This category needs an editor. We encourage you to help if you are qualified.
Volunteer, or read more about what this involves.
Related categories

34 found
Order:
 1. added 2020-04-26
  Καλώς ήλθατε στην Κόλαση στη Γη: Μωρά, Κλιματική Αλλαγή, Bitcoin, Καρτέλ, Κίνα, Δημοκρατία, Ποικιλομορφία, Δυσγενική, Ισότητα, Χάκερ, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ισλάμ, Φιλελευθερισμός, Ευημερία, Ιστός, Χάος, Πείνα, Ασθένειες, Βία, Τεχνητή Νοημοσύνη, Πόλεμος.Michael Richard Starks - 2020 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  Αμερική και ο κόσμος βρίσκονται στη διαδικασία της κατάρρευσης από την υπερβολική αύξηση του πληθυσμού, το μεγαλύτερο μέρος της για τον τελευταίο αιώνα και τώρα όλα αυτά οφείλεται στον 3ο κόσμο ανθρώπους. Η κατανάλωση πόρων και η προσθήκη ενός ή δύο δισεκατομμυρίων επιπλέον περίπου 2100 θα καταρρεύσουν τον βιομηχανικό πολιτισμό και θα επιφέρουν την πείνα, τις ασθένειες, τη βία και τον πόλεμο σε μια συγκλονιστική κλίμακα. Δισεκατομμύρια θα πεθάνουν και ο πυρηνικός πόλεμος είναι όλα, αλλά βέβαιος. Στην Αμερική αυτό επιταχύνεται (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. added 2020-04-24
  Benvenuti all'inferno sulla Terra: Bambini, Cambiamenti climatici, Bitcoin, Cartelli, Cina, Democrazia, Diversità, Disgenetica, Uguaglianza, Pirati Informatici, Diritti umani, Islam, Liberalismo, Prosperità, Web, Caos, Fame, Malattia, Violenza, Intelligenza Artificiale, Guerra.Michael Richard Starks - 2020 - Las Vegas, NV USA: Reality Press.
  L'America e il mondo sono in procinto di collassare a causa di una crescita eccessiva della popolazione, la maggior parte per il secolo scorso e ora tutto a causa di persone del terzo mondo. Il consumo di risorse e l'aggiunta di uno o due miliardi in più di 2100 crolleranno la civiltà industriale e porterà alla fame, alle malattie, alla violenza e alla guerra su scala impressionante. Miliardi moriranno e la guerra nucleare è tutt'altro che certa. In America questo è (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. added 2020-04-23
  Początki nowożytnego obywatelstwa w Europie – obywatel państwa i katalog jego praw w dokumentach Rewolucji Francuskiej.Krzysztof Trzcinski - 2005 - Studia Europejskie 2:67-94.
  Od końca XX wieku w Europie rozwija się instytucja ponadpaństwowego obywatelstwa europejskiego, które obecnie pozostaje komplementarne wobec członkostwa jednostki w strukturze państwa. Obywatelstwo związane jest głównie z państwem, zarówno genetycznie, jak i funkcjonalnie, zaś proces kształtowania się idei obywatelstwa i jej prawnego urzeczywistniania leży w cywilizacji europejskiej głęboko u początków państwowości. Podkreślić należy przy tym, iż to wydarzenia końca XVIII wieku we Francji bezsprzecznie dodały rozwojowi idei obywatelstwa nowej dynamiki, prowadząc do jej nowożytnej instytucjonalizacji. Przez stulecia porządek prawny panujący w (...)
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. added 2020-03-24
  Intrinsic Moral Value and Racial Differences.Stephen Kershnar - 2000 - Public Affairs Quarterly 14 (3):205-224.
  In this paper, I argue for the following thesis: racial and ethic groups differ in their per capita intrinsic moral value. My argument rests on the notion that autonomy is a ground for intrinsic moral value and the notion that there are individual and group differences in autonomy. I then argue that the implications of this per capita difference between racial and ethnic groups are in some cases significant in that they are relevant to both public policy and private action.
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. added 2019-05-09
  A Justification of Whistleblowing.Daniele Santoro & Manohar Kumar - 2017 - Philosophy and Social Criticism 43 (7):669-684.
  Whistleblowing is the act of disclosing information from a public or private organization in order to reveal cases of corruption that are of immediate or potential danger to the public. Blowing the whistle involves personal risk, especially when legal protection is absent, and charges of betrayal, which often come in the form of legal prosecution under treason laws. In this article we argue that whistleblowing is justified when disclosures are made with the proper intent and fulfill specific communicative constraints in (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 6. added 2018-12-31
  Complicating Conscience, Refreshing Discontent.Paul J. Medeiros - 2016 - Diametros 47:50-63.
