This category needs an editor. We encourage you to help if you are qualified.
Volunteer, or read more about what this involves.
Related categories
Siblings:History/traditions: Protagoras

10 found
Order:
 1. added 2016-11-09
  Forschungen Zur Geschichte des Erkenntnissproblems Im Alterthum Protagoras, Demokrit, Epikur Und Die Skepsis.Paul Natorp - 1884 - Wilhelm Hertz.
  Remove from this list  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. added 2015-04-27
  Sophistic Measures.Shannon Dubose - 1968 - Tulane Studies in Philosophy 17:13-19.
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. added 2015-04-06
  Żywot Protagorasa u Diogenesa Laertiosa (Żywoty i poglądy słynnych filozofów, IX, 8) (Protagoras' life in Diogenes Laertius' "Lives of eminent Philosophers" (IX, 8)).Zbigniew Nerczuk - 2011 - Studia Antyczne I Mediewistyczne 44:51-64.
  This is the translation of Protagoras' life from Diogenes Laertius' "Lives of eminent Philosophers" (IX, 8).
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. added 2015-04-06
  Przyrodnicze I Medyczne Źródła Myśli Protagorasa (Platon, Protagoras, 334ac) (Biological and Medical Sources of Protagoras' Views (Plato, Protagoras, 334ac)).Zbigniew Nerczuk - 2010 - In Adam Górniak, Krzysztof Łapiński & Tomasz Tiuryn (eds.), Studia nad filozofią starożytną i średniowieczną t. IV. Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. pp. 13-24.
  The paper is concerned with the medical and the biological sources of Protagoras' views.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. added 2015-04-06
  Protagoras u Sekstusa Empiryka (PH I 216) a platoński Teajtet ( Sextus' account on Protagoras in Outlines of Pyrrhonism [PH I 216] and its relation to Plato's Theaetetus).Zbigniew Nerczuk - 2007 - In Artur Pacewicz (ed.), Kolokwia Platońskie THEAITETOS. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. pp. 175-182.
  Protagoras u Sekstusa Empiryka (PH I 216) a platoński Teajtet Dzieła Sekstusa Empiryka stanowią ważne źródło doksograficzne, zawierając m. in. fragmenty i przekazy poświęcone sofistyce. Są wśród nich omówienia poglądów Protagorasa. W świetle problemów, jakie stwarza rekonstrukcja myśli tego sofisty, warto poddać badaniu źródła i perspektywę Sekstusa, zwracając szczególną uwagę na krótkie przedstawienie tez Protagorasa zawarte w Zarysach Pyrrońskich (PH I 216). Porównując omówienie Sekstusa i przedstawienie Platona w Teajtecie, dostrzec możemy podobieństwo prezentowanych poglądów. W przekazie Seksusa podobnie jak w (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. added 2014-08-20
  Relativism in Plato's Protagoras.Catherine Rowett - 2013 - In Verity Harte & Melissa Lane (eds.), Politeia in Greek and Roman Philosophy. Cambridge University Press. pp. 191-211.
  The character Protagoras in Plato's Protagoras holds similar views to the one in the Theaetetus, and faces similar problems. The dialogue considers issues in epistemology and moral epistemology, as a central theme. The Protagorean position is immune from Socrates' attacks, and Socrates needs Protagorean methods to make any impact.
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. added 2014-03-17
  Epistemology After Protagoras: Responses to Relativism in Plato, Aristotle, and Democritus.Mi-Kyoung Lee - 2005 - Oxford University Press.
  Relativism, the position that things are for each as they seem to each, was first formulated in Western philosophy by Protagoras, the 5th century BC Greek orator and teacher. Mi-Kyoung Lee focuses on the challenge to the possibility of expert knowledge posed by Protagoras, together with responses by the three most important philosophers of the next generation, Plato, Aristotle, and Democritus. In his book Truth, Protagoras made vivid use of two provocative but imperfectly spelled out ideas: first, that we are (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 8. added 2014-03-04
  Aristotle, Protagoras, and Contradiction: Metaphysics Γ 4-6.Evan Keeling - 2013 - Journal of Ancient Philosophy 7 (2):75-99.
  In both Metaphysics Γ 4 and 5 Aristotle argues that Protagoras is committed to the view that all contradictions are true. Yet Aristotle’s arguments are not transparent, and later, in Γ 6, he provides Protagoras with a way to escape contradictions. In this paper I try to understand Aristotle’s arguments. After examining a number of possible solutions, I conclude that the best way of explaining them is to (a) recognize that Aristotle is discussing a number of Protagorean opponents, and (b) (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9. added 2013-09-22
  Protagoras and the Challenge of Relativism. Plato's Subtlest Enemy.Ugo Zilioli - 2007 - Ashgate.
  Protagoras was an important Greek thinker of the fifth century BC, the most famous of the so called Sophists, though most of what we know of him and his thought comes to us mainly through the dialogues of his strenuous opponent Plato. In this book, Ugo Zilioli offers a sustained and philosophically sophisticated examination of what is, in philosophical terms, the most interesting feature of Protagoras' thought for modern readers: his role as the first Western thinker to argue for relativism. (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 10. added 2013-08-24
  Coins and the Presocratics III; Abdera.P. J. Bicknell - 1970 - Apeiron 4 (1):1 - 3.