powi¸a}zaniami z sektorami zależnymi jak np. turystyka, architektura i wzornictwo przemysłowe. Celem artykułu jest odniesienie tych procesów i zjawisk do warunków województwa podlaskiego oraz przybliżenie głównych przesłanek powołania Regionalnego Obserwatorium (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  22
  Uzasadnienie modelu w kontekście zmian demograficznych i wyzwań rynku pracy.Andrzej Klimczuk - 2015 - In Michał Skarzyński (ed.), Przyszłość Edukacji Zawodowej. Kierunki Reorientacji I Nowe Obszary Aktywności Zawodowej Nauczycieli Zawodu. Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości W Białymstoku. pp. 19--114.
  A. Klimczuk, Uzasadnienie modelu w kontekście zmian demograficznych i wyzwań rynku pracy, [in:] M. Skarzyński, Przyszłość edukacji zawodowej. Kierunki reorientacji i nowe obszary aktywności zawodowej nauczycieli zawodu, Izba Rzemieślnicza i Przedsiȩbiorczości, Białystok 2015, pp. 19-114.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Umysł poczwórnie ograniczony. Bariery i kompensacje w poznawaniu.Czesław Nosal - 2010 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 4.
  W artykule przedstawiono funkcjonalny model struktury umysłu z perspektywy ograniczeń poznawczych i mechanizmów ich kompensacji. W ramach tej struktury centralne miejsce zajmuje pamięć robocza charakteryzowana jako „mały umysł”, który poprzez cztery kierunki przetwarzania informacji tworzy różne organizacje funkcjonalne reprezentowane jako sieci „pełnego umysłu”. W ramach tej organizacji bieżące przetwarzanie jest relatywnie odizolowane i chronione z czterech stron: od strony pola uwagi, od strony zasobów pamięci trwałej, wiedzy deklaratywnej i doświadczenia personalnego, od strony struktur poznawczych i emocjonalnych podświadomości i nieświadomości, od (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Emocje i procesy poznawcze zaangażowane w wydawanie sądów moralnych. Dane z neuroobrazowania.Joshua Greene & Wioletta Dziarnowska - 2012 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 6.
  Tradycyjne teorie psychologii moralności podkreślają rolę rozumowania i „wyższych procesów poznawczych”, podczas gdy ostatnie prace z tego zakresu uwypuklają udział emocji. W niniejszym artykule rozpatruję dane pochodzące z neuroobrazowania wspierające teorię sądzenia moralnego, zgodnie z którą zarówno procesy „poznawcze”, jak i emocjonalne pełnią istotne a czasami wzajemnie konkurencyjne role. Dane te wskazują, że rejony mózgu związane z kontrolą poznawczą (przednia część zakrętu obręczy i grzbietowo boczna kora przedczołowa) są zaangażowane w rozwiązywanie trudnych moralnych dylematów, w których wartości utylitarne wymagają naruszenia (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Modele umysłowe i błędy w rozumowaniu.Robert Mackiewicz - 2010 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 4.
  Przedstawiciele dwóch głównych podejść do badania rozumowania w odmienny sposób opisują poznawczy mechanizm wyciągania poprawnych i błędnych wniosków. Przedstawiciele teorii reguł zakładają, że rozumowanie ma charakter syntaktyczny i polega na uruchamianiu reguł podobnych do tych z logiki klasycznej. Przedstawiciele drugiej teorii — teorii modeli umysłowych opisują rozumowanie jako proces semantyczny polegający na tworzeniu modeli umysłowych, które odzwierciedlają strukturę relacji pomiędzy elementami opisanymi w przesłankach. Zgodnie z tak zwaną zasadą prawdziwości każda możliwa sytuacja jest reprezentowana przez odrębny model umysłowy, który odzwierciedla (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Reprezentacje w systemach klasycznych i koneksjonistycznych.Marcin Miłkowski - 2009 - Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 3.