  The 19th Century New England author Thoreau provides an approach to conscience and unjust laws approximating that given by St. Thomas Aquinas in _Summa Theologiae_. But the portrait of conscience given by Thoreau in the 1848 oration “Civil Disobedience” is incomplete. Thoreau’s approach is solved by accepting insights given in Part I and Part I–II of _Summa Theologiae_. Allowing St. Thomas’ insights requires reform of Thoreau’s civil disobedience and conscientious objection. But Thoreau’s arguments are given new life.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. added 2018-11-29
  Liberalism and Policing: The State We're In.Luke William Hunt - 2018 - In the Long Run (University of Cambridge).
  Short online essay on the state of policing in liberal societies, discussing how executive discretionary power has grown to such a degree that it has trended toward illiberal practices and policies.
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. added 2018-02-17
  Privacy Rights and Democracy: A Contradiction in Terms?Annabelle Lever - 2006 - Contemporary Political Theory 5 (2):142-162.
  This article argues that people have legitimate interests in privacy that deserve legal protection on democratic principles. It describes the right to privacy as a bundle of rights of personal choice, association and expression and shows that, so described, people have legitimate political interests in privacy. These interests reflect the ways that privacy rights can supplement the protection for people's freedom and equality provided by rights of political choice, association and expression, and can help to make sure that these are, (...)
  Remove from this list   Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 9. added 2016-12-12
  Why Racial Profiling Is Hard to Justify: A Response to Risse and Zeckhauser.Annabelle Lever - 2005 - Philosophy and Public Affairs 33 (1):94-110.
  In their article, “Racial Profiling,” Risse and Zeckhauser offer a qualified defense of racial profiling in a racist society, such as the contemporary United States of America. It is a qualified defense, because they wish to distinguish racial profiling as it is, and as it might be, and to argue that while the former is not justified, the latter might be. Racial profiling as it is, they recognize, is marked by police abuse and the harassment of racial minorities, and by (...)
  Remove from this list   Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 10. added 2015-01-06
  Derecho y ley en José Ortega y Gasset / Right and Law in José Ortega y Gasset.Francisco Elías de Tejada - 1965-1966 - Anales de la Cátedra Francisco Suárez (5-6):109-127.
  Contents: 1. Razón del presente estudio -- 2. La formación del Derecho -- 3. Ortega y el Derecho natural -- 4. Ortega y el espíritu popular o "Volksgeist" -- 5. El Derecho y la Moral -- 6. Derecho y ley positiva -- 7. Colofón.
  Remove from this list  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. added 2014-05-06
  Seperation of Church and State.Lawrence Torcello - 2011 - In Deen Chatterjee (ed.), Encyclopedia of Global Justice Vol. 2. Springer. pp. 995-999.
 12. added 2014-04-13
  Adrift in a Sea of Rights: A Report Prepared for the New Zealand Education Development Foundation.Rex J. Ahdar - 2001 - New Zealand Education Development Foundation.
 13. added 2014-04-13
  On “Basic Political Rights”.W. T. Blackstone - 1971 - Southern Journal of Philosophy 9 (1):85-89.
  Remove from this list   Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. added 2014-04-02
  A Better, Dual Theory of Human Rights.Marcus Arvan - 2014 - Philosophical Forum 45 (1):17-47.
  Human rights theory and practice have long been stuck in a rut. Although disagreement is the norm in philosophy and social-political practice, the sheer depth and breadth of disagreement about human rights is truly unusual. Human rights theorists and practitioners disagree – wildly in many cases – over just about every issue: what human rights are, what they are for, how many of them there are, how they are justified, what human interests or capacities they are supposed to protect, what (...)
  Remove from this list   Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. added 2014-04-02
  Political Liberty: Who Needs It?Jason Brennan - 2012 - Social Philosophy and Policy 29 (1):1-27.
  Research Articles Jason Brennan, Social Philosophy and Policy, FirstView Article.
  Remove from this list   Direct download (9 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 16. added 2014-03-27
  The Politics of Paradox: A Response to Wendy Brown.Annabelle Lever - 2000 - Constellations 7 (2):242-254.
  What role should rights play in feminist politics and the quest for equality? This article examines Wendy Brown's response to that question in her 'suffering rights as paradoxes' and shows that for all its merits, it draws our attention away from the central question of how to describe women's interests, given the many differences amongst women.
  Remove from this list   Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 17. added 2014-03-15
  Equality and Democracy.Thom Brooks - 2007 - Ethical Perspectives 14 (1):3-12.
  In a recent article, Thomas Christiano defends the intrinsic justice of democracy grounded in the principle of equal consideration of interests. Each citizen is entitled to a single vote, equal in weight to all other citizens. The problem with this picture is that all citizens must meet a threshold of minimal competence. -/- My argument is that Christiano is wrong to claim a minimum threshold of competency is fully consistent with the principle of equality. While standards of minimal competency may (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. added 2014-03-14
  What's Wrong with Racial Profiling? Another Look at the Problem.Annabelle Lever - 2007 - Criminal Justice Ethics 26 (1):20-28.
  According to Mathias Risse and Richard Zeckhauser, racial profiling can be justified in a society, such as the contemporary United States, where the legacy of slavery and segregation is found in lesser but, nonetheless, troubling forms of racial inequality. Racial profiling, Risse and Zeckhauser recognize, is often marked by police abuse and the harassment of racial minorities and by the disproportionate use of race in profiling. These, on their view, are unjustified. But, they contend, this does not mean that all (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 19. added 2014-03-09
  Is Compulsory Voting Justified?Annabelle Lever - unknown
  Should voting be compulsory? Many people believe that it should, and that countries, like Britain, which have never had compulsion, ought to adopt it. As is common with such things, the arguments are a mixture of principle and political calculation, reflecting the idea that compulsory voting is morally right and that it is likely to prove politically beneficial. This article casts a sceptical eye on both types of argument. It shows that compulsory voting is generally unjustified although there are good (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 20. added 2014-02-12
  Review of Hauke Brunkhorst, Habermas. [REVIEW]Marco Solinas - 2009 - Iride: Filosofia e Discussione Pubblica (56):253-254.
  Remove from this list   Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. added 2014-01-07
  The Right to Bodily Integrity.A. M. Viens (ed.) - forthcoming - Ashgate.
  The right to bodily integrity has become a notable controversial issue within moral, political and legal discourse and this right is regarded as one of the most precious rights that persons have, alongside the right to life. Recent scholarly debate has focused attention on the content, scope and force of this right and has lead to the recognition that a better understanding of the nature of this right will contribute to determining whether and why a multitude of clinical and research (...)
  Remove from this list  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. added 2013-11-04
  Privacy and Democracy: What the Secret Ballot Reveals.Annabelle Lever - 2015 - Law, Culture and the Humanities 11 (2).
  : Does the rejection of pure proceduralism show that we should adopt Brettschneider’s value theory of democracy? The answer, this paper suggests, is ‘no’. There are a potentially infinite number of incompatible ways to understand democracy, of which the value theory is, at best, only one. The paper illustrates and substantiates its claims by looking at what the secret ballot shows us about the importance of privacy and democracy. Drawing on the reasons to reject Mill’s arguments for open voting, in (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 23. added 2013-11-04
  Privacy: Restrictions and Decisions.Annabelle Lever - 2013 - In Steven Scalet and Christopher Griffin (ed.), APA Newsletter on Philosophy and Law. pp. 1-6.
  This article forms part of a tribute to Anita L. Allen by the APA newletter on Philosophy and Law. It celebrates Allen's work, but also explains why her conception of privacy is philosophically inadequate. It then uses basic democratic principles and the example of the secret ballot to suggest how we might develop a more philosophically persuasive version of Allen's ideas.
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. added 2013-11-04
  Democracy and Security.Annabelle Lever - 2013 - The Philosophers' Magazine 63 (4):99-110.
  It is especially hard, at present, to read the newspapers without emitting a howl of anguish and outrage. Philosophy can heal some wounds but, in this case, political action may prove a better remedy than philosophy. It can therefore feel odd trying to think philosophically about surveillance at a time like this, rather than joining with like-minded people to protest the erosion of our civil liberties, the duplicity of our governments, and the failings in our political institutions - including our (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. added 2013-11-04
  Treating People as Equals: Ethical Objections to Racial Profiling and the Composition of Juries. [REVIEW]Annabelle Lever - 2011 - The Journal of Ethics 15 (1-2):61 - 78.
  This paper shows that the problem of treating people as equals in a world marked by deep-seated and, often, recalcitrant inequalities has implications for the way we approach the provision of security and justice. On the one hand, it means that racial profiling will generally be unjustified even when it might promote collective interests in security, on the other, it means that we should strive to create racially mixed juries, even in cases where defendant and alleged-victim are of the same (...)
  Remove from this list   Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. added 2013-11-04
  'Democracy and Voting: A Response to Lisa Hill'.Annabelle Lever - 2010 - British Journal of Political Science 40:925-929.