  Autor artykułu broni tezy, że niektóre systemy obliczeniowe mogą mieć własności semantyczne. Wskazana została klasa systemów obliczeniowych, w których reprezentacje mogą mieć przynajmniej dwie własności: własność odnoszenia się do obiektów (desygnowanie) i własność wspomagania rozpoznawania obiektów oznaczanych przez daną reprezentację (konotowanie). Autor argumentuje także, że własności semantyczne reprezentacji nie zależą wyłącznie od architektury systemów obliczeniowych, w których te reprezentacje występują. Konkretna architektura obliczeniowa nie jest czynnikiem kluczowym, a bodaj najmniej istotne są same rodzaje struktur danych, które mają mieć własności desygnowania (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Czas i stawanie się w sztucznych i naturalnych układach kognitywnych.Marek W. Bielecki - 1995 - Filozofia Nauki 4.
  In my paper I review the main strategies adopted by two leading schools in cognitive science, symbolic artificial intelligence (AI) and connectionism, in modeling time-dependent phenomena such as learning. In particular, I briefly mention shortcomings of non-monotonic logic approach that dominates symbolic AI. I also discuss the problems that beset the recurrent networks approach advocated by connectionists (e.g., S. Grossberg) and philosophers (e.g., P. Churchland), who focus their attention on oscillatory behavior of such networks. I point out that neither approach (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Polskie elity polityczne w oglądzie i obrazowaniu Stanisława Wyspiańskiego.Janusz Goćkowski - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  To, co może interesować, w dramatopisarstwie Stanisława Wyspiańskiego „historyka-socjologa” zajmującego się ideami politycznymi dotyczącymi kwestii kondycji i perspektyw narodu w drodze ku niepodległości oraz narodu, dla którego nowoczesność jest warunkiem koniecznym żywotności w ramach ekumeny europejskiej, zawrzeć można w pięciu tezach. Są to tezy odzwierciedlające krytycyzm dotyczący „tego, co polityczne” i wskazujące na skłonność do pesymizmu antropologicznego. Teza pierwsza: Kompetencje merytoryczne i kwalifikacje moralne polskich elit politycznych stanowią problem społeczny, który obecny jest w dziejach państwa polskiego z dawien dawna. Próby (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Teologiczne implikacje teorii przedmiotu w filozoficznym przełomie średniowiecza i nowożytności.Wojciech Starzyński - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Wczesny Descartes dokonuje radykalnego usunięcia z rozważań filozoficznych problemu poznania boskiego. Rekonstrukcja wielowiekowej tradycji średniowiecznej ukazała, że daleko idąca racjonalizacja opisu boskiego poznania prowadzi nieuchronnie do groźnej aporii dotyczącej statusu idei-przedmiotu w boskim intelekcie. Zwolennikiem uproszczenia na gruncie metafizyki był Duns Szkot, który dość zdecydowanie porzucił dziedziczony od Platona problem wzorów idei na rzecz wolnego, absolutnego i rozumnego przyczynowania o dominującym charakterze sprawczym. Zgodnie z dystynkcją wprowadzoną przez św. Tomasza, oprócz zagadnienia samych wzorów-rzeczy pojawia się oddzielny problem statusu ogólnych praw (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Równi w prawach i powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski [Equal in Rights and Obligations towards the Common Good – Poland].Marek Piechowiak - 2009 - In Zespół Prezydialny Biura Trybunału Konstytucyjnego (ed.), Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Biuro Trybunału Konstytucyjnego. pp. 111-124.
  Opracowanie dotyczy fragmentu preambuły Konstytucji RP z 1997 r.: „równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski”. Zmierza ono przede wszystkim do uwyraźnienia i analizy wskazanych w tym fragmencie wartości, które mogą pomóc w dookreśleniu celów konstytucji i ujęciu czegoś, co określa się niekiedy mianem „ducha konstytucji”. Analizowane jest umiejscowienie komentowanego akapitu w całości preambuły, oraz prace nad projektem Konstytucji, które prowadzą ku refleksji nad kategorią dobra wspólnego w artykule 1. W centrum moich analiz jest argumentacja na (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Samorządowa I Obywatelska Współpraca Transgraniczna W Województwie Podlaskim.Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk & Rafał Julian Mejsak - 2013 - Fundacja Soclab.
  Badania prezentowane w niniejszej publikacji miały na celu dostarczenie danych koniecznych do prowadzenia polskiej polityki zagranicznej rozszerzonej o wymiar samorządowy i obywatelski w województwie podlaskim. Głównym celem diagnozy było zbadanie, jak jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz uczelnie wyższe nawiązywały współpracę transgraniczną z partnerami na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rosji (Obwód Kaliningradzki). W publikacji wskazano miejsca największego potencjału, jak również barier na drodze do takiej współpracy w regionie. Zwrócono szczególną uwagę na kooperację tych podmiotów, łączenie swoich potencjałów i (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26.  20
  Interdyscyplinarność w teorii i w praktyce [recenzja] Nauka i Wiara, ,,Znak'' 428 (1991, 1).Zbigniew Wolak - 1992 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 14.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  5
  I—W Hat is the N Ormative R Ole of L Ogic&Quest.Hartry Field - 2009 - Aristotelian Society Supplementary Volume 83 (1):251-268.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   29 citations  
 28.  23
  Obrazy świata [recenzja] Obrazy świata w teologii i w naukach przyrodniczych, pod redakcją Michała Hellera, Stanisława Budzika, Stanisława Wszołka,1996.Jakub Jacobson - 1998 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 22.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Poza granicami poznania (Praca zbior. pt.: \"Człowiek i pustka. Problemy wakuumologii\", red. Z. Hull i W. Tulibacki, Olsztyn 2000). [REVIEW]Jerzy Jarco - 2000 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 6.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Muzyka u Boecjusza i w filozofii średniowiecznej.Marcin Konik - 2006 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 50.
  The most important medieval treaty concerning the theory of music is De institutione Musica by Boethius. In this work, he presented an idea of musica mundana, which had been a predominant metaphysical conception of music until 14th century, when it was criticized by Johannes de Grocheo. Nevertheless, some aspects of Boethian doctrine were repeated even in 16th century by some theorists.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Internalizm i eksternalizm w metaetyce.Tomasz Żuradzki - 2012 - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Książka dotyczy trzech powiązanych z sobą zagadnień: internalizmu racji działania, internalizmu motywacyjnego i tzw. hume’owskiej teorii motywacji. Próbuje odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Czy wolno nam stwierdzić, że ktoś powinien coś zrobić, nawet gdy nie może być motywowany do tego działania? Czy można szczerze akceptować jakiś osąd moralny i nie być motywowanym do postępowania zgodnie z jego zaleceniami? Czy normy moralne służą tak naprawdę realizacji egoistycznych pragnień, czy może są fikcją wpajaną przez instytucje społeczne? Autor pokazuje, jak wiele współcześnie dyskutowanych (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 32. Negatywna wolność religijna i przekonania sekularystyczne w świetle sprawy Lautsi przeciwko Włochom [Negative Religious Freedom and Secular Thought in the Light of the Case of Lautsi v. Italy].Marek Piechowiak - 2011 - Przegląd Sejmowy 19 (5 (106)):37-68.
  The article provides an analysis of the European Court of Human Rights judgments in the case of Lautsi v. Italy (application no. 30814/06), also known as the Italian crucifix case. The applicant claimed that displaying crucifixes in the Italian State-school classrooms attended by her children was contrary to the principle of secularism, by which she wished to bring up her children, and therefore infringed her right to ensure their education and teaching in conformity with her religious and philosophical convictions, and (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Przyroda w filozofii i kulturze Indii.Marzenna Jakubczak - 2011 - Kultura Współczesna (1):171-182.
  W artykule rozważane są rozmaite semantyczne i symboliczne relacje, w jakich ujmuje się przyrodę na gruncie filozofii, kosmologii i estetyki indyjskiej. Punktem wyjścia jest charakterystyka wewnętrznej dynamiki przyrody, w którą wpisane jest nieustanne zderzanie się biegunowych jakości. Przedstawione są m.in. wedyjskie kosmogoniczne rozważania, konstatujące samorodność i substancjalną jednorodność cyklicznej natury, oraz pięć reprezentatywnych filozoficznych koncepcji przyrody. Autorka podkreśla także swoistą współzależność pomiędzy afirmowaną wizją przyrody a kulturowymi reprezentacjami natury ludzkiej.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  79
  Podejście Umiarkowane W Sporze o Możliwość I Użyteczność Moraln¸a Kodyfikacji Norm Etycznych.Andrzej Klimczuk - 2014 - Annales. Ethics in Economic Life 17 (1):47--59.
  Popularyzacja tworzenia kodeksów zaadresowanych do różnych grup społecznych jest jedn¸a} z cech współczesnego świata. Wśród badaczy tego zjawiska nie ma jednak pełnej zgody na zasadność i użyteczność moraln¸a} tej działalności. Artykuł przybliża przegl¸a}d literatury przedmiotu w zakresie dotycz¸a}cym argumentów za stworzeniem umiarkowanego stanowiska na rzecz kodyfikacji norm etycznych. Przybliżono główne pojȩcia dotycz¸ace kodeksów etycznych i stanowiska za ich przyjȩciem i odrzuceniem. Zwrócono uwagȩ na sposoby zwiȩkszania skuteczności kodeksów oraz procedurȩ podejmowania decyzji etycznych w sposób godz¸acy podejścia zwolenników i przeciwników kodyfikacji. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  9
  Rola wyobraźni w Hume`owskiej nauce o naturze ludzkiej. Od teorii poznania do etyki i estetyki.Krzysztof Wawrzonkowski - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (2):155-177.
  Celem niniejszego artykuły jest przedstawienie roli związków kojarzeniowych wyobraźni w Hume`owskiej nauce o naturze ludzkiej. Zagadnienie to analizuję na gruncie jego rozważań teoriopoznawczych, etycznych i estetycznych. Hume był pierwszym myślicielem, który tak szeroko próbował wykorzystać asocjacjonizm do opisu najważniejszych sfer aktywności ludzkiej, a przy tym był przekonany, że jest to jego największe naukowe osiągnięcie. Wskazanie na sposoby, w jakie wyobraźnia łączy ze sobą poszczególne idee, pozwoliło mu wyjaśnić mechanizmy nią rządzące jako część jego modelu ludzkiej natury.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  28
  Społeczeństwo, państwo, dobro wspólne i polityka w ujęciu M.A. Krąpca.Tomasz Ćwiertniak - 2018 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 23 (2):85-116.
  Artykuł przedstawia sformułowaną przez M.A. Krąpca propozycję filozoficznego wyjaśnienia bytu społecznego na podstawie rozumienia człowieka jako spotencjalizowanej osoby. Kluczowe dla zaprezentowanej w artykule koncepcji M.A. Krąpca jest filozoficzne ujęcie dobra wspólnego rozumianego personalistycznie, jako analogicznie wspólny wszystkim ludziom cel: aktualizacja potencjalności osobowych człowieka, a więc rozwój moralny, wolitywny i twórczy każdego człowieka. Zapewnienie środków realizacji tak rozumianego dobra wspólnego stanowi zasadniczą rację bytu społeczeństwa i państwa. Wszelki byt społeczny jest bowiem — jako rzeczywistość relacyjna — ontycznie „słabszy” niż istniejąca w (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  19
  Nierówności Społeczne W Kontekście Badania Kapitału Społecznego Ludzi Starych. Przykład Domu Pomocy Społecznej I Uniwersytetu Trzeciego Wieku W Białymstoku (Social Inequality in the Context of Social Capital of the Elderly From Białystok. Based on Example.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Artur Fabiś & Marcin Muszyński (eds.), Społeczne Wymiary Starzenia Siȩ. Wyższa Szkoła Administracji, Uniwersytet Łódzki. pp. 101--117.
  Complexity of the changes taking place in modern societies makes it is necessary to deepen the analysis of the impact of social inequality on the activity of old people. Dissemination of new technologies and organizational forms allows solving many social problems and improving the quality of human life. At the same time broadens the range of areas in which old people are losing their authority and differ in expertise required for the achievement of socially valued goods. Article aims to highlight (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  59
  Cassierer i Nelson Goodman w kontekście teorii odbicia.Tomasz Kubalica - 2011 - Diametros 30:13-28.
  Celem artykułu jest porównanie koncepcji poznania Ernsta Cassirera i Nelsona Goodmana, których łączy odrzucenie idei poznania jako odbicia rzeczywistości i przyjęcie koncepcji przekształcania. Owo przekształcanie nie jest całkowitym przeciwieństwem odbicia, lecz jego poszerzeniem w taki sposób, że poznanie oznacza zarówno twórcze wytwarzanie, jak i odtwórcze odbicie. Tym samym zniesiona zostaje tradycyjna epistemologiczna dychotomia: konstruowanie – odkrywanie. Wspólną dla obu filozofów przesłankę stanowi odrzucenie prymatu faktów i danych zmysłowych, a konsekwencją poszerzonej koncepcji poznania jest zaś dla nich irrealistyczna koncepcja reprezentacji symbolicznej. (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  28
  Concordance Et Indices de la Tradition musulmaneHistoire des Croisades Et du Royaume Franc de Jérusalem. Vol. I: L'anarchie Musulmane Et la Monarchie Franque The Kingdom of the CrusadesMoslem Schisms and Sects Diwan of Khaki KhorasaniTwo Early Ismaili Treatises, I. E. Haft Babi Bab Sayyid-Na and Matlubu'l-Mu'mininTrue Meaning of Religion, I. E. Risala Dar Haqqiqati DinAl-Islām W-Al-Tajdīd Fi MiṣrMonetary and Banking System of SyriaThe Yazīdis, Past and Present. [REVIEW]Philip K. Hitti, A. J. Wensinck, René Grousset, Dana C. Munro, Abraham S. Halkin, W. Ivanow, Nasir'D.-din Tusi, Shihabu' din Shah, Ivanow, 'Abbās Maḥmūd, Sa'īd B. Ḥimādeh, Ismā'īl Beg Chol, Costi K. Zurayq, Anīs Khūri al-Maqdisi, Jibrā'īl S. Jabbūr, Al-amīr Ḥaydar al-Shihābi, Asad Rustum, Fu'ād I. al-Bustāni, Rene Grousset, 'Abbas Mahmud, Sa'id B. Himadeh, Isma'il Beg Chol, Anis Khuri al-Maqdisi, Jibra'il S. Jabbur, Al-Amir Haydar Al-Shihabi & Fu'ad I. al-Bustani - 1936 - Journal of the American Oriental Society 56 (4):510.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  10
  Modele Wielosektorowej Polityki Społecznej Wobec Ludzi Starych I Starości W Kontekście Zmiany Technologicznej.Andrzej Klimczuk - 2015 - Zarz¸Adzanie Publiczne 2:41--53.
  Starzenie siȩ społeczeństw stanowi wyzwanie, które wymaga opracowywania i wdrażania horyzontalnej polityki społecznej. Polityka ta powinna uwzglȩdniać zróżnicowanie osób starszych oraz odmienność działań skierowanych do osób starszych i na wizerunek starości. Złożoność negatywnych konsekwencji starzenia siȩ sprawia, iż kluczowe jest zwiȩkszenie współpracy podmiotów publicznych, komercyjnych, pozarz¸adowych i nieformalnych na wszystkich poziomach organizacji polityki społecznej. Opracowanie ma na celu przybliżenie modeli wielosektorowej polityki społecznej oraz podkreślenie możliwości integracji usług społecznych. Artykuł wskazuje na szanse i zagrożenia dla integracji usług ze szczególnym uwzglȩdnieniem (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  5
  Początki filozofii elektryczności i magnetyzmu w starożytnym stylu.Robert Janusz - 2018 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 24 (1):7-23.
  Filozofia elektryczności i magnetyzmu ma bardzo bogatą historię. Trudne do wytłumaczenia zjawiska elektryczne i magnetyczne nie poddawały się łatwo ujęciom racjonalny, tym naiwniej mówiono o nich na sposób fantastyczny, mityczny. W artykule omawiana jest pobieżnie historia opisu tych zjawisk, która doprowadziła do sformułowania pierwszych problemów filozoficznych. Dzisiejsza fizyka matematyczna dokonała unifikacji tych oddziaływań nie na podstawie zmysłowych intuicji „pierwotnych”, ale na podstawie matematycznego modelu. Zatem formy matematyczne i matematyczne struktury nie tylko stanowią właściwą bazę opisu naukowego, ale także wskazują na (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  2
  Piotr Skarga rzecznikiem sprawiedliwych praw i właściwie pojętej wolności w Rzeczypospolitej.Joanna Marszk - 2019 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 24 (2):108-131.
  Artykuł opisuje widzenie praw i wolności w Kazaniach sejmowych Piotra Skargi. We wstępie ukazano dzieło jezuity w kontekście innych traktatów społeczno-politycznych XVI wieku. We właściwej części artykułu przedstawiono rozumienie praw przez kaznodzieję. Zaprezentowano różne ich kategorie. Następnie dowiedziono konieczności istnienia ustaw państwowych. Kolejno przybliżono cechy dobrych praw, czyli: sprawiedliwość, krzewienie cnoty i obronę czci Boskiej. Ukazano błędy w polskim prawodawstwie, wśród których na plan pierwszy wysuwa się zniesienie jurysdykcji sądów duchownych oraz pobłażliwe traktowanie morderców. Zobrazowano zależność praw od obyczajów. Podkreślono (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  1
  Idea sprawiedliwości społecznej w katolickiej nauce społecznej i jej związek z koncepcją wspólnoty politycznej.Andrzej Stoiński - 2017 - Nurt SVD 2:422-436.
  Głównym przedmiotem badań jest sens nadawany idei sprawiedliwości społecznej w katolickiej nauce społecznej. Równie ważną kwestię stanowi to, jaki wpływ wywiera jej rozumienie na koncepcję wspólnoty politycznej. Doktryna katolicka została w tej dziedzinie zestawiona z, jedynie szkicowo zarysowanymi, rozstrzygnięciami w innych tradycjach refleksji społecznej. Punktem odniesienia były propozycje zawarte w myśli liberalnej i lewicowej. Z racji rozległości tematyki konieczne stało się ograniczenie do prezentacji jedynie wybranych wątków tego zagadnienia.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  12
  Rozwój osobowości w naturalnych i utrudnionych warunkach.Dmitry A. Leontiev - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (1):157-175.
  Artykuł poświęcony jest specyfice rozwoju osobowości osób z OMZ, który rozumiany jest jako rozwój w utrudnionych warunkach, nie jest on tożsamy ani z normalnym, ani anomalnym rozwojem. Cele, ukierunkowanie i kryteria rozwoju w utrudnionych warunkach nie odbiegają od normalnego rozwoju, jednak deficyt określonej kategorii zasobów rozwoju wymaga podniesionej mobilizacji pozostałych zasobów i podnosi miarę wysiłków, które należy dostosować do indywiduum dla osiągnięcia celów rozwoju. Teoretyczny model, zaproponowany w artykule, opisuje osobowościowy rozwój przez mechanizmy współdziałania fizycznych, społecznych i osobowościowych zasobów, kompensacje (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Struktura i geneza świata w filozofii przedkrytycznej Immanuela Kanta.Filip Kobiela - 2006 - Diametros 7:22-36.
  Artykuł zawiera prezentację niektórych wątków Kantowskiej filozofii przedkrytycznej, w dziedzinie filozofii przyrody zawierającej wiele oryginalnych hipotez i argumentów często niewykorzystanych w krytycznej filozofii Kanta i przez to mniej znanych. Przedstawiona jest nowatorska hipoteza wiążąca trójwymiarowość przestrzeni z prawem grawitacji pochodząca z pierwszej rozprawy Kanta Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte und Beurteilung der Beweise z 1747 roku. Omówiona została praca Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels zawierająca słynną hipotezę Kanta dotyczącą genezy układu planetarnego. Przedstawiono też tzw. argument z (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  5
  Myślenie bez języka — problem w ujęciu Thomasa Hobbesa i Olivera Sacksa.Katarzyna Doliwa - 2018 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 23 (2):61-84.
  Thomas Hobbes, który badaniu języka poświęcił wiele miejsca, zastanawiał się, czy możliwe jest myślenie — myślenie w ogóle i myślenie abstrakcyjne — bez języka? Hobbes zakładał, że ludzie pozbawieni języka mogą tworzyć własne, niedoskonałe, prywatne języki, pozwalające im na swoiście rozumiane rozumowanie. Na Hobbesowskie pytanie trzysta lat później odpowiada twierdząco wybitny neurolog i literat Oliver Sacks. Na podstawie danych, jakie przyniosła mu praca z osobami głuchymi, nieznającymi żadnego, nawet migowego, języka, dowodzi, że słowa i inne znaki umowne stają się niezbędne (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  4
  Suarezjańska koncepcja współdziałania intelektu i woli w procesie stanowienia prawa.Jan C. Orleański - 2018 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 23 (2):44-60.
  Artykuł jest efektem krytycznej analizy rozważań Francisco Suareza nt. aktów ludzkich i ich współdziałania w procesie stanowienia prawa. Celem jest uporządkowanie, rozproszonych w różnych dziełach, rozważań jezuity. Tekst inspirowany był brakiem opracowań specjalistycznych w polskojęzycznej literaturze naukowej. Badania prowadzone były na tekstach źródłowych Hiszpana: De legibus ac Deo legislatore, De anima oraz De voluntario et involuntario in genere, deque actibus voluntariis in speciali. Suarez, jako jeden z najwybitniejszych filozofów renesansowych, wywarł olbrzymi wpływ na rozwój etyki i jurysprudencji. Sam temat jest (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  8
  Symbol i alegoria w filozoficznej egzegezie stoików.Mikołaj Domaradzki - 2011 - Filo-Sofija 11 (13):719-736.
  Author: Domaradzki Mikołaj Title: SYMBOL AND ALLEGORY IN THE PHILOSOPHICAL EXEGESIS OF THE STOICS (Symbol i alegoria w filozoficznej egzegezie stoików) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.13/14, number: 2011/2-3, pages: 719-736 Keywords: STOIC EXEGESIS, SYMBOL, ALLEGORY, CHRYSIPPUS, CORNUTUS, HERACLITUS THE ALLEGORIST Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The present paper aims to ascertain whether, and if so, to what extent the modern distinction between the concepts of ‘symbol’ and ‘allegory’ can be applied (...)
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  4
  Swiadomosc ekologiczna i jej stan w swietle badan spolecznych w Polsce.J. K. Gasecki - 1997 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo. Akademia Rolniczo-Techniczna W Olsztynie 3:187-203.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. O istotnym i nieistotnym występowaniu jakiegoś wyrażenia w innym wyrażeniu.Anna Brożek - 2005 - Filozofia Nauki 2.
  Let us assume that the expression A is a segment of the expression B. Now, let us assume that we try to transform the expression B into the expression B', removing A from B or replacing A with another expression, say A'. When shall we say that A is irremovable or occurs in B essentially? We shall do it, if we can neither remove A from B nor replace A with A', not influencing upon important properties of B. On the (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000