  Lisa Hill’s response to my critique of compulsory voting, like similar responses in print or in discussion, remind me how much a child of the ‘70s I am, and how far my beliefs and intuitions about politics have been shaped by the electoral conflicts, social movements and violence of that period. -/- But my perceptions of politics have also been profoundly shaped by my teachers, and fellow graduate students, at MIT. Theda Skocpol famously urged political scientists to ‘bring the state (...)
  Remove from this list   Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. added 2013-11-04
  Compulsory Voting: A Critical Perspective.Annabelle Lever - 2010 - British Journal of Political Science 40:897-915.
  Should voting be compulsory? This question has recently gained the attention of political scientists, politicians and philosophers, many of whom believe that countries, like Britain, which have never had compulsion, ought to adopt it. The arguments are a mixture of principle and political calculation, reflecting the idea that compulsory voting is morally right and that it is will prove beneficial. This article casts a sceptical eye on the claims, by emphasizing how complex political morality and strategy can be. Hence, I (...)
  Remove from this list   Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 28. added 2013-11-04
  Is Judicial Review Undemocratic?Annabelle Lever - 2009 - Perspectives on Politics 7 (4):897-915.
  This paper examines Jeremy Waldron’s ‘core case’ against judicial review. Waldron’s arguments, it shows, exaggerate the importance of voting to our judgements about the legitimacy and democratic credentials of a society and its government. Moreover, Waldron is insufficiently sensitive to the ways that judicial review can provide a legitimate avenue of political activity for those seeking to rectify historic injustice. While judicial review is not necessary for democratic government, the paper concludes that Waldron is wrong to believe that it is (...)
  Remove from this list   Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29. added 2013-11-04
  'A Liberal Defence of Compulsory Voting': Some Reasons for Scepticism.Annabelle Lever - 2008 - POLITICS 28 (1):61-64.
  Liberal egalitarians such as Rawls and Dworkin, insist that a just society must try to make sure that socio-economic inequalities do not undercut the value of the vote, and of other political liberties. They insist on this not just for instrumental reasons, but because they assume that democratic forms of political participation can be desirable ends in themselves. However, compulsory voting laws seem to conflict with respect for reasonable differences of belief and value, essential to liberal egalitarians. Nor is it (...)
  Remove from this list   Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 30. added 2013-11-04
  Must Privacy and Sexual Equality Conflict? A Philosophical Examination of Some Legal Evidence.Annabelle Lever - 2001 - Social Research 67 (4):1137-1171.
  Are rights to privacy consistent with sexual equality? In a brief, but influential, article Catherine MacKinnon trenchantly laid out feminist criticisms of the right to privacy. In “Privacy v. Equality: Beyond Roe v. Wade” she linked familiar objections to the right to privacy and connected them to the fate of abortion rights in the U.S.A. (MacKinnon, 1983, 93-102). For many feminists, the Supreme Court’s decision in Roe v. Wade (1973) had suggested that, notwithstanding a dubious past, legal rights to privacy (...)
  Remove from this list   Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 31. added 2012-01-24
  A Modified Rawlsian Theory of Social Justice: “Justice as Fair Rights”.Rodney G. Peffer - 2008 - Proceedings of the Xxii World Congress of Philosophy 50:593-608.
  In my 1990 work – Marxism, Morality, and Social Justice – I argued for four modifications of Rawls’s principles of social justice and rendered a modified version of his theory in four principles, the first of which is the Basic Rights Principle demanding the protection of people’s security and subsistence rights. In both his Political Liberalism and Justice as Fairness Rawls explicitly refers to my version of his theory, clearly accepting three of my four proposed modifications but rejecting the fourth (...)
  Remove from this list   Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. added 2011-08-22
  Combatting Long-Term Global Poverty: A Thought Piece.Reginald Williams - 20011 - Poverty and Public Policy 3 (2):article 8 (on line).
  Remove from this list  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. added 2011-03-16
  Specifying Constitutional Rights.John Oberdiek - 2010 - Constitutional Commentary 271 (1).
 34. added 2010-02-04
  User's Rights and the Public Domain.Hugh Breakey - 2010 - Intellectual Property Quarterly (3):312-23.
  In recent years the concept of “user’s rights” has gained considerable currency in discussions of the limits of intellectual property in general, and of copyright in particular. Those arguing in favour of the public domain and increased limitations on copyright have increasingly sought to fight fire with fire – to place substantive user’s rights against the claims of intellectual property. User’s rights have in some jurisdictions received explicit Supreme Court imprimatur and they are expressly recognised in key charters of human (...)
  Remove from this list  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